GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

704 resultaten
Filteren
van 71
De getrouwe Getuige.

De getrouwe Getuige.

Opmerkelijk toch, dat onder de namen, waarmede in de Johanneische zegenbede onze verheerlijkte Heiland wordt aangeduid, die vain de getrouwe öetuige vooropgaat.De beide andere namen: de Eerstgeborene uit de dooden en: de Ovlerste van de koningen der aarde schijnen het in verhevenheid en lu ...

De Reformatie
HEPP.
557 woorden
Ons plan.

Ons plan.

Mag ik onzen lezers in korte trekken het plan (ik Bou 'haast hebben geschreven: den plattegrond) van ons blad voorleggen? Dit proefnummer draagt vanzelf een exceptioneel karakter.Men ontvangt hieruit wel eenigazins een idee van wat ouze „Refoi-matie" week aan week hoopt te bieden. M ...

De Reformatie
HEPP.
878 woorden
De Generale Synode.

De Generale Synode.

I. In .zijn jongste kroniek in het „Gereformeerd Theologisch Tijdschrift" sclreef Ds Ferwerda, wiens hartelijk medelijden met de aigevaardigden ter Generale Synode den objecten van zijn - warme belangstelling weldadig aandeed, over de thans reeds beëindigde kerkeli ...

De Reformatie
K. D.
HEPP.
1931 woorden
„Getrouw in geheel Gods Huis’, Leerrede over Hebreeën 3 : 5, 6, ter nagedachtenis aan den Weleerw. Heer Ds J. C. Sikkel, in leven Dienaar des Woords in de Gereformeerde Kerk van Amsterdam, uitgesproken door Ds K. Fernhout Mz. op Zondag 22 Augustus 1920, in de Plantagekerk te Amsterdam. W. ten Have. — Amsterdam.

„Getrouw in geheel Gods Huis’, Leerrede over Hebreeën 3 : 5, 6, ter nagedachtenis aan den Weleerw. Heer Ds J. C. Sikkel, in leven Dienaar des Woords in de Gereformeerde Kerk van Amsterdam, uitgesproken door Ds K. Fernhout Mz. op Zondag 22 Augustus 1920, in de Plantagekerk te Amsterdam. W. ten Have. — Amsterdam.

BOEKBESPREKING. Sikkel vindt algemeene waardeering .... na zijn dood. Tijdens zijn leven heeft het hem ook niet aan waardeering ontbroken. Sommigen gingen hierin zelfs wel eens te ver. Ze wilden geen gebreken zien, die in dezen groote noodzakelijkerwijs ook groot m ...

De Reformatie
HEPP.
307 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

De Synode. Hoe sterk het kerkelijk besef bij ons Gereformeerde volk spreekt, blijkt vooral in de weken, waarin eeni Generale Synode wordt gehouden. Men kan niet bij elliander komen of de gesprekken gaan al spoedig den synodalen kant uit. Politieke en kerkelijke bla ...

De Reformatie
HEPP.
2872 woorden
REFORMATIE.

REFORMATIE.

I. ONTwikkeling, geen INwikkeling. Ondanks de hopelooze veBde& ldheid in bet geesteglevien v^am onzen tijd bestaat hierovter vrijwel eensteimmighieidj idiait Ide bestaande toestanden pnhoudbaar zijin, (dat er verandering moet kom ...

De Reformatie
HEPP.
1902 woorden
Cliché-Vroomheid.

Cliché-Vroomheid.

Het cliclié H^eir zich ia onze moderne samenleving onmisbaar gemaakt.De hüoge vhwïht, welke de illustratie gemaakt heeft, de geweldige kracht, Welke er van de reclame uitgaat, - zijto grootendeels aan het clicihié te danken.Men heeft slechts één diep; ingesneden plaat_ noodig en de ...

De Reformatie
HEPP.
957 woorden
De Generale Synode.

De Generale Synode.

II. Waarin schuilt de gewichtige beteekenis van de S-ynode, - wier b6slissin, gen thans de vuurproef der critiek moeten doorstaan? Soms hierin, dat izij ons reeds het plan voor een UitgieboUwde Belijdenis, en een revisie der Litjurgie benevens vermeerdering der ker ...

De Reformatie
K. D.
HEPP.
B. W.
Prof. Dr F. W. GROSHEIDE
Prof. Mr A. ANEMA
Ds K. FERNHOUT
Mr G. H. A. GROSHEIDE
J. BALHUIZEN
H. MUNNIK
Ds H. BROUWER
Ds J. C. RULLMANN
Mr G. VAN BAREN
Dr K. DIJK
J. P. THIERRY
J. TIMMERIMANS
A. VERLEUR
3019 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Over „De Reformatie". Begrijpelijkerwijze sloegen we ditmaal het eerst de bladen open, om te weten, hoe hun oordeel over ons blad Biou uitvallen. Niet, dat wij daarover bijzonder in twijfel verkeerden. Waar zooveel mannen hun medewerking toezegden op fxas van te vo ...

De Reformatie
HEPP.
3076 woorden
Pikante vroomheid.

Pikante vroomheid.

De hedendaagsche beteekenis van het woord „ketelachtig" breing© bij! het mlediteerea over bovenstaand Schriftwoiord niet op een dwaalspoor.Ketelachtig of kitteloorig is voor ons hetzelfde als lichtgeraakt. Wij 'noemeln iemand ketelaohtig, , wajnïieer hij', als hij' iets hoort, dat Jiem: ni ...

De Reformatie
HEPP.
867 woorden
van 71