GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

512 resultaten
Filteren
van 52
Verbetering. In de bespreking

Verbetering. In de bespreking

Verbetering. In de bespreking van het Jaarboek van de Christel. Onderwijzersvereeniging in Ned.-Indie, 1932, (zie nummer van 11 Maart), werd verzuimd te vermelden, dat het te verkrijgen is bij den heer J. de Wit, Park Vronesteyn 20, Voorburg. ...

18 maart 1932
De Reformatie
C. T.
36 woorden
Augustinus’ Belijdenissen, uit het Latijn vertaald en ingeleid door Dr A. Sizoo. Tweede druk. W. D. Meinema — Delft.

Augustinus’ Belijdenissen, uit het Latijn vertaald en ingeleid door Dr A. Sizoo. Tweede druk. W. D. Meinema — Delft.

Ten aanzien van dit hoek kunnen we volstaan met een aankondiging van den tweeden druk en een verwijzing naar de bespreking van den eersten druk in „De Reformatie" van 18 Jan. 1929. Het is een verheugend feit, dat voor dit boek zooveel belangstelling werd gevonden, dat binnen den tijd van enkele j ...

30 september 1932
De Reformatie
C. T.
65 woorden
Timotheüs, onder hoofdredactie van J. N. Voorhoeve, Den Haag. La Rivière en Voorhoeve — Zwolle.

Timotheüs, onder hoofdredactie van J. N. Voorhoeve, Den Haag. La Rivière en Voorhoeve — Zwolle.

Gaarne wijzen we van tijd tot tijd op het Christelijk Weekblad „'Timotheüs", dat ons regelmatig wordt toegezonden. Met het nummer van 4 Oct. j.l. is weer een nieuwe, de 36e, jaargang begonnen en dat eerste nummer is weer rijk aan afwisseling en goede illustratie. Als afzonderlijk „Herfstnummer" w ...

9 januari 1931
De Reformatie
C. T.
74 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Naast het Herfstnummer van October gaf „Timotheüs" (uitgave van La Rivière en Voorhoeve, Zwolle), ook een „Jaareindnummer". Met een afzonderlijken, sprekenden omslag gedrukt, bevat het artikelen van J. N. V(oorhoeve), A. W. F. Idenburg, Dr Joh. de Groot, A. K. Straatsma, Emous, v. d. M(unnik), A. ...

30 januari 1931
De Reformatie
C. T.
77 woorden
We ontvingen ter aankondiging het jubileum-nummer van „Timotheüs” (uitg. van La Rivière en Voorhoeve,

We ontvingen ter aankondiging het jubileum-nummer van „Timotheüs” (uitg. van La Rivière en Voorhoeve,

Zwolle) dat onder den titel „Het Zilveren getij", gewijd is aan de feestelijke gebeurtenis, die in het koninklijk huis is gevierd-Het nummer, gedateerd 6 Febr., was bü z'n verschijning up-to-date en bracht allerlei goede foto's van het koninklijk gezin en prettig geschreven bijdragen over het hed ...

12 maart 1926
De Reformatie
C. T.
80 woorden
„Lezen en Voordragen”

„Lezen en Voordragen”

Van het Maandschrift „Lezen en Voordragen” onder leiding van Arie Post, uitgave van de Uitgeverszaak „Jachin" te Zwolle, ontvingen we de no.'s 5—8 in vervolge op de eerste afleveringen. In een afzonderlijk artikel (no. 21 van den 6en jaargang) van ons blad besprak ik dit nuttige tijdschrift uitvo ...

24 december 1926
De Reformatie
C. T.
87 woorden
Dr B. Wielenga, De Bijbel als Boek van Schoonheid.

Dr B. Wielenga, De Bijbel als Boek van Schoonheid.

J. H. Kok N.V. - Kampen.Van dit mooie boek van Dr Wielenga, een theologischevenzeer als een philosophisch-en een literair werk, verscheen een goedkoope volksuitgave, keurig gebonden, in hetzelfde groote lettertype gedrukt en tegen veel verminderden prijs. Bij de verschijning van den eerste ...

5 februari 1932
De Reformatie
C. T.
92 woorden
De Homoeopathische Huisdokter, door Dr Clothar Müller. Tweede druk, naar de 14e uitgave uit het Duitsch bewerkt en met een woord vooraf voorzien door H. van Rooyen, arts.

De Homoeopathische Huisdokter, door Dr Clothar Müller. Tweede druk, naar de 14e uitgave uit het Duitsch bewerkt en met een woord vooraf voorzien door H. van Rooyen, arts.

De Homoeopathische Huisdokter, door Dr Clothar Müller. Tweede druk, naar de 14e uitgave uit het Duitsch bewerkt en met een woord vooraf voorzien door H. van Rooyen, arts.J. H. Kok N.V. - Kampen.We behoeven dezen tweeden druk van het bekende boek. dat in zoovele gezinnen een treffeli ...

16 september 1932
De Reformatie
C. T.
96 woorden
„De Geluksvogel”, roman van Alice Berend, geautoriseerde vertaling van Christine Oudemans. Laren — A. G. Schoonderbeek.

„De Geluksvogel”, roman van Alice Berend, geautoriseerde vertaling van Christine Oudemans. Laren — A. G. Schoonderbeek.

Dit boek is een echte roman, vlot geschreven, behoorlijk van samenstelling uit technisch oogpunt, behandelend het gegeven van ontroiiwe liefde, geïllustreerd met allerlei effecten, die de intrigue versterken, een „hchte" roman dus, met al de eigenschappen, die lichtverteerbaarheid in de hand werk ...

23 januari 1925
De Reformatie
C. T.
97 woorden
van 52