GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
DEUTERONOMIUM 26 : 7-10.

DEUTERONOMIUM 26 : 7-10.

(naar Beza: „Les saincts cantiques", 1595)Toen riepen wij den HEERE aan. { I De HEER heeft onze klacht verstaan. \ j Zijn hooge arm heeft onz' ellenden J J en d' onderdrukking willen wenden.Door grooten schrik en sterke hand J j bracht Hij ons uit Egypteland. ; ^ Hoe lief heb ik den ...

23 december 1950
De Reformatie
A. v. B.
90 woorden
PSALM 103.

PSALM 103.

(Vertaling N.B.G.)Loof, loof den HEER —• zijn heil'gen naam zij [d'eere, en al wat in mij is, o loof den HEERE, die al uw ongerechtigheid vergeeft, vergeet geen weldaad, die Hij heeft bewezen, van alle krankheid zal Hij u genezen, verlossen van de groeve, dat gij leeft.Hij kroont u ...

20 januari 1951
De Reformatie
A. v. B.
415 woorden
DEUTERONOMIUM 26:3—6

DEUTERONOMIUM 26:3—6

(naar Beza: . „Les saincts cantiques", 1595)'k Verklaar hier heden voor den HEER, voor U, mijn God buig ik mij neer: Dit land, dat vloeit van melfc en honing. Gij bracht er mij, o groote Koning.Gij waart gedachtig aan den , eed, dien Gij aan onze vaad'ren deed. Naar Uw belofte, hun ...

27 januari 1951
De Reformatie
A. v. B.
113 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

Staten-vertaling.Neig; hemel, nu ik spreken zal, de ooren, gij aarde, hoor de woorden van mijn mond. Mijn leer druip' als een regen in de voren, mijn spreken zij een dauw op dorren grond, als frissche regens, die de weiden drenken, als droppels, dat de droge akkers juichen.Den groot ...

10 februari 1951
De Reformatie
A. v. B.
134 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 13b—20.

DEUTERONOMIUM 32 : 13b—20.

(Staten-vertaling)Den vollen oogst der velden mocht hij eten en honing winnen uit de harde rots, 't gesteente heeft hem olie toegemeten, de rijkdom van zijn kudden was zijn trots. De schapen, die in 't vruchtbaar Basan weiden, de zwaarste tarwe heeft God hem geschonken, in melk en druiven ...

17 februari 1951
De Reformatie
A. v. B.
199 woorden
EXODUS 15:8—12.

EXODUS 15:8—12.

Uw adem liet de waat'ren wijken. Wie is als Gij, wie Uw gelijke, o, HEERE, onder al de goden? De stroomen stonden door Uw wil in 't hart der zee als m.uren stil, de golven deden Uw geboden.De vijand zeide: „Ik zal hen jagen, ik doe met hen al mijn behagen. Ik trek mijn zwaard, dat ze allen ...

24 februari 1951
De Reformatie
A. v. B.
123 woorden
EXODUS 15 : 13—18, 21.

EXODUS 15 : 13—18, 21.

Gij brengt dit volk, o groote Koning in vrede naar Uw heil'ge woning, naar 't land, dat Gij U hebt verkoren. Die Gij verlost hebt en bevrijd, hebt Gij, O HEER', in gunst geleid. De volken sidd'ren daar zij 't hóoren.Hoe vrees'lijk zijt G' in lofgezangen! De volken zijn door schrik bevangen ...

17 maart 1951
De Reformatie
A. v. B.
193 woorden
Jesaja 5 : 1—7

Jesaja 5 : 1—7

(Staten-vertaling)Nu zal ik van mijn vriend en van zijn wijngaard [zingen, die heerlijk op een rijken heuvel is gelegen. Ziet: edelwingerd plantte hij er allerwegen, de steenen groef hij uit, een haag kwam hem [t'omringen Een toren liet hij in dien vrucht'bren wijngaard [bouwen, een persku ...

2 juni 1951
De Reformatie
A. v. B.
224 woorden
PSALM 2 : 1-6

PSALM 2 : 1-6

(Vertaling N.B.G.)WaaroTn toch woelen volken t allen kant en zinnen natien op ijedetheden? Ziet, hoe nu al wat macht heejt samenspant, de koningen der aard' hun plannen smeden. Zij rukken aan om met den HEER te strijden. Hoort, hoe 't ook zijn gezalfde tegenklinkt: „Komt, laat ons v ...

3 december 1949
De Reformatie
A. v. B.
128 woorden
PSALM 6 : 1-6

PSALM 6 : 1-6

(vertaling N.B.G.)'k Blijf, HEER, uw heil verbeiden* O, wil mij niet kastijden, daar 'k wegkwijn en verteer. Laat niet uw toorn mij treffen, uw gramschap zich verheffen. Wees mij genadig, HEER.Doe, HEERE, mij genezen, mijn ziel vergaat in vreezen, mijn beend'ren zijn verschrikt, en ...

21 januari 1950
De Reformatie
A. v. B.
94 woorden
van 3