GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
„De gebeden aller heiligen”.

„De gebeden aller heiligen”.

En er kwam een andere Engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zoude leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is. Openb. 8 : 3. De gebeden, die van deze aa ...

De Heraut
A. K.
1017 woorden
„Een moeder in Israel”.

„Een moeder in Israel”.

De dorpen hielden op in Israel, zij hielden op; totdat ik, Deborah, opstond, dat ik opstond, eene moeder in Israel. Richteren 5 : 7. Hooger dan Deborah staat geen vrouw in de historie aangeschreven, want zij is 't, • die, met Barak, haar volk van den ondergang heef ...

De Heraut
A. K.
1053 woorden
„Mij dorst”.

„Mij dorst”.

[GOEDE VRIJDAG 1916]. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zoude vervuld worden, zei de: ij dorst. Johannes 19 : 28.Het vat vol edik was niet opzettelijk voor Jezus, en voor hem alleen, naar Golgotha meegenomen. ITet hangen aan ...

De Heraut
A. K.
1071 woorden
„De armen uitberkoren".

„De armen uitberkoren".

Hoort, mijne geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen des koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen die Hem liefhebben ? Jacobus 2:5. Aan wat arm is in deze wereld ontdekt ons Gods Woord een z ...

De Heraut
A. K.
1088 woorden
„De oprechten zoeken zijn ziel”.

„De oprechten zoeken zijn ziel”.

Bloedgierige lieden haten den vrome, maar de oprechten zoeken zijne ziel. Spreuke.i 29 : 10. Haat stoot af, liefde zoekt en lokt.Hierop doelend, zegt Salomo in zijn Spreukenbundel, dat de ruwaard, die op roof, desnoods door moord, uit is, den vrome haat toed ...

De Heraut
A. K.
1091 woorden
„Mijn Wet in hun binnenste”.

„Mijn Wet in hun binnenste”.

Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: k zal mijne wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot eenen God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. Jeremia XXXI : 33.Toen de mensch, gelijk God he ...

De Heraut
A. K.
1102 woorden
„Vele leden doch één lichaam”.

„Vele leden doch één lichaam”.

Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. 1 Corinthe 12 : 20. Telkens komt de Heilige Geest er in de Heilige Schrift op terug, dat we onder Christus, als ons Hoofd, wel vele leden, maar toch steeds één lichaam zijn.Toch geraakt dit o, zoo veelom ...

De Heraut
A. K.
1111 woorden
„Alwaar zij hem kruisigden”.

„Alwaar zij hem kruisigden”.

Alwaar zij hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan elke zijde éénen. en Jezus in het midden. Joh. 19 ; 18. Hoe aangrijpend ook het lijden van den Christus, dat aan de kruisiging op Golgotha voorafging, moge geweest zijn, toch blijft die kruisiging zelve in het ...

De Heraut
A. K.
1135 woorden
„Een vriend van God”.

„Een vriend van God”.

' En de Schrift is vervuld gewordeii, die daar zegt: n Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. Jacobus II : 23.In 't hart van Azië, waar God den mensch schiep, en straks in Noach en de Aartsvaders de vollere openbarin ...

De Heraut
A. K.
1144 woorden
„Deze allen waren eendrachtelijk bijeen”

„Deze allen waren eendrachtelijk bijeen”

Deze jdlen waren eendrachtclijk volhardende in het bidden en smeeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met iijne broederen. Handelingen 1 : 14. Toen Jezus opvopr, werden van de discipelen twee engelen in mannengedaante gezien. Er staat toch »twee m ...

De Heraut
A. K.
1161 woorden
van 4