GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

342 resultaten
Filteren
van 35
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

De vleier. Een Oostersch Vorst was gewoon — wat in het Oosten meer voorkomt — zijn hovelingen met raadselen te beproeven, om te weten of zij verstandig waren.Nu gebeurde het, dat de hooge post van groot-vizier of eersten minister openkwara. Toen verzamelde d ...

De Heraut
G.
HOOGENBIRK.
958 woorden
Christelijk Middelbaar Onderwijs.

Christelijk Middelbaar Onderwijs.

Hooggeachte RedacteurHet zij mij gegund nogmaals in Uw blad terug te komen op de zaak, waarover het mij reeds twee keer gegund werd iets in het midden te brengen. Ik doe het, wijl de zaak mij zeer ter harte gaat, en het mijn vurige wensch is, dat men algemeen het gewicht er van besefïe. On ...

De Heraut
G.
1501 woorden
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

X. Onze pertinente verklaring, dat in de vergadering der geloovigen de Koning bij zijn volk gehoor vraagt en het door deil Dienaar des Woords, als zijn ambassadeur, toespreekt, heeft bij wijze van ingezonden stuk een tegenspraak uitgelokt, die, hoe scherp en kras o ...

De Heraut
G.
1619 woorden
Gezegend zij hij, die daar komt.

Gezegend zij hij, die daar komt.

[KERSTFEEST] Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des Heeren! Psalm iiS: 26a. De jubel van Christus' Kerk op aarde gaat weer uit voor het kindeke van Bethlehem. Harer is weer de blijdschap, datgeboten is de Zaligmaker, welke i ...

De Heraut
G.
3753 woorden
Zoo moede, dat niemand het zou kunnen uitspreken.

Zoo moede, dat niemand het zou kunnen uitspreken.

[OUDEJAARSAVOND.] Al deze dingen worden zoi moede, dat niemand het zou kunnen uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor i? ordt niet vervuld van hooren. Prediker 1:8, Gaat gjj scheiden voor uw denken het tweeerlei leven dat Gods kinderea ...

De Heraut
G.
3562 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. C. L, F. VAN SCHELVEN, V. D. M. te WAGENINGEN. IN DEN KRUITDAMP. De vrijmaking van Oude en Nieuwe Weterings kerk verhaald, en van bijlagen en van aanteekeningen voorzien. — J. Zomer. Drukkerij „Vada". Wageningen.Fraai gedrukt, met breede marge's langs de meer dsn honderd bladzijden, in ...

De Heraut
G.
1277 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, hoogleeraar te Leiden. HKT CHRISTELIJK LEVEN. Haarlem. De Erven F. Boon. 1910. I. De bepaling in de Wet op het Hooger Onderwijs, dat aan de openbire Uoiversiteiten in de Faculteit der Godgeleerdheid onderwijs moet worden ge ...

De Heraut
G.
1290 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, hoogleeraar te Leiden. HET CHRISTELIJK LEVEN. Haariem. De Erven F. Bohn 1910. II. „Geen stenogram of dictaat van colleges" — moet men, naar de nadrukkelijke waarschuwing van den auteur, in dit zijn geschrift zien.Dat ...

De Heraut
G.
1576 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR, P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, hoog leeraar te Leiden. HET CHRISTELIJK LKVEN. Haarlem. De Erven F. Bohn. 1910. III. Hoe lich in dit werk het gemis van scherpe, van nadere bepaling der begrippen en daarmee samenhangend „dooreen gebruiken" van termen wreek ...

De Heraut
G.
1456 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, hoog leeraar te Leiden. HET CHRISTELIJK LEVEN. I Haarlem. De Erven F. Bohn. 1910. IV. Voor «oover dit, met het oog op de omstandigheid dat nog slechts het eerste deel er van verscheen, reeds mogelijk is, wil ik in dit slota ...

De Heraut
G.
1980 woorden
van 35