570 resultaten
Filteren
van 57
VU Magazine 1972 - pagina 79

VU Magazine 1972 - pagina 79

^^ifH|»4^mfli^ml6/lfi^ Prof.dat bij een vrucht ernstige aangeboren afwijkingen zijn die niet met het leven verenigbaar zijn - dat is een bepaalde categorie - dan meen ik dat we als dokter gerechtigd zijn om zonder meer een abortus provocatus te doen.dr.J.JanssensEr is een ont ...

1 januari 1972
VU-Magazine
1465 woorden
VU Magazine 1972 - pagina 78

VU Magazine 1972 - pagina 78

^^ifH|»4^mfli^ml6/lfi^ Prof.dat bij een vrucht ernstige aangeboren afwijkingen zijn die niet met het leven verenigbaar zijn - dat is een bepaalde categorie - dan meen ik dat we als dokter gerechtigd zijn om zonder meer een abortus provocatus te doen.dr.J.JanssensEr is een ont ...

1 januari 1972
VU-Magazine
1465 woorden
VU Magazine 1972 - pagina 338

VU Magazine 1972 - pagina 338

MkAM Aan nog twee criteria van ecologische aard moet een alternatieve technologie voldoen: zij moet geen nieuwe d.w.z. niet onmiddellijk door de zon gezonden energie aan onze bio-sfeer toevoegen. Want door dat te doen, zoals we dat nu door verbranding van fossiele brandstoffen en kernsplit ...

1 januari 1972
VU-Magazine
1363 woorden
VU Magazine 1972 - pagina 339

VU Magazine 1972 - pagina 339

MkAM Aan nog twee criteria van ecologische aard moet een alternatieve technologie voldoen: zij moet geen nieuwe d.w.z. niet onmiddellijk door de zon gezonden energie aan onze bio-sfeer toevoegen. Want door dat te doen, zoals we dat nu door verbranding van fossiele brandstoffen en kernsplit ...

1 januari 1972
VU-Magazine
1363 woorden
VU Magazine 1972 - pagina 289

VU Magazine 1972 - pagina 289

dag is niet bedoeld om de voorafgaande dagen uit te wissen. De landdieren delen in de zegen over de mens. Het bijbelverhaal wil dé hoogmoedige mens voorhouden: de mug en de worm waren er eerder dan ui Met 'Adam eerst, daarna Eva' sluit Paulus aan bij de joodse voorstelling: wat eerder geschapen i ...

1 januari 1972
VU-Magazine
1358 woorden
VU Magazine 1972 - pagina 441

VU Magazine 1972 - pagina 441

DIE TYD VIR 'N „BELYDENDE KERK" IS DAARaangekeken tegen deze typisch Afrikaanse kerken. Er was vaak eerder sprake van vervolging dan van erkenning; verschillende leiders van onafhankelijke Afrikaanse kerken kennen de gevangenis van binnen. December 1964 nu meldde zich bij het Christelijk I ...

1 januari 1972
VU-Magazine
1192 woorden
VU Magazine 1972 - pagina 440

VU Magazine 1972 - pagina 440

DIE TYD VIR 'N „BELYDENDE KERK" IS DAARaangekeken tegen deze typisch Afrikaanse kerken. Er was vaak eerder sprake van vervolging dan van erkenning; verschillende leiders van onafhankelijke Afrikaanse kerken kennen de gevangenis van binnen. December 1964 nu meldde zich bij het Christelijk I ...

1 januari 1972
VU-Magazine
1192 woorden
VU Magazine 1972 - pagina 291

VU Magazine 1972 - pagina 291

zijn medeschepsel stort. De mens gaat vele mussen te boven. Maar niet alle. Zo'n uitspraak is geen devaluatie van het nietmenselijk schepsel. Het Nieuwe Testament staat zeer gereserveerd tegenover rijkdom en spreekt positief over de begrenzende werking van het lijden, het offer, de zelfverloochen ...

1 januari 1972
VU-Magazine
1159 woorden
VU Magazine 1972 - pagina 402

VU Magazine 1972 - pagina 402

van boeken voor I Ja 111 esï Baldwin Zeg mij hoe lang de trein al weg is o Remco Campert: C a m p e r t C o m p l e e t Alle verhalen van de bekende nederlandse prozaschrijver in één band. Gebonden, 665b/z.Het is eigenlijk t e gek. Deze prachtige boeken tientallen guldens goedkoper. ...

1 januari 1972
VU-Magazine
1144 woorden
VU Magazine 1972 - pagina 388

VU Magazine 1972 - pagina 388

Ned. Hervormde Kerk. Er waren er ook die 'n oplossing vonden door in het voormalige Indië te gaan werken (J. H. Sillevis Smitt b.v. nam in 1926 een beroep aan naar Indië) anderen werden onkerkelijk. Wat interessant is: die zoons die aan de VU gingen studeren en die in het dispuut I.V.M.B.O. terec ...

1 januari 1972
VU-Magazine
1141 woorden
van 57