GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
DEUTERONOMIUM 26:3—6

DEUTERONOMIUM 26:3—6

(naar Beza: . „Les saincts cantiques", 1595)'k Verklaar hier heden voor den HEER, voor U, mijn God buig ik mij neer: Dit land, dat vloeit van melfc en honing. Gij bracht er mij, o groote Koning.Gij waart gedachtig aan den , eed, dien Gij aan onze vaad'ren deed. Naar Uw belofte, hun ...

De Reformatie
A. v. B.
113 woorden
PSALM 103.

PSALM 103.

(Vertaling N.B.G.)Loof, loof den HEER —• zijn heil'gen naam zij [d'eere, en al wat in mij is, o loof den HEERE, die al uw ongerechtigheid vergeeft, vergeet geen weldaad, die Hij heeft bewezen, van alle krankheid zal Hij u genezen, verlossen van de groeve, dat gij leeft.Hij kroont u ...

De Reformatie
A. v. B.
415 woorden
DEUTERONOMIUM 26 : 7-10.

DEUTERONOMIUM 26 : 7-10.

(naar Beza: „Les saincts cantiques", 1595)Toen riepen wij den HEERE aan. { I De HEER heeft onze klacht verstaan. \ j Zijn hooge arm heeft onz' ellenden J J en d' onderdrukking willen wenden.Door grooten schrik en sterke hand J j bracht Hij ons uit Egypteland. ; ^ Hoe lief heb ik den ...

De Reformatie
A. v. B.
90 woorden
EXODUS 15 : 1—7

EXODUS 15 : 1—7

(naar Beza „Les saincts cantiques", 1595)'k Zal blijde voor den HEERE zingen, nu paard en ruiter ondergingen, want God, mijn hulp is hoog verheven: Hij wierp z' in zee m.et groote macht, zoo zal ik Hem, mijn lied en kracht, den God mijns vaders eere geven.Gods rechterhand sloeg daar ...

De Reformatie
A. v. B.
125 woorden
OPENBARING 21 : 5—8

OPENBARING 21 : 5—8

(vertaling N.B.G.)En Hij, die op den witten troon zit, zeide: J } Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. ^ I Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. J J Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.'k Zal uit de hron om niet wie dorst heeft geven J J het levenswater en een eeu ...

De Reformatie
A. v. B.
124 woorden
OPENBARING 19 : 5—8

OPENBARING 19 : 5—8

(vertaling N.B.G.) Looit onzen God, al die Hem vreest! Ja, hallelujah, amen! Hij geeft u nieuwe namen, nu d'eerste dingen zijn geweest. ** Zijn knechten, klein en groot, herrezen uit den dood.Want hallelujah, onze Heer, de God alleen alm, achtig, was Babyion ...

De Reformatie
A. v. B.
102 woorden
OPENBARING 12 : 10—12

OPENBARING 12 : 10—12

(vertaling N.B.G.)J Nu is verschenen al Gods heil en kracht \ en zijn Gezalfde openbaart zijn macht; J want hij, die onze broeders heeft verklaagd, 5 die dag en nacht voor God hen heeft gedaagd, ^ Gods koningschap heeft hem ten val gebracht.J Zij overwonnen om het dierbaar bloed * } ...

De Reformatie
A. v. B.
137 woorden
PSALM 117

PSALM 117

i (vertaling N.B.G.) \ 1 »J Gij alle volken, looft den HEER, J ; gij natiën prijst Hem, geeft Hem eer; } \ zijn goedertierenheid en macht J J waakt over elk, die Hem verwacht, ' 1 en 's HEEREN trouw zal eeuwig staan. } ^ Heft blijde 't „Hallelujah" aan. J{ A. V. B. } i J ...

De Reformatie
A. v. B.
52 woorden
TREINREIS.

TREINREIS.

Hier zitten zeven zielen hij elkaar, zoo warm en veilig — buiten gaan de huien. Twee kijken uit het raam, één zit z'n gal te ispuien, een vierde reinigt onderwijl z'n nagels met een [schaar. , De wereld is zoo slecht, 't is overal een rommel. Hoe kan een mensch het rijmen, als hij 't ziet. ...

De Reformatie
A. v. B.
130 woorden
PSALM 9:16-21

PSALM 9:16-21

(Vertaling N.B.G.) De HEER, die volken richten zal, Hij steld' hun kuil hen zelf tot val; hun voet verwarde in de netten, die zij verborgen voor mij zetten.De HEERE, die Zich kennen deed, handhaafde 't recht en keerde 't leed; de goddelooze ligt in banden, v ...

De Reformatie
A. v. B.
132 woorden
van 3