GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
De molensteenen tot buiten den  molen verplaatst

De molensteenen tot buiten den molen verplaatst

Toen we eenige weken geleden moesten gissen naar de reden, waarom ds Toomvliet niet mee onderteekend had, achtten wij het waarschijnlijk, zoowel, dat hij uit de rapporten, die hij tevoren gezien had, begreep: dat mag ik niet teekenen zonder „gevaar" te loopen, als ook, dat hij, terwille van de wi ...

12 februari 1949
De Reformatie
K.S.
682 woorden
confessie en organisatie. II.

confessie en organisatie. II.

In ons vorig nummer gaven we het eerste deel van wat drs C. v. Dijk ons verzocht te publiceeren. Omdat drs V. Dijk ook prof. Holwerda en ds Schilder in zijn daarna volgend gedeelte betrok, heb ik beiden inzage van zijn stuk gegeven, met verzoek, hun opmerkingen te willen geven. Waaraan zij volded ...

28 februari 1948
De Reformatie
K. S.
K.S.
P. DEDDENS
8133 woorden
Woord en geest.

Woord en geest.

Over „Woord en Geest", hun samenhang en verhouding, met name in het heilswerk, wordt veel nagedacht. Ook door het eenvoudige volk. Met name, waar het zich bezig houdt met de vraag van de prediking. De vraag, wat troostende, vermanende, stichtende prediking is, leeft onder het volk. Gelukkig. Er z ...

21 februari 1948
De Reformatie
K.S.
K. S.
4759 woorden
Het vierde formulier van eenigheid.

Het vierde formulier van eenigheid.

10 We komen nu tot het vervolg. De bespraken passage, waarvan we de ditmaal in het bizonder ons interesseerende woorden met hoofdletters zullen weergeven, luidt als volgt: Dienovereenkomstig werkt Hij in nijn uitverkorenen hetgeen Hij van allen eischt, vervu ...

25 januari 1947
De Reformatie
K.S.
1396 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DIK UIT DEN HONIGPOT. Toen indertijd de befaamde „synode" haar bekende beschuldiging formuleerde tegen ondergeteekende, was daarvan de korte inhoud, dat ik me schuldig maakte aan de in het avondmaalsformulier genoemde zonde van: secte en muiter ij in kerken begeere ...

27 april 1946
De Reformatie
K. S.
K.S.
f K. S.
K S
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6727 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

VERBERGING. De jammerende vrouwen uit Jeruzalem schijnen wel de eenige behoorlijke stoffage van de via dolorosa te zijn. In de menigte van vijanden, van spotters, van brutale ongeloovigen of van vreesachtige geloovigen, zorgen zij, naar het schijnt, als de eenigen ...

6 april 1946
De Reformatie
K.S.
1375 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

ONS VONNIS OVER HET PRAE-ADVIES INZAKE CHAMIERUS GEHANDHAAFD, j In een vorig artikel werd aangetoond, dat het synodale Praeadvies (dr Ridderbos, dr Grosheide, dr. Polman) zich volkomen vergiste, toen het C h a- m i e r u s aandiende als „Kroongetuige" vóór de meeni ...

16 februari 1946
De Reformatie
K.S.
1426 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Gewapende vrede en laatste waarschuwing.Dr I. G. V. Maasdijk schrijft in Pen-Gun: Nog nimmer in de geschiedenis van deze wereld is een oorlog geëindigd als ditmaal; nog nooit heeft de menschheid zich in een situatie bevonden als heden ten dage het geval is. De vijanden, die de volke ...

15 december 1945
De Reformatie
K.S.
914 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice hater, Nu de Christelijk historischen, zoo zeide ik, weer beschikken over een eigen politiek orgaan, kon van die zijde althans publiekelijk het onderhoud aanvangen omtrent de mogelijke samenwerking van christelijk-historischen en antirevolutionairen.Er was wel allerlei besprek ...

21 september 1945
De Reformatie
MARNIX.
K.S.
1870 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

POLEMIEK — Dr Hommes. Men zendt mij toe een ex. van dr Hommes' kerkblad. Hij haalt daarin een reeks vragen aan, die een overigens zeer welmeenend Chr. Geref. vraagsteller voorlas van een papier na mijn te Middelburg gehouden rede. De vraagsteller meende tusschen wa ...

7 september 1945
De Reformatie
K.S.
Den Boeft
K. S.
H. Venema
V. d. m. te IJsselmuiden.
D. v. d. Dool.
2652 woorden
van 6