GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
KERKLIJKLEVEN

KERKLIJKLEVEN

Weer op mijn post. Na maanden van afwezigheid ben ik dan weer in het vaderland teruggekeerd.En een van mijn eerste daden was natuurlijk' mijn post in „De Reformatie" weer op te zoeken.Had ik mij voorgesteld, beter het kontakt met mijn lezers te kunnen ...

4 juli 1930
De Reformatie
HEPP
267 woorden
„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist — J. Ploegsma.

„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist — J. Ploegsma.

„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist - J. Ploegsma.Jammer genoeg kmmen wij, wat wij boven bij Ds Knaps „Gaflukte Aren", schreven hier niet mutatis mutandis herhalen.Ons groote bezwaar is niet, dat in dit dagboek de eenheid ontbreek ...

12 maart 1926
De Reformatie
HEPP
318 woorden
Grijp naar het eeuwige leven!

Grijp naar het eeuwige leven!

Grijp naar het eeuwige leven! ' A. " •"In deze weinige woorden wordt u van dén hemel uw Nieuwjaarsroep ing gezonden, o mijn ziel, Uw roeping voor elk jaar. Uw roeping voor eiken dag. ilaar uw roeping dan toch ook.^^flf, el^^m. dag van dit pas begonnen jaar. •5i^, «'^: : ; ^%< ftM ...

28 januari 1927
De Reformatie
HEPP
340 woorden
Geloovige doelbewustheid.

Geloovige doelbewustheid.

Voortgaan van kracht tot kracht — beantwoordtdaaraan het persoonlijk, het gemeenschappelijk chi'istelijk leven van dezen tijd? Veeleer heft men een klaagzang aan over de tegenwoordige geestelijk© inzinking. Men konstatecrt die als een feit. Men wenscht, dat het veranderen mocht. !\l ...

14 oktober 1927
De Reformatie
HEPP
347 woorden
Knikkende Knieën.

Knikkende Knieën.

't is geen verhelfendQ illustratie, welke de sclirijver van den brief aan de Hebreeën van zijn lezers ontwerpt.Hij ziet lien voor zich staan met de armen slungelend langs het lichaam en met knieën dis doorzwikken.Is dat de diefden schaar van Koning Jezus, die den bloeddoop dei vervo ...

7 oktober 1927
De Reformatie
HEPP
353 woorden
De plaats der bescheiding.

De plaats der bescheiding.

Gedurende de weken tusschen Zijn opstanding en hemelvaart verscheen de Heiland aan Zijn jongeren telkens op het onverwachtst.Waar zij ook waren, in de opperzaal, op den weg naar Emniaus, aan de zee van Tiberias, overal overviel Hij hen met Zijn komst.Slechts één plaats was er, waarv ...

27 april 1928
De Reformatie
HEPP
354 woorden
Ongeloor uit blijdschap.

Ongeloor uit blijdschap.

Hoe legt het opstandingsverhaal alle zielsbeweeg ten opzichte van den verrezen Christus bloot!Neem slechts het ongeloof.In al zijn variaties wordt het afgebeeld. Bij de overpriesters ongeloof tegen historisch geloof, tegen beter weten in, want zij waren eer dan de discipelen van 's ...

13 april 1928
De Reformatie
HEPP
358 woorden
De herhaling.

De herhaling.

De herhaling is welUcht nooit zoo sterk in haar zielkundige kracht erkend als 'tegenwoordig.Praktisch heeft men er van de oudste tijden af gebruik van gemaakt, ja, stellig vaKer dan nu.De gewoonte was vroeger een hoogere levensmacht dan heden. En wat is gewoonte anders dan een voort ...

20 april 1928
De Reformatie
HEPP
373 woorden
De verstrooiden in Europa.

De verstrooiden in Europa.

Terecht is er op de Generale Synode van Mroningenop gewezen, dat voor de Feirstrooiden in Indië te weinig woTdt gedaan. !^!1iSl\fSil|ft> 'Daar moet noodzakelijk en spioedig Yerhetering in komen.En het is dan ook niet om dezen arbeid te benadeelen, dat wij de vraag stellen: wat wo ...

16 december 1927
De Reformatie
HEPP
H.
376 woorden
„Abraham Kuyper”. Die Kirche Jesu Christi. Worte aus Reden und Schriften. Mit einer Einführung herausgegeben von D. Wilhelm Kolfhaus. Mit einem Bildnis Abr. Kuypers.

„Abraham Kuyper”. Die Kirche Jesu Christi. Worte aus Reden und Schriften. Mit einer Einführung herausgegeben von D. Wilhelm Kolfhaus. Mit einem Bildnis Abr. Kuypers.

„Abraham Kuyper". Die Kirche Jesu Christi. Wiorte aus Reden und Schriften. Mit einer Einführung herausgegeben von D. Wiüielrï Kolfhaus. Mit einem Bildnis Abr. K^ypers. Berlin — lm Furche-Verlag, 1926.Wij kuimen pastor Dr Kolfhaus niet dankbaar genoeg zijn, dat hij de denkbeelden van Dr Kuy ...

27 augustus 1926
De Reformatie
HEPP
376 woorden
van 34