GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

342 resultaten
Filteren
van 35
REPOEBLIK INDONESIA MADE IN JAPAN AND GERMANY.

REPOEBLIK INDONESIA MADE IN JAPAN AND GERMANY.

De Commissie-Generaal heeft, bij monde van haar voorzitter Prof. Schermerhom, al direct na aankomst op Java, zich beijverd hoopvolle verwachtingen te wekken bij ieder die maar hooren wilde, betreffende een spoedige vreedzame oplossing van „het confiict". Wie nauwkeuriger toezag kon dat enthousias ...

De Reformatie
G.
428 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

DE OPLOSSING. Professor Schermerhom, voorzitter van de Commissie-Generaal, sprak op 25 September jJ. te Batavia aan een limch, aangebod«i aan de vertegenwoordigers van de europeesche en republikeinsche pers. Aan het persverslag van den R.VJD. te Batavia ontleenen w ...

De Reformatie
G.
746 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

KLARE TAAL TE PANGKAL PÏNANG VAN DEN LEIDER DER CHRISTELIJKE STAATKUNDIGE PARTIJ.De heer Mr C. C. van Helsdingen was meer dan twintig jaar leider van de Christelijke Staatkundige Partij in Ned.-Indië en al die jaren had hij als eenige afgevaardigde van die partij zitting in den Volksraad. ...

De Reformatie
G.
1124 woorden
De waarde van het Oude Testament

De waarde van het Oude Testament

door W. H. GISPEN, V.D.M, te Delft. II. Het Judaïsme legde slechts den nadruk op het eerste, n.l. dat Christus het Oude Testament beschouwde als een boek met Goddelijk gezag bekleed, en vergat de bebeekenis van het werk van Christus. Dit Judaïsme is de groote ...

De Reformatie
G.
W. H. GISPEN. V.D.M. te Delft.
1787 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Over de Aalders’ critiek op Assen Ds. J. C. Aaldeirs, : predikant bij d© begieii de Asser •synode bezwaar.opperende> gem©e-nben-, heeft zijn critiek op de Asser synode thans publiek gemaalct. Om-: ^YQI: schillende xedene-n-, lijkt het mij dienstig van het antwoo ...

De Reformatie
G.
K. S.
2834 woorden
Hij hield zich vast.

Hij hield zich vast.

[OUDEJAAR.] Want hij hield zich vast als ziende den Onzienlijke. Hebreen XI : 27b. Het vaststellen van het middernachtelijk uur op 31 Dec. als overgang van Oudin Nieuwjaar, dateert eerst uit den tijd van het Concilie van Trente (1S45 ...

De Heraut
G.
3089 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. V. HEPP, DE WAARDE VAN HET DOGMA. Uitgave van J. H. Kok Kampen.Deze S urtie hetft een onderdak gevonden in Afl. 6 en 7 van de Brochurenreeks SCHILD EN PIJL.DR. HEPP, predikant te Watergraafsmeer, die, zoo door zijn disst-rtade HET TESTITMONXUM SPIRITU-SANCTI als zijn latere gesc ...

De Heraut
G.
1230 woorden
Het woord hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

Het woord hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

[KERSTFEEST] Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. Lukas II: l5b.Voor een beraden herdenking van Jezus' geboorte is het niet ondienstig ons te bezinnen zoo op het verschil ...

De Heraut
G.
3905 woorden
De Ethischen.

De Ethischen.

IV. In dit laatste artikel gaat het over de beschrijving en beoordeeling van wat »ethische is.Bij de beschrijving dient dan gelet èn op de, in het vorig artikel nader besproken, beschouwing of theorie der Ethischen omtrent de Religie èn op dat wat als gevolg ...

De Heraut
G.
3384 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. Dr. v. D. VALK, Rector van het Marnix-Gymnasium, KRIBBE, KKUIS EN KROON. Uitgave van J. H. KoK ie Kampen.Reeds in 1904 gat Dr. V. D. VALK een HollanQsche overzetuug vaa een Duitsctie bioemleziDg uit de, ook ten on2ent bekende, liederen van den Duitschen predikant GERÜKVan GEROK d ...

De Heraut
G.
896 woorden
van 35