GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

22 resultaten
Filteren
van 3
F. J. J. B.
VRAGENBUS.

VRAGENBUS.

Het is juist, dat er nu en dan menschen gebo'ren worden met ©en klein© zichtbare staart, meestal alleen uit weeke deelen (éas geen wervels) bestaande.Dit is een ontwikkelingsstoornis, zooals er zooveel voorkomen, en verklaarbaar .uit het feit, dat de menschelijke vrucht in ©'en heel Jong s ...

3 februari 1922
De Reformatie
F. J. J. B.
F. W. G.
521 woorden
Van Bop en Bep en Brammetje. ¹)

Van Bop en Bep en Brammetje. ¹)

'Wat zijn wiji^ psychologen, toch ongelukkige mten. |'p; jsche'n in vergelijking met den intuitieven. roman-"^''söhrijver, den dichter. De dichter brengt ons dichter bij de dimigen, vlak bij', zoodat we maar de oogen behoeven te openen en we zijn erin, heele. maal erin. We verliezen er ons in. Ik ...

13 januari 1922
De Reformatie
F. J. J. B.
1502 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

J. S. te Amersfoort. Het door u bedoelde stukje is mij bekend. Het is om .faiie& ndore redenen, niet voor beantwoording geschikt. Uw oioirdeel over Momtessori •\-erhe'ugt mij. Wenscht u er iets meer van te weten, dan is het boek van Rombouts en Lamers , , Montesso'rianisme" (Malmberg's P' ...

13 januari 1922
De Reformatie
F. J. J. B.
204 woorden
DE DEEMOED.

DE DEEMOED.

Ten slotte nog; ©en verschijnsel der ziel, dat doioo" Scheler in zijn „Zur Reliabilietierung der Tugend" zoio scherpzinnig is geanalyseerd. Het. is de deemioied, de schoonste der Christelijke deugden. Wat is deemoed ? Hoe ontslaat en weirfct zij ? Welke eigenschappen zien er oppervlakkig eender n ...

2 december 1921
De Reformatie
F. J. J. B.
695 woorden
OVER HET RESSENTIMENT.

OVER HET RESSENTIMENT.

Ressentiment is een woord dat ni'öt vertaalbaar is. Het duidt eea gievoelen aan dat grenst aan wraaE, afgMist en haat. Het. is een gi& voieilen, waarbij het eenie wordt gieeerd, om het andere neer iLe ha.lea. Het. eeme wordt tegen het andere uitgespeeld. Het gehate is daarbij vaak voorwer ...

25 november 1921
De Reformatie
F. J. J. B.
1260 woorden
OVER HET BEROUW.

OVER HET BEROUW.

„In de werking van het geweten, in zijn waarscihuwingen, raadgevingen en oordeelen heeft het geestesO'Og van h©t geloof ten allen tijde de oöilijndng vaneien.0nziJGhtb'arien oneindigien Rechter waargenotoen. Deze. werkingen doen zich voor als eene natuurlijke taal zonder woorden, die God met de z ...

18 november 1921
De Reformatie
F. J. J. B.
2075 woorden
KENNIS DER ZIELE-DIEPTE.

KENNIS DER ZIELE-DIEPTE.

Met, eem sclirijiiende onaandoenlijildieid glijdt ons .leven van dag tott dag voort, wel vol van blaeke ge& oegens en drukt'ende verdrietelijkheden, ziwakke verlangens en oranachtigie gevoelens. Daarbiuiten in de groote wenpld wordt geleden en gestreden in..stoffelijken en geestelijken no ...

11 november 1921
De Reformatie
F. J. J. B.
1304 woorden
Bavinck’s beteekenis voor de Natuurwetenschappen.

Bavinck’s beteekenis voor de Natuurwetenschappen.

Het valt mij zeer zwaar, de pen op te nemen om de verdienste van Bavinck te schetsen. De ontroering toch, dié 'thans ons allen vervult, is van zulk een persoonlijken aard, dat het schier ontheiligend is om met vele woorden deze stemming te verbreken.' Wat wij' zeggen kunnen, is" bovendien zooveel ...

5 augustus 1921
De Reformatie
F. J. J. B.
923 woorden
„Lentedagen in Italië”, door H. S. S. Kuyper.  J. H. Kok, Kampen, 1921.

„Lentedagen in Italië”, door H. S. S. Kuyper. J. H. Kok, Kampen, 1921.

BOEKBESPREKING. Hoe gaarne voldoe ilc laan het verzoek van den uitgever, om dit boek in ons Mad te bespreken. En al behoort het schrij-ven van een literaire kritiek niet tot mijn vak en treed ik dus als onbevoegde op, ik kan het niet nalaten om mijn oordeel over ee ...

13 mei 1921
De Reformatie
F. J. J. B.
1254 woorden
Edward Peelers, „De opvoeding van den Opvoeder”. Opvoedkundige Bibliotheek no. 1. Eruseel. Boekhandel libertas — J. Ploegsma, Zeist.

Edward Peelers, „De opvoeding van den Opvoeder”. Opvoedkundige Bibliotheek no. 1. Eruseel. Boekhandel libertas — J. Ploegsma, Zeist.

Een pleidooi voor een betere ondeTlegging van deni aanstaanden onderwijzer, meer roeping, meer voioirbereidend onderwijs, dieper en „levende" 'Studie aan de Normaal-en Kweekscholen, practische zieHeer, meer zelfwerkzaamheid van den opvoeder. Veel nieuws zeker niet.Allerwege wordt in ons la ...

4 maart 1921
De Reformatie
F. J. J. B.
184 woorden
van 3