GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

704 resultaten
Filteren
van 71
De Wijsbegeerte in de laatste vijf-en-twintig jaren.

De Wijsbegeerte in de laatste vijf-en-twintig jaren.

Achter ons ligt een periode, waarin meer de filo-filosofie dan de filosofie zelf bloeide.Naar den aard van dit jubileum-nummer vat ik daarbij vanzelf alleen de beoefening der wijsbegeerte binnen de grenzen van ons eigen land in het oog.De filo-filosofie, de liefde tot de filosofie d ...

De Reformatie
HEPP.
1110 woorden
„Palestina en het land van den Jordaan.

„Palestina en het land van den Jordaan.

235 kunstfotographieën opgenomen door Ludwig Preiss, met inleiding en bijschriften van Prof. Dr A. Noordtzij.Kampen. — J. H. Kok.Zou dit boek niet het schoonste zijn, dat de drukkerij van den heer Kok verliet? Het is een lust voor het oog.Meer dan één plaatwerk over Pa ...

De Reformatie
HEPP.
148 woorden
Foto van de Synode te Assen. Assen - L. van Groningen, Kerkstraat 17.

Foto van de Synode te Assen. Assen - L. van Groningen, Kerkstraat 17.

Foto van de Synode te Assen. Assen - L. van Groningen, Kerkstraat 17.Over deze foto schreven wij reeds in onze „Synodeindrukken".Maar wij bekenden toon, dat wij haar niet hadden gezien en dat ook de naam vau den fotograaf ons was ontschoten.Nu vindt men den naam met het adres ...

De Reformatie
HEPP.
157 woorden
„Het Uilennest”, door W. Schippers. Vierde druk. Nijkerk, G. F. Callenbach.

„Het Uilennest”, door W. Schippers. Vierde druk. Nijkerk, G. F. Callenbach.

Schippers is een glad verteller.Diaarbg een beetje romantisch aangelegd. Hq laat Ibarabijnjschoten kmiaUeii. Gelukkig, veioorizaken die slechts bijna-moorden.En terecht diat het komtl't Is een lieve lust.De auteur ziet er ook gieei» bezwaar in om iemand, die bij den kr ...

De Reformatie
HEPP.
94 woorden
Portret van Ds. N. A. de Gaay Fortman. Uitgave W. ten Have, Amsterdam.

Portret van Ds. N. A. de Gaay Fortman. Uitgave W. ten Have, Amsterdam.

Keurig geslaagd. ...

De Reformatie
HEPP.
2 woorden
„Dr Herman Bavinck.” Stuk 4. Door Dr V. Hepp. Uitgave W. ten Have.

„Dr Herman Bavinck.” Stuk 4. Door Dr V. Hepp. Uitgave W. ten Have.

Hiermee is de biografie van prof. Bavinck compleet. Van volgende plannen geeft het „Naschrift" bericht. In dit stak worden behandeld: 11. Lofredenaar van Knyper. 12. Mslukte pogingen in zake Eenheid van Opleiding. 13. De eerste jaren te Amsterdam. 14. Zijn. tweede reis naar Amerika. 15 Op ...

De Reformatie
HEPP.
76 woorden
„Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1923”, onder redactie van de predikanten G. Doekes en J. C. Rullmann. Goes, Oosterbaan & Le Cointre.

„Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1923”, onder redactie van de predikanten G. Doekes en J. C. Rullmann. Goes, Oosterbaan & Le Cointre.

BOEKBESPREKING. Wat een last als men zich uit bezuiniging met oude jaarboekjes behelpt!De post zoii, als zij de oorzaak van de verkeerde adresseeringen wist, er heel wat van kunnen vertellen.Want ons jaarboek is tevens adresboek.Maar het is nog ...

De Reformatie
HEPP.
160 woorden
„Korte Verklaring van de Kerkenordening”, door Joh. Jansen. V.D.M. te IJmuiden. Kampfen, J. H. Kok.

„Korte Verklaring van de Kerkenordening”, door Joh. Jansen. V.D.M. te IJmuiden. Kampfen, J. H. Kok.

Ds Jansen heeft een veine voor kerkrecht.Daarbij de gelukkige soepelheid om, wanneer het getij' verloopt, de bakens te verzetten! Nu er van zijn uitgebreide verklaring van de Kerkenorde voorshands niets kan komen, heeft hij zich met deze korte verklaring tevreden gesteld, welke prachtig en ...

De Reformatie
HEPP.
215 woorden
Scheurkalenders 1926.

Scheurkalenders 1926.

„Maranatha.?”Kampen. — J. H. Kok.„Uit de Fonteinen des Heils.”Amsterdam. — W. Kirchner.„Filippus.”Gereformeerd Traktaatgenootschap. Alle drie goede bekenden.Ze bew'aarden hun eigen karakter en' gfeVen gieen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.Of ...

De Reformatie
HEPP.
130 woorden
t „Opvoeding en Onderwijs." Paedagogiek voor aanstaande en jonge Christelijke Onderwijzers, door W. A. van Wijk, Docent aan den Hoofdacte-cursus te Goes. Goes. — Oosterbaan & le Cointre.

t „Opvoeding en Onderwijs." Paedagogiek voor aanstaande en jonge Christelijke Onderwijzers, door W. A. van Wijk, Docent aan den Hoofdacte-cursus te Goes. Goes. — Oosterbaan & le Cointre.

BOEKBESPREKING. Vergis ik mij, wanneer ik meen, dat dit boek alle andere, die gebruikt worden voor de opleiding v.in onderwijzer en onderwijzeres, zal verdringen? Men vindt hierin letterlijk alles, wat toekomstige paedagogen aan voorlichting noodig hebben. ...

De Reformatie
HEPP.
256 woorden
van 71