GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
RUDOLF VAN REEST.
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Bilderdijks Elius. „Dan, 't was bestemd, de Vorst, ons Neerland moest bezwijken, 'k Voorzag 't — en onvertsaagd, en in Gods raad gerust. Geen voorzorg, neen o neen! geen aarzlen of ontwijken, In de Almacht is mijn hoop, ik ben die hulp bewust "De eerste zin, ...

31 mei 1940
De Reformatie
RUDOLF VAN REEST.
2200 woorden
UITERATUUR EN KUNST

UITERATUUR EN KUNST

Discussie. Mijnheer de Hoofdredacteur, Naai- aanleiding vaii het artiliel „Leiding noodig" van Rudolf van Reest in No. 9 van De Reformatie, dat mij eerst heden in handen kwam, acht ik het wenschelijk het volgende ter kennis te brengen Tan de lezers van uw bl ...

30 december 1938
De Reformatie
RUDOLF VAN REEST.
1040 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Dr H. SmlMe.Een onzer medewerkers, de heer H. Smdlde, is dezer dagen gepromoveerd tot doctor. Met deze bekroning van gijn studiën wenschen me onzen trouwen, zeer gemaardeerden medemerker, ook namens uitgever en lesers, van harte geluk. Wijl de doctorale studiën van den heer Smilde ook in h ...

16 december 1938
De Reformatie
K. 8.
RUDOLF VAN REEST.
1847 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

De kunst en de Kerk. II. In hetzelfde nummer van het „Critisch Bulletin" (Sept. afl. 1938), waarin Mr Roel Houwink zijn door •ons gewraakte kritiek geeft op het Gedenkboek van Abraham Kuyper, geeft Johan Theunisz een In Memoriam van ...

9 december 1938
De Reformatie
RUDOLF VAN REEST.
1542 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Leiding noodzakelijk. I. In het Zondagsblad van het Christelijk Historisch dagblad „De Nederlander" (5 Augustus j.l.), klaagt Roel Houwink, de hoofdredacteur van het Christelijk letterkundig tijdschrift „Opwaartsche Wegen" over de li ...

2 december 1938
De Reformatie
RUDOLF VAN REEST.
1877 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHEISEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHEISEN

Het Staten-Coliegie te Leiden. III. 'Slot.) In 1619 werd het toezicht over het Collegium toevertrouwd aan den bekwamen en ijverigen contra-remonsLrantschen predikant Festus Hommius, met last „de bursalen te examineeren of zij gezond ...

14 mei 1937
De Reformatie
J. DE LANGE.
RUDOLF VAN REEST.
2534 woorden