GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

DEP. CORR. m/d H. OVERHEID. AAN DE GEREFORMEERDE KERKEN. Overeenkomstig Besluit van de jongste Generale Synode is namens de Kerken het volgende schrijven gericht aan H. M. DE KONINGIN naar aanleiding van Hare Verloving.A ...

28 oktober 1900
De Heraut
AAN
C. S. VAN DER VOET
HARE MAJESTEIT
DE KONINGIN DER NEDERLANDEN.
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
J. H. DONNER.
M. NOORDTZIJ
H. A. DIJKSTRA
1552 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Redactie!In No. 1140 van de Heraut wordt door u mijn jongste geschrift „de waarheid bovenal" aangehaald als een bewijs „dat het onvaste karakter dezer eeuw met zich brengt, dat bijna ieders persoonlijke overtuiging gaandeweg aanm ...

5 november 1899
De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
1012 woorden
Nog twee brieven.

Nog twee brieven.

Hoewel wij er eindelijk toe overgingen, de discussie voor gesloten te verklaren, ontvingen we nogmaals, achtereenvolgens, twee brieven van den heer De Savornin Lohman.In elk ander geval zouden we, na ons eenmaal genomen besluit, stellig de opneming hiervan geweigerd hebben. Het gaat niet a ...

10 januari 1897
De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
A. F
DE SAVORNIN LOHMAN.
1455 woorden
Nieuwe moeite!

Nieuwe moeite!

Een vorig maal gaven we er onze blijdschap over te kennen, dat de uiteraard zóó gespannen discussie met den heer Lohman op vergelijkenderwijs zoo goeden toon ten einde liep.Hij schreef, dat hij ons het laatste woord liet, en wij concludeerden daarop het debat, onder stipte vermijding van e ...

13 december 1896
De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
698 woorden
Van den heer

Van den heer

Van den heer A. F. de Savornin Lohman ontvingen we onderstaand schrijven: Aan de Redactie van de Heraut. Geachte Hoofdredacteur !liet is mijn voornemen niet, aan uweuitnoodiging om de feiten, door mij en mijn zoon betwist, met name te noemen. Het schijnt mij een onbegonnen werk over ...

29 november 1896
De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
1721 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Redacteur lIn eene discussie met Dr. Schot — waarin ik mij natuurlijk niet meng — wordt door u iets gezegd dat, zoo ik anderen naar mij zelven beoordeel, een waarschijnlijk ook door u zelven niet bedoelden indruk kan doen ontstaa ...

2 juni 1895
De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
288 woorden
EEN PIJL ZONDER SPITS.

EEN PIJL ZONDER SPITS.

Amsterdam, 28 Oct. 1892.Di Confessioneele Vereeniging schoot voor eenigen tijd een pijl af op de Gereformeerde kerken.Bij haar opkomst, in de dagen van haar bloei, was dit anders. Destijds richtte zij de pijlen van haar boog op de Modernen, en ten deele op de Ethischen.Thans ...

30 oktober 1892
De Heraut
DR. A. KUYPER.
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
KUYPER.
3120 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)Het volgende stuk is opgenomen in De van 10 Aug. 11. BazuinGeachte redactie!Mag ik nog eenmaal het woord vragen, naar aanleiding van het laatste nummer van uw blad? Het liefst besprak ik eenige der daarin voorkomende tegenst ...

19 augustus 1888
De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
1446 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

[Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie^Het volgende stuk is opgenomen in De Bazuin van 3 Aug. 11.Geachte Redactie!In de Bazuin dd. n Mei jl. staat eeri stuk van Ds. M. Sipkes te Winterswijk, waarin mijne verdediging van de Kerkelijke Kas (in de Heraut van 12 Febr.) best ...

12 augustus 1888
De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
1444 woorden
Advies voor Kerkelijke Kas en Diaconie.

Advies voor Kerkelijke Kas en Diaconie.

Door meer dan één gemeentebestuur is aan het bestuur der „Kerkelijke Kas" opgave gevraagd van al hetgeen bij art. 10 der armenwet is omschreven: het getal der door de vereeniging ondersteunden of verpleegden ; het beloop hunner uitgaven voor beheer en voor onderhoud van allerlei aard; en van dat ...

1 juli 1888
De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
486 woorden
van 2