GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
H. J. J.
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEt IV (Slot). Er zijn door alle eeuwen heen verklaarders geweest, die er van uit gingen, dat Jezus in elke gelijkenis van Zichzelf sprak. En als de voor-de-hand-liggende verklaring niet sprak van het werk van Christus, dan groef men zogenaamd dieper ...

De Reformatie
H. J. J.
2211 woorden
We hebben te doen met een god die gaarne vergeeft

We hebben te doen met een god die gaarne vergeeft

De Psalmist is begonnen met te vermelden het geluk van hem, „wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mensch, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is" (vs 1, 2). Daarover spreekt hij niet maar theoretisch. Dat is niet maar zij ...

De Reformatie
H. J. J.
1402 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL III Moeten we alle trekken van een gelijkenis overbrengen of letten op het derde van vergelijking? In de bekende Hermeneutiek van Prof. Greijdanus „Schriftbeginselen ter Schriftverklaring" is een aparte paragraaf gewijd aan de verklaring v ...

De Reformatie
H. J. J.
2452 woorden
Voorrecht en verantwoordelijkheid

Voorrecht en verantwoordelijkheid

UIT DE SCHRIFTAmos heeft in de voorgaande hoofdstukken het oordeel Gods over de zonden der volkeren aangekondigd. De HERE is wel in het bijzonder de God van Israël, maar ook de heidenen ontgaan hun straf niet. Om drie, ja vier overtredingen is het gericht zeker over Damascus en de Filistij ...

De Reformatie
H. J. J.
1621 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL II. MODERNE ALLEGORISERING. Het vorige artikel eindigde met de bewering, dat de allegorische methode bij de verklaring der gelijkenissen tot in de moderne tijd voorkwam. En dat een man van naam de verklaring der oude kerkvaders in de grond der za ...

De Reformatie
H. J. J.
2085 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL1. TER INLEIDING. MOETEN GELIJKENISSEN ALLEGORISCH WORDEN VERKLAARD? Mogelijk komt onder het lezen van dit opschrift bij een lezer de vraag op, of het wel nodig is over de gelijkenissen des Heren enige opmerkingen te maken. Die zijn immers zó eenvoudig, dat een kind ze k ...

De Reformatie
H. J. J.
1948 woorden
Kinderen gods kunnen niet in zande leven

Kinderen gods kunnen niet in zande leven

UIT DE SCHRIFTIk zal mij wel niet vergissen wanneer ik bovengenoemde tekst moeilijk noem. Velen weten er geen raad mee. En velen hebben bij het lezen van deze tekst wel de twijfelmoedige vraag bij zich voelen opkomen: „Ben ik dan wel uit God geboren? " Het staat er immers zo sterk, zo triu ...

De Reformatie
H. J. J.
1598 woorden
SAMEN BIDDEN OM HERENIGING?

SAMEN BIDDEN OM HERENIGING?

HOOFDARTIKELAan de Kerkeraden der Geref. Kerken en der Geref. Kerken (onderh. art. 31 K.O.) in Nederland is medegedeeld, „dat op 7 Juli j.l. te Groningen is opgericht het „Landelijk Comité tot het houden van gebedssamenkomsten (en tot opwekking daartoe) om te komen tot hereniging van de Ge ...

De Reformatie
H. J. J.
1428 woorden
ZONDEN VAN DE TONG

ZONDEN VAN DE TONG

UIT DE SCHRIFTVerleden week schreven we over het belijden van onze zonden. „Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid" (1 Joh. 1:9). Dat geldt ook van de zonden der tong. Dat wil zeggen van de zon ...

De Reformatie
H. J. J.
1279 woorden
Wclzalig hij, wiens zonden zijn vergeven

Wclzalig hij, wiens zonden zijn vergeven

UIT DE SCHRIFTNa de inleiding heeft de apostel Johannes aan de gemeente geschreven, dat God een licht is en er gans geen duisternis in Hem is. Dat heeft hij van de Here Jezus gehoord en het is zijn taak dat te verkondigen. De duisternis is beeld van dwaasheid en verkeerdheid en zonde, die ...

De Reformatie
H. J. J.
1405 woorden
van 5