GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
G. R. K.
Eerst de bruiioft, dan de tempel.

Eerst de bruiioft, dan de tempel.

Het blijve altijd de aandacht trekken, dat Jezus Zijn eerste Mes, ^iasteeken verricht heeft op een bruiloft.Nauwelijks is Hij van Zijn v/egbereider tot Zijn openlijken Messiasarbeid ingeleid. Pas is de Heilige Geest in duivengedaante op Hem nedergedaald en werd over Hem de stem des Vaders ...

De Reformatie
G. R. K.
782 woorden
Tweeërlei aanraking.

Tweeërlei aanraking.

Het is druk, en vol op den yffeig.Juilst is er JaïruB, de biekènide overste det isynagoge, tot dien Heiland gekomen om' hulp voor zijn stervend dochtertje.En Jezus gaat met den angstigen vader mee. Dat is het nu juist, waar de volksmassa op heeft gehoopt... .getuige te zijn van ééii ...

De Reformatie
G. R. K.
769 woorden
In eigen taal.

In eigen taal.

Dat zegt 'diiei hoofdman o-ror honderd uit Eap.ernaüm. Kort tevoren is, gelijk uit het slot van. Jo-hannes' vier'de hoofdstuk Mijbt, uit dalzelfd© Ka-" piemaüm die koninklijke hoveling naar Kana gereisd om van feus genezing te vragen vooï zijn doodziekten jong'en.Toen höelt die vaid ...

De Reformatie
G. R. K.
985 woorden
Lofzang en stilheid.

Lofzang en stilheid.

Naar dien inhomd te oordeelen, is de vijf en zestigste psalm voor het eerst gezongen als danklied na een periode vaai aagstwekkende droogte, Idoor welke menisch en dier tein plaat met ondergang wefden bedreigd.Toen gaf •'de Heere op' het gebed van Zijn volk uitkomst.Hij zelf heeft h ...

De Reformatie
G. R. K.
665 woorden
Gods reformatiewoord.

Gods reformatiewoord.

Diit is Gods refoxmatiewoord.De koning Josia heeft Jeruz^alem en Juda van hoogten en bosschen, van gesnedene en gegotene beelden gezuiverd.De sinds Hizkia's tijd verwaarloosde tempeldienst is weer in eere hersteld.Bij het terugvinden van het verloren wetboek is Jo'si.a's heil ...

De Reformatie
G. R. K.
825 woorden
Uitzuivering.

Uitzuivering.

Reformatie is uitzuivering.Gelijk de apbstel Paulus de reformat!etaak voor de Corinthisdhe gemeente oimschreef: „Zuivert dan den ouden zuurdeesem uit".Deze zinspeling O'p het oude Joodsohe paaschgebruik zullen Paulus' lezers wel begrepen liebben.Gelijk de Israëlieten in den n ...

De Reformatie
G. R. K.
880 woorden
Neem dat en eet het op.

Neem dat en eet het op.

Eten is voor ons nu eenmaal 'nzoo alledaagsche, •wijl zoo veelvuldig herhaalde bezigheid, dat we er het womderlijk'e niet meer van opmerken.Maar, als we er oms eens even over Tjezinnen? Dain is er toch wel iets wonderlijks in.We nemen ions voedsel, dat, vreemd van ons, buiten ons om ...

De Reformatie
G. R. K.
929 woorden
„Rust een weinig.”

„Rust een weinig.”

Hier is het woord van den Hoogepriester, die medelijden kan hebben met onze zwakheden en die weet in te leven in al den levensnood van Zijn discipelen.Eerst zond Hij hen uit. Tw& e aan twee. En ze hebben den langen, fflioieüijkien toicht volbracht. Ze hebben gepredikt het Evangelie des ...

De Reformatie
G. R. K.
971 woorden
Geloofsspanning.

Geloofsspanning.

Jericho, de eerste stad over den Jordaan, wordt doior den Heere aan Zijn volk gegeven. Zonder strijd. Door het geloof vallen de muren.Straks 'zullen Israels duizenden keer op keer den harden strijd inioeten verduren. Dan > \'-ordt leger tegen leger gesteld. Wapen tegen wapen. Plan tegen ...

De Reformatie
G. R. K.
514 woorden
Het einde nabij.

Het einde nabij.

Oppervlakkige bijbellezers hebben al menigm'aal onwillig hun schouders opgehaald over de toekomstverwachting naar het Woord Gods.Het einde aller dingen is nabij. En dat wordt door den apostel Petrus geschïeven in de eerste eeuw van onze jaartelling. Sinds zijn bijkans negentien eeuwen verl ...

De Reformatie
G. R. K.
1243 woorden
van 3