GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
„Met zes zintuigen de natuur in", door  Dr A. van Veldhuizen. Teekeningen van  Johan Dijkstra. Kampen - J. H. Kok (z. j.)

„Met zes zintuigen de natuur in", door Dr A. van Veldhuizen. Teekeningen van Johan Dijkstra. Kampen - J. H. Kok (z. j.)

'k Dacht: dit boek kan wel even wachten. Want wie treitt er om en bij Sint-Nikolaas „met zes zintuigen de natuur in"? Maar thans zit de lente in de lucht.Thans wordt iets van een bescheiden trekvogel in den mensch wakker.Thans is het het psychologisch moment om op dit prachtb ...

5 maart 1926
De Reformatie
HEPP
107 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

Chiliastische expeditie. Uit „The Christian Journal" diepten wij op: Mr A. J. Futterer, president van de American-Jerusalem Bible Institute, Los Angeles, Cal., is te Jeruzalem aangekomen met het doel om opgravingen te doen in den berg^l^ebo, alwaar volgens d ...

11 maart 1927
De Reformatie
HEPP
108 woorden
„Lyceum-Herdrukken”. Protestantsch Let­ terkundige Essays, verzameld en ingeleid door Dr Ph. A. Lansberg en Dr J. C. de Moor.

„Lyceum-Herdrukken”. Protestantsch Let­ terkundige Essays, verzameld en ingeleid door Dr Ph. A. Lansberg en Dr J. C. de Moor.

„Lyceum-Herdrukken”. Protestantsch Let­ terkundige Essays, verzameld en ingeleid door Dr Ph. A. Lansberg en Dr J. C. de Moor.Groningen, Den Haag - J. B. Wolters' U. M., 1925.Nog een bloemlezing.Ten onrechte worden de verzamelde fragmenten m.i. essays genoemd.De stukken ...

13 augustus 1926
De Reformatie
HEPP
117 woorden
BOEKBESPREKING.

BOEKBESPREKING.

Periodieken. Onze gewoonte getrouw om van tijd tot tijd melding te maken van onze Christelijke periodieken, vestigen we thans nog eens de aandacht op: De Spiegel, firma W. Kirchner, Amsterdam; Het laatste nummer bevatte, behalve een aquarel van Hobbe Smits „ ...

20 augustus 1926
De Reformatie
HEPP
146 woorden
„Wateren die zachtkens vloeien”, door Dr A. Kuyper Jr.

„Wateren die zachtkens vloeien”, door Dr A. Kuyper Jr.

„Wateren die zachtkens vloeien”, door Dr A. Kuyper Jr.„Uit de Oude Wereld". .Schriftoverdenkingen over Genesis 4-11, door Dr K. Dijk. Amsterdam - N. V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard".Mogen wij deze beide boeken in onze bespreking samenvatten? Daarmee bedoelen wij volstre ...

27 juli 1928
De Reformatie
HEPP
181 woorden
„In de schemering van Christus’ Wederkomst”, door H. Veldkamp, V.D.M. te Kralingscheveer.

„In de schemering van Christus’ Wederkomst”, door H. Veldkamp, V.D.M. te Kralingscheveer.

Ware deze bundel meditatiën een 15 of 20 jaar geleden verschenen, dan zou de kritiek daafop niet malsch zijn geweest.Stel u voor, dat hier de brieven aan de Thessalonicensen genoemd worden „de eerste symphoaie van Paufus", dat hier gesproken wordt van „gespecificeerde dankzegging", van het ...

21 december 1928
De Reformatie
HEPP
183 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Zeer geachte Redactie, 'Door een misverstand bleef reeds te lang onweersproken 'een igerucht, waarop U in Uw nummer van 30 April j.l. attendeerde, als zou „voor eenige jaren een th'eoloog van ethische ri'chting ...

29 oktober 1926
De Reformatie
HEPP
186 woorden
„Van ’s Heeren Ordinantiën” II, door Dr W. Geesink. Eerste deel. ’s Heeren ordinantiën in de natuur. 2de onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok, z. j.

„Van ’s Heeren Ordinantiën” II, door Dr W. Geesink. Eerste deel. ’s Heeren ordinantiën in de natuur. 2de onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok, z. j.

„Van 's Heeren Ordinantiën" II, door Dr W. Geesink. Eerste deel. 's Heeren ordina.ntiën in de natuur. 2de onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok, z. j.'t Heeft iets van een paradox, wanneer men op het titelblad leest, dat dit tweede deel het eerste deel is. Ma, ar wie zich herinnert, dat he ...

23 juli 1926
De Reformatie
HEPP
187 woorden
Landsmoeder.

Landsmoeder.

1879 — 7—10 Januari 1929.In haar bewonderenswaardige tafelrede noemde onze Koningin haar Moeder „oms aller Moeder".Een treffende typeering.De gevoelens, welke ons volk, dat voor het wettige gezag in den Staat buigt, ten aanzien van de Koningin-Moeder koestert, zijn het best t ...

11 januari 1929
De Reformatie
HEPP
228 woorden
„Wat ik op mijn Indische reis zag”, door Dr H. C. Rutgers.

„Wat ik op mijn Indische reis zag”, door Dr H. C. Rutgers.

„Wat ik op mijn Indische reis zag”, door Dr H. C. Rutgers.Kampen - J. H. Kok. 1928.In zijn „Inleidmg" schrijft Dr Rutgers: „De bedoeling van dit boek is dus niets anders dan om den lezer als het ware mijn reis te laten meemaken en hem te laten zien, wat hij zelf zou zien, als hij vo ...

1 februari 1929
De Reformatie
HEPP
234 woorden
van 34