GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.388 resultaten
Filteren
van 139
HOOGENBIRK.
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET OOSTEN. In en om Jeruzalem. IV. (Slot.) De weg van Jeruzalem naar Jericho leidde over Betbanië en van dit dorp af werd hij zeer onveilig; Ook laat Jezus de gesch ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1019 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET OOSTEN. In en om Jeruzalem. III. (Bij vergissing was reeds gesproken van slot).Na een eindweegs te bebben voortgereisd, zoo meldt een reiziger uit ónzen tijd, bereikten wij Anata, het vr ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1356 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET OOSTEN. Steden van het Oosten. (Slot.) Ten zuiden had de stad geene poorten; de berg Zion was van die zijde ongenaakbaar.Treden wij uu de stad binnen. Ze was gebouwd op vier heuvelen: io ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
888 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET OOSTEN. Steden van het Oosten. Kort nadat we hierover in de Heraut hadden gesproken, werd mij een verrassing bereid. Ik kreeg namelijk een opstel te lezen — van wien weet ik niet — waarin allerlei nuttige en leerrijke dingen ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1091 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN VREEMDE HAVEN'. XVII. VOORUIT. De heer Van Bergen, die in den tijd waarvan we hier spreken, nog ongehuwd was, gebruikte zijn middagmaal meestal niet thuis, maar bij dezen of genen goeden vriend. Zoo ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1363 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN VREEMDE HAVEN. XVI. AAN WAL. Het gesprek duurde nog een poosje. Et was ook over en weer zoo veel te vertellen. Vooral mijnheer Van Bergen was spraakzaam, en zeker zou men nog lang gepraat hebben, zo ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1173 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS, Danklied. — Israël. — Zondagsschool. — Verdeeling. — Geleerd.Een onzer lezers vraagt een kleine toelichting op het volgende vers: Geluckig is het land Dat God den Heer beschermt Als daer met moord ën brand de Vijand rondom swermt. End' dat men meent hij sal 't Sc ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
822 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN VREEMDE HAVEN. XV. IN HET VERRE LAND. De dagen die nu kwamen waren voor Hendrik zeker de aangenaamste van de geheele reis. En dat zei iets, want die reis duurde lang, daar men wel geen storm had maa ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1218 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN VREEMDE HAVEN. XIV. EEN VEBVOLG.De berekening van onzen Hendrik bleek juist. De stuurman kon om vele redenen niet nalaten den kapitein in kennis te stellen met hetgeen hij van den kok aangaande Crul had vernomen. De kapitei ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1150 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET OOSTEN. WOONPLAATSEN.Een land en een volk behooren bij elkander. Dat wil zeggen, het volk schikt zich naar het land, en het land levert wat men er van verwacht.Er zijn volken, die bijna alleen van de jacht leven, jagersvolken. Zoo de Indianen ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1180 woorden
van 139