GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
GEESTELIJKEADVIEZEN

GEESTELIJKEADVIEZEN

Reeds geruimen tijd liggen enkele vragen, die me voor onze vraagrubriek werden toegezonden, cp beantwoording te wachten. Omdat ik als medewerker voor de „Geestelijke adviezen" reeds eenige maanden feitelijk „demissionair" ben, bewaarde ik ze voorloopig voor m'n eventueelen opvolger. Nu die wat la ...

De Reformatie
F.
692 woorden
De geloovige en zijn goede werken.

De geloovige en zijn goede werken.

II. (Slot.) Naar onze gereformeerde belijdenis, kan, zoo bleek ons, een geloovige zich godzaliglijk bewust zijn van de vruchten des Geestes, die bij hemi aanwezig zijn, niet enkel in den vorm van zielsr ervaringen en ziele-werkingen, maar ook van gehoorzaamheid aan ...

De Reformatie
F.
1310 woorden
De geloovige en zijn goede werken.

De geloovige en zijn goede werken.

I. Zoo formuleer ik, geloof ik, het best het onderwerp, dat een onzer lezers veel bezig houdt, en waarover hij graag wat meer licht zou hebbenjHij is zich langzamerhand bewust geworden van zeker verschil, van zekere antithese zeUs, tusschen de broeders en zu ...

De Reformatie
F.
1150 woorden
Bedlening van het H. Avondmaal.

Bedlening van het H. Avondmaal.

Bij vragen, die betrekking hebben op de bediening van 'het H. Avondmaal, is het eigenlijk niet , t© doen om een geestelijk, maar om een kerkrechtelijk advies.Doch nu voor mijn rubriek het hek toch vrijwel van den dam geraakte, en de Redactie van ons blad de vragen doorzond aan mijn adres, ...

De Reformatie
F.
759 woorden
De Christelijke Rustdag.

De Christelijke Rustdag.

Een onzer lezers vraagt, „of het geen scheppingsordinantie is, dat de zevende dag der week rustdag is ? En of een scheppingsordinantie kan worden veranderd zonder uitdrukkelijk bevel? "De vraag is niet erg duidelijk.Men zou haar zóó kunnen lezen, dat ze vroeg naar de macht Gods om a ...

De Reformatie
F.
965 woorden
Oprecht berouw over de zonde.

Oprecht berouw over de zonde.

IV. (Slot.)Cp de grooto vraag, waarover onze hizender licht zocht: of, bij wat we weten van een eeuwigen en onveranderlijken Raad Gods en van een onweerstaanbaar voorzienig bestel waardoor de Heere dien Raad uitvoert, wel plaats blijft voor waarachtig en innig berouw over de zonde, hebben ...

De Reformatie
F.
1067 woorden
Oprecht berouw over de zonde.

Oprecht berouw over de zonde.

III De opmerkingen in ons vorig n'ummer over de ontoereikendheid en de onvertrouwbaarheid van ons verstand ten opzichte van God en goddelijke dingen hebben ons den weg vrij gemaakt voor de beantwoiording van de vraag die ons bezig houdt: of het verstandelijk en log ...

De Reformatie
F.
1521 woorden
Oprecht berouw over de zonde.

Oprecht berouw over de zonde.

II. In ons vorig nummer heb ik de verschillende vragen en overwegingen, *die een onzer lezers me, in verband met zijn hoofdvraag naar de mogelijkheid van oprecht berouw over de zonde voorlei, wat gerangschikt.Gelijk ik reeds zeij deed ik dat niet, oan, één v ...

De Reformatie
F.
1465 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Weken en weken lang ontving ik geen vragen. Althans geen vragen, die ik geschikt achtte voor beantwoording in deze rubriek.Doch nü, eindelijk, werd me er een toegezonden, die ik hier gaarne tracht te beantwoorden.Eén — neen, eigenlijk een geheele reeks. Maar die zich toch, omdat ze ...

De Reformatie
F.
1238 woorden
„Het gekrookte riet en öe rookenöe vlaswiek".  (Jes. 42:3 en Mattb 12:20).

„Het gekrookte riet en öe rookenöe vlaswiek". (Jes. 42:3 en Mattb 12:20).

Twee vragen doet een onzer lezers me over bovenstaande woorden. Juister gezegd: ééne er óver, en een in verband ermee.De vraag erover raakt de juiste verklaring van de woorden in Jes. 43:3: Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rookende vlaswiek zal hij niet uitblusschen; met wa ...

De Reformatie
F.
1446 woorden
van 15