GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
G. CH. AALDERS.
Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Naar aanleiding van een opmerking die ik in mijn artikelenreeks in dit blad, die de lezers zich hopelijk nog wel herinneren zullen, in betrekking tot Zach. 10:9 gemaakt heb, heeft Ds Berkhoff een heel debat ontketend over de „Hebreeuwscbe vocalisatie". Misschien is bij dezen of gene de vraag gere ...

De Reformatie
G. CH. AALDERS.
1204 woorden
Het Chiliasme en het Oude Testament.

Het Chiliasme en het Oude Testament.

L. 1 De profeet Zacharia. I Een tijdgenoot van den proleet Haggaï is Zacharia, zoon van Berechja. Uit Ezra 5:1 weten wij' dat deze beide profeten gelij'ktijdig onder de teruggekeerde ballingen zijn opgetreden om hen tot I hervatting ...

De Reformatie
G. CH. AALDERS.
2251 woorden
Het Chiliasme en het Oude Testament.

Het Chiliasme en het Oude Testament.

XXIV. Ofiadja: zUn tUd.Na Jeremia behandelen we Obadja. Het is noodzakelijk daarvan eenigszins breeder rekenschap te geven.Sommigen toch — en daaronder behoort Prof. Ridderbos (Het Godswoord der Profeten I, bldz. 74) — stellen dezen profeet in veel vr ...

De Reformatie
G. CH. AALDERS.
1936 woorden
Het Chiliasme en het Oude Testament.

Het Chiliasme en het Oude Testament.

XX. Jeremia: de aankondiging van Israels berstel in bfdst. 30-33.We bespraken tot hiertoe enkele verspreide voorzeggingen omtrent Israel's herstel die bij den profeet Jeremia te vinden zijn; maar in de hoofdstukken 30—33 treffen we eene verzameling van uitsp ...

De Reformatie
G. CH. AALDERS.
2032 woorden
Het Chiliasme en bet Oude Testament.

Het Chiliasme en bet Oude Testament.

XVIII. Jeremia: de zeventig jaren.Mocht Jeremia aan de Tien Stammen, als vergelijkenderwijs minder schuldig, reeds aanstonds heerlijke «Goddelijke genadebeloften bieden, tegenover Juda was zijn taak aanvankelijk uitsluitend de aankondiging van het oordeel. H ...

De Reformatie
G. CH. AALDERS.
1984 woorden
Het studeeren der Ouderlingen.

Het studeeren der Ouderlingen.

VII. Zelfs het overladen zijn met praktisch, werk mag dea o-uderling nooit als niotief dienen, het bij'zon-'dere c-nderzoek van Gods Woiortd - en van de verborgenheiden des geloiofs pro mje-mo'iiiei uit te trekken.Dan - moiet hij' zich liever aan andere werk ...

De Reformatie
HEPP.
G. CH. AALDERS.
2936 woorden
Het studeeren der Ouderlingen.

Het studeeren der Ouderlingen.

VI. Kan de OuderlingeucO'nferentie uitnemend dienen om bij de opzieners geestdrift te wekken tot h'im ambt, en hun attentie meer te scherpen voor fle groote vragen van onzen tijd; kan de kerkeraiadsvorgadering, waarop eenig onderwerp', dajt de regeering idetr kerk ...

De Reformatie
HEPP.
G. CH. AALDERS.
2660 woorden