GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
PSALM 117

PSALM 117

i (vertaling N.B.G.) \ 1 »J Gij alle volken, looft den HEER, J ; gij natiën prijst Hem, geeft Hem eer; } \ zijn goedertierenheid en macht J J waakt over elk, die Hem verwacht, ' 1 en 's HEEREN trouw zal eeuwig staan. } ^ Heft blijde 't „Hallelujah" aan. J{ A. V. B. } i J ...

De Reformatie
A. v. B.
52 woorden
Psalm 12 : 1-5

Psalm 12 : 1-5

Vertaling N.B.G. Help, HERE, toch, want nergens zijn meer vromen, schaars de getrouwen, die 'k bij mensen vond. Vals spreken zij tot wie zjj tegenkomen hun duhhelhdrtig woord met gladden mond.Kom alle gladde lippen, HEER', verdelgen en alle tong, die. eigen ...

De Reformatie
A. v. B.
64 woorden
DEUTERONOMIUM 26 : 7-10.

DEUTERONOMIUM 26 : 7-10.

(naar Beza: „Les saincts cantiques", 1595)Toen riepen wij den HEERE aan. { I De HEER heeft onze klacht verstaan. \ j Zijn hooge arm heeft onz' ellenden J J en d' onderdrukking willen wenden.Door grooten schrik en sterke hand J j bracht Hij ons uit Egypteland. ; ^ Hoe lief heb ik den ...

De Reformatie
A. v. B.
90 woorden
Pralm 12: 6-9

Pralm 12: 6-9

Vertaling N.B.G.Ik maak mij op, nu kom Ik, zegt de HERE, om, hem, die in verdrukking Mij verwacht, 't gerucht der armen zal in lof verkeren; Ik stel in veiligheid, wie daarnaar smacht.Wie schat des HEREN zuiver woord naar waarde? Gedegen zilver is het, duur metaal, gereinigd in een ...

De Reformatie
A. v. B.
93 woorden
PSALM 6 : 1-6

PSALM 6 : 1-6

(vertaling N.B.G.)'k Blijf, HEER, uw heil verbeiden* O, wil mij niet kastijden, daar 'k wegkwijn en verteer. Laat niet uw toorn mij treffen, uw gramschap zich verheffen. Wees mij genadig, HEER.Doe, HEERE, mij genezen, mijn ziel vergaat in vreezen, mijn beend'ren zijn verschrikt, en ...

De Reformatie
A. v. B.
94 woorden
Pralm 8 : 6—10

Pralm 8 : 6—10

Vertaling N.B.G.Toch hebt Gij hijna goddelijk hem geschapen. Ge omkranst met eer en luister hem de slapen, Gij, die hem over alles heersen doet, legt uwer handen werken aan zijn voet: de wilde dieren, schaap en rund tezamen — hij is hun heer en noemt ze elk bij name, de vogels, al w ...

De Reformatie
A. v. B.
98 woorden
Psalm 13

Psalm 13

Vertaling N.B.G. Hoe lang, o HERE, nog dit leed? Hoe lang, nu Gij me aldoor vergeet, blijjt mij uw aangezicht verborgen? Hoe lang nog leeft mijn ziel in zorgen, mijn hart in kommer, dag aan dag? Hoe lang nog onder 's vijands spot? Aanschouw het toch, o HEER, ...

De Reformatie
A. v. B.
99 woorden
OPENBARING 19 : 5—8

OPENBARING 19 : 5—8

(vertaling N.B.G.) Looit onzen God, al die Hem vreest! Ja, hallelujah, amen! Hij geeft u nieuwe namen, nu d'eerste dingen zijn geweest. ** Zijn knechten, klein en groot, herrezen uit den dood.Want hallelujah, onze Heer, de God alleen alm, achtig, was Babyion ...

De Reformatie
A. v. B.
102 woorden
DEUTERONOMIUM 26:3—6

DEUTERONOMIUM 26:3—6

(naar Beza: . „Les saincts cantiques", 1595)'k Verklaar hier heden voor den HEER, voor U, mijn God buig ik mij neer: Dit land, dat vloeit van melfc en honing. Gij bracht er mij, o groote Koning.Gij waart gedachtig aan den , eed, dien Gij aan onze vaad'ren deed. Naar Uw belofte, hun ...

De Reformatie
A. v. B.
113 woorden
PSALM 5:1-8

PSALM 5:1-8

(Vertaling N. B. G.)Neem toch mijn redenen ter oove en let * op mijn verzuchting, HEER. Mijn God, die 'k als mijn Koning eer, mijn hulpgeroep ga niet verloren Wil, HEER, mij hooren.Want, HEER, ik richt tot U mijn bede. Des morgens hoort Gij reeds mijn klacht, ik leg die voor U neer ...

De Reformatie
A. v. B.
120 woorden
van 3