GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
Herinneringsplaat, bij het verlaten der School. Ontworpen door W. Meyer.

Herinneringsplaat, bij het verlaten der School. Ontworpen door W. Meyer.

Uitgave Jacob Dijkstra, Groningen.Een Eiardige plaat, die het kind als een herinnering kan bewaren aan de schooljaren. Voor jongens en meisjes is een afzonderlijke uitgave. Het verschil bestaat hier-ia, dat op de eene een jongenskop, op de andere een meisjeskop Toortomt. Verder aard ...

De Reformatie
G. MEIMA.
116 woorden
„Gezinsleven”, door G. Meima.

„Gezinsleven”, door G. Meima.

Onder deze titel kwam van mijn hand uit bij de firma Kok, Kampen, een bundel paedagogische schetsen, die ik naar de gewoonte van „De Reformatie" zelf bij mijn lezers moet inleiden. Het is weer een bundel in de geest van „Wij en onze kinderen", „De Haardvuren brandende". De gedachte, die er eenhei ...

De Reformatie
G. MEIMA.
140 woorden
De 60-jarigen.

De 60-jarigen.

Er gaan allerlei geruchten omtrent de pensionneering van 60-jarige onderwijzers. De Minister wil ruimte maken voor de jongeren en nu zal er een proef worden genomen met de vervroegde pensionneering van de onderwijzers.Wat hieraan te beproeven is, begrijp ik niet. Men kan vooruit berekenen, ...

De Reformatie
G. MEIMA.
273 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Keuring. Men weet, dat onze onderwijzers op dit oogenbiik gekeurd moeten worden, wanneer ze een nieuwe betrekking aanvaarden. Deze keuring betreft de t.b.c. Na de gevaren, die er bleken aanwezig te zijn, wanneer onze kinderen dagelijks in aanraking komen met een on ...

De Reformatie
G. MEIMA.
352 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te': Roden: Cand. C. Bos te Leeuwarden en Cand. H. Vogel te Zwolle.Beroepen te: Bruchterveld: Cand. J. Kapteijn te Den Haag. Zutfen (als hulppred.): Cand. M. P. van Dijk te Amsterdam.Bedankt voor: Oudshoorn: J. C. A. van Loon te Purmerend.Intrede te: rommenie: and. H. ...

De Reformatie
A. G. HONIG
Voorzitter.
G. MEIMA.
J. L. SCHOUTEN
Secretaris.
394 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Uit een statistiek. Hel is altijd een genot, zoo in het begin van het jaar, eens te snuffelen in den Unie-Almanak, het Jaarboekje voor hel Christelijk Onderwijs in Nederland en O. G. Al heel gauw kijkt men dan eens naar de samenvatting van het geheel. Daai*uit blij ...

De Reformatie
G. MEIMA.
406 woorden
OPVOEDING ONDERWIJS

OPVOEDING ONDERWIJS

Voorllcliting? Ik meende er een goed werk aan gedaan te hebben, den vorigen keer eens iets mee Ie deeden uit het Jaar\'erslag omtrent den toestand van ons onderwijs. We zijn ler in onae kringen toch' wal van overtuigd, dat het onderwijs aan onze kinderen een zaak van hooge beteekenis voor ...

De Reformatie
G. MEIMA.
495 woorden
Eenige ongerustheid.

Eenige ongerustheid.

Er is in do kringen van de voorstanders van ons Christelijk Onderwijs ©enige ongerustheid omtrent de mogelijkheid van de stichting van Scholen met den Bijbel op sommige plaatsen. Di© ongerustheid is ontstaan, zooals men in de bladen heeft kunnen lezen, door de beslissing, die de ^Minister van Ond ...

De Reformatie
G. MEIMA.
509 woorden
Het derde Nat. Chr. Schoolcongres.

Het derde Nat. Chr. Schoolcongres.

Dat congres mag uitstekend geslaagd heeten. Bestond er wel eerst de vrees, dat de tijd minder geschikt was, hielden misschien ook daarom sommige Schoolbesturen zich afzijdig, alle vrees is beschaamd: een twaalfhonderd deelnemers waren uit alle oorden van ons land en uit verschillende andere lande ...

De Reformatie
G. MEIMA.
514 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

üit een paar verslagen. Daarmee bedoel ik allereerst het 43e Jaarverslag van. den Schoolraad voor de scholen met den Bijbel. Dat wordt een heel boekwerk, vooral doordat er de talrijke uitspraken van de Commissie van Beroep in zijn opgenomen. Aandacht verdient, dat ...

De Reformatie
G. MEIMA.
526 woorden
van 9