GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Van zijn geloof verzekerd uit de vruchten. (II.) Vóór ik verder ga, dien ik nu eerst in te gaan op de juiste verklaring van de hierboven genoemde uitspraak van den Catechismus in vraag 86.Reeds werd afgewezen de onjuiste exegese alsof d* Catechismus zou leer ...

De Reformatie
TH. DELLEMAN
C. V.
4788 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Van zijn geloof verzekerd uit de vruchten, (in. siof.) Na hetgeen in de vorig© artikelen gezegd is, kan il; kort zijn bij mijn toelichting op stelling III. Deze luidt als volgt: Ook een geloovige, die tot zekerheid des heils kwam kan geraken in twijfel omtre ...

De Reformatie
TH. DELLEMAN
C. V.
5824 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verlossende woord." Een min of meer regelmatig verschijnsel wordt het, dat in debatten over referaten, die „iets nieuws" hebben beweerd, of iets ouds hebben op zij geschoven, om naar het „nög-oudere" terug te keeren, door een debater aan den referent verweten ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
4855 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Verzekerd uit de vruchten." (Antwoord aan Ds Th. Delleman.) I. Al zou ik, om niet te veel over hetzelfde onderwerp in één nummer te geven, liever nog even gewacht hebben met mijn beloofd antwoord aan Ds Th. Delleman, toch vrees ik, dat langer uitstel het vasthoude ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
3846 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Verzekerd uit de vruchten." (Antwoord aan Ds Th. Belleman.) II. Het door ons in het voorgaande artikel aangeduide onderscheid tusschen „geloovend" en „geloovig" brengt zoo merkten we op, zijn consequenties mee. Wie op een bepaald oogenblik niet „geloovend" is, d.w ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
4809 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Uit de Oude Doos", Wat een eeuw geleden in Bunschoten en Spakenburg is geschied. De Afscheiding 26 Juni 1836—26 Juni 1936, door A. Blokhuis.Boekhandel A. Blokhuis — Spakenburg.In deze herdenkingsjaren van Afscheiding en Doleantie komt een stroom van kleinere geschriften los, die de ...

De Reformatie
C. V.
419 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kerstfeest — het feest van het nieuwe begin. Weer is het Kerstfeest aangebroken. Millioenen menschen zullen bezig zijn met dat groote, wondere gebeuren van Betlilehem.Een veelstemmig lied over liet kindje in de kribbe en de engelen en de herders zal weer op' ...

De Reformatie
C. V.
1638 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper Sr over de „onsterfelyklield der ziel". Onder de punten, die in discussie zijn op ons kerkelijk erf, behoort ook de kwestie van de „onsterfelijkheid der ziel".'t Spreekt van zelf dat niemand er ook maar in de verste verte aan gedacht zal hebben ...

De Reformatie
C. V.
1003 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Euyper Sr. en de „Doopserkenning". Nu in onze kerken het vraagstuk van de „erkenning van den doop, buiten eigen kerkverband bediend", weer in discussie is gekomen, zal het velen zeker interesseeren, dat ook Dr A. Kuyper daarmee bezig is geweest in de negentig ...

De Reformatie
C. V.
1302 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (II.) Nadat mijn eerste artikel verschenen was, ontving ik onderstaand artikel van Ds J. M. Spier te 's-Gravendeel, met verzoek het te willen opnemen in „De Reformatie". Aan dit verzoek voldoe ik gaarne. Tegenover de polemiek, die Prof. Hep ...

De Reformatie
J. M. S.
K. S.
Dr L. H. Wagenaar
C. V.
3845 woorden
van 31