GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

120 resultaten
Filteren
van 12
DE GAAY FORTMAN
Iets over het Antinominisme in de 17e eeuw.

Iets over het Antinominisme in de 17e eeuw.

XVIII. Ds. PH. STROOBANT. In zijn betoog voor de Classis hooren wij Ds. Stroobant zich ook verantwoorden op de punten van beschuldiging, op dogmatisch gebied tegen hem ingebracht. Hij is zich bewust orthodox te wezen, al wil hij niet ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
684 woorden
Tets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Tets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XXX. Stroobants suspensie. Vele jaren had nu Stroobants zaak geduurd en nog scheen er geen einde aan te kunnen komen. De groote lankmoedigheid der classis, die haar gedwongen had, om, elke beleediging vergetende, alles te doen wat zi ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
728 woorden
Henri Arnaud.

Henri Arnaud.

de leider der Waldenzen in Ï689.Bij den berg Servin opnieuw aangevallen, slaat Arnaud de Piemonteesche troepen in een slag, die 7 uren duurt, en trekt het dal van St. Martin in. Maar niet allen hebben hetzelfde onwrikbaar vertrouwen op God en denzelfden bezielden moed voor den strijd als h ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
740 woorden
De martelaren.

De martelaren.

XVIIII, M4R? £]V de schoenmaker.In West Vlaanderen ligt het stadje Yperen, dat, in de geschiedenis van de Reformatie der i6e eeuw, eenen naam heeft gekregen, omdat het Evangeh'e daar een van God bereiden en gezegenden bodem vond. In 1547 woonde aldaar een jongeling, met name Marten, ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
741 woorden
Lets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Lets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XXV. DE KETTERIJEN BESTREDEN. Indien de Classis gemeend heeft, dat allen zich zouden neerleggen bij haar besluit, dat de kerk van Gapinge moest afzien van Stroobant, dan is zij een week "later onaangenaam wakker geschud. Stroobant ha ...

De Heraut
p. t. Praeses
p. t. Scriba.
DE GAAY FORTMAN
748 woorden
De Martelaren van Schotland.

De Martelaren van Schotland.

CCXXXVII. ROBERT LAMB, JAMES HUNTER, HILLEN STICKE. Zeven jaren zijn sinds den dood van Patricius Hamilton verloopen, eer i.i Schotland weer het bloed der martelaren vloeide. In den jare 1537 zijn vijf geloovigen tegelijk verbrand te ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
795 woorden
De martelaren.

De martelaren.

xc. ARNOVD DE CROOS tn MICHIEL DE SEËLDR4AYER. Was in het jaar 1572 voor de Nederlanden eene sterre der hope voor hunne verlossing in politieken en geestelijken zin opgegaan, daar waren toch nog vele donkere wolken aan den noordelijk ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
821 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXXIL. ETIENNE POILLIOT VAN NORMANDIE. Eiienne Poulliot was geboortig van St. Auberville nabij Candebii in Norrnandië gelegen. Toen hij zijne geboorteplaats verliet, begaf hij zich naar Mana in Brie, waar de vervolgers van de gefoovi ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
851 woorden
Het Calvinistisch karakter van den heidelbergschen Catechismus,

Het Calvinistisch karakter van den heidelbergschen Catechismus,

Dr. A. ZAHN.Frederlk Wilhelm I erkende wel, dat de leer der voorbeschikking echt Gereformeerd is, maar, daar hij, naar zijn praktischen én levendigen aard, naar de sterke neigingen, die in hem leefden, om het leven in ijverigen arbeid door te brengen, een nuchter man was, wiens blik steeds ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
DOOR Dr. A. ZAHN.
852 woorden
Tests over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Tests over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XXVII, Wat Ds. Stroobant moet onderteeheneit. Laten we nog een blik verder slaan in het concept van orthodoxie door Ds. Stroobant te onderteekenen. We lezen: In de registers van de oude ketters staan ook bij Epiphamus (c. Heret Sib I c. 3) en Augustin ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
854 woorden
van 12