GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
A. JANSE.
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn als jong predikant aangeklaagd wegens onrecbtzlnnlgheid. De rechtzimiigheid van Calvijn, zijn ©enigheid des geloofs met de kerk van aUe eeuwen en met de belijdenisschriften, die door de oude kerk zijn opgesteld, is voor het nageslacht wel boven allen twijfe ...

De Reformatie
A. JANSE.
742 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Serglus Paulus. Hanfl. 13 : 4-12. I. De eerste Christengemeente uit de Joden zien we op den Pinksterdag te Jeruzalem.Enkele jaren later is er ook reeds een groote Christengemeente uil de heidenen in Antiochië, de derde stad va ...

De Reformatie
A. JANSE.
934 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn als verdacbte voor de Synode. Calvijn liad in de zaak tegen Caroli gevraagd] om een Synode vóór Paschen 1537. Maar Megandeir^ die den brief ontving, wantrouwde Calvijn ook al.Hij' schreef 8 Maart aan Bidluiger: „Ten slotte verdenken wij eenige Pransc ...

De Reformatie
A. JANSE.
936 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvyn krUgt de broeders tegen zich In de zaak van Carol!. Na een Roomsche periode werd Caroli in 1539 weer „Gereformeerd". Hij vroeg een onderhoud aan met Farel en Viret en dezen lieten zich zoo bepraten, dat zij hem „aUes vergaven". Zij schreven aan de Heeren te ...

De Reformatie
A. JANSE.
975 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Sergius Paulus. Hand. 13 : 4-12. III. In Efeze hadden velen dure boeken gekocht om deze mysterieuze macht over de „werkelijkheid" te verkrijgen. Velen waren ook geheel (onder de macht van booze geesten geraakt, zenuwachtig als ze war ...

De Reformatie
A. JANSE.
980 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Geen partijdige Nationale feestviering! Allerwegen worden voorbereidsels gemaakt voor de nationale feestviering bij het 40-jarig Regeei-ingsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.Dan zullen ook onze scholen dat feit gedenken en dan zullen onze kinde ...

De Reformatie
A. JANSE.
1011 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvljn over de Synodes van Lausanne en van Bern. Na afloop der Synode van Bern schreef Calvijn aan Gryneus, Professor in Bazel, het volgende: „Daar wij reeds genoeg ondervinding hebben van de wonderlijke en ongeloofeüjke kvrastgrepen des Satans, waarmee hij ...

De Reformatie
A. JANSE.
1015 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Ziele-piloten ? Eenigen tijd geleden is ergens in ons land een spreker opgetreden over „Opvoeding en Onderwijs", (plaats en namen doen niet ter zake), van wiens referaat dit wonderlijke verslag werd gepubliceerd. Ik spatiëer in het verslag.Zonder vooraf te polemlseeren daarover, wat ...

De Reformatie
A. JANSE.
1131 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvijn over z|jn aanklager Caroll. In Februari 1537 schreef Calvijn aan den predikant Megander in Bern een uitvoerigen brief over de kwestie met Caroli, Gerefoirmeerd predikant te Lausanne, die hem aanldaagde wegens onrechtzinnigheid. Calvijn schreef als volgt: ...

De Reformatie
A. JANSE.
1136 woorden
Karl Barth’s positieve negativiteit.

Karl Barth’s positieve negativiteit.

I. In „De Reformatie" schreef Ds Berkouwer een belangrijke artikelenreeks over: „De Ethiek van Karl Barth". In die artikelen wordt aan dezen grooten theoloog tenminste recht gedaan, dat men hem laat zeggen wat hij bedoelt en dat aangewezen worden de problemen waaro ...

De Reformatie
A. JANSE.
1325 woorden
van 4