GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
Ult de Pers.

Ult de Pers.

De werken van Dr Warfield. Prof. Warfield was een van de grootste Gereformeerde theologen, die Noord-Amerika heeft opgeleverd.Toch was hij hier niet zóó bekend, als hij ver-'diende.Hij was geen man van het groote boek (hoewel hij ook boeken heeft gesc ...

De Reformatie
HEPP
882 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

Verbetering van den eeredienst. De Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika is 13 Jmii j.l. te Holland, Mich, geopend.Tot de belangrijkste punten van het agendum behoort „de verbetering van den eeredienst".Reeds lang is deze zaak aan d ...

De Reformatie
HEPP
1236 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Promemorie. Mevrouw Katherine Tingley uit Point-IJama in Californië, hoofd van het „Theosofisch Genootschap", heeft ons land de eer aangedaan van een bezoek, 'k Had, mijn plan getrouw om alle niei: we geestelijke stroomingen, even mijn Pers-schouw te laten passeere ...

De Reformatie
HEPP
2418 woorden
„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist — J. Ploegsma.

„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist — J. Ploegsma.

„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist - J. Ploegsma.Jammer genoeg kmmen wij, wat wij boven bij Ds Knaps „Gaflukte Aren", schreven hier niet mutatis mutandis herhalen.Ons groote bezwaar is niet, dat in dit dagboek de eenheid ontbreek ...

De Reformatie
HEPP
318 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

Agendum Synode Chr. •" Geref. Kerk in Amerika. Over enkele dagen (9 Juni) wordt te Englewood, een •\'-oorstad van Chicago, de Synode der Christelijke 'Gereformeerde Kerk gehouden.Deze Synode belooft zeer belangrijk te worden.Zij verdient het, dat men ...

De Reformatie
HEPP
761 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

Scheiding van Kerk en Staat in Zweden.Ook in Zweden is er een aktie gaande vO'Or de288 Scheiding van Kerk en Sta, at. Ziji wordt gevo-erd van Konfessioneel-Luthersche zijde^ onder leiding yan proost Engström.Een mooi oriënteerend artikel over wat op de jongste 'Generale Synod ...

De Reformatie
HEPP
1047 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK.

HET BOEK VAN DE WEEK.

P. Kooidhoff — Groningen.Gelijk van den levenden hoiOigleeraar Van Dijk, gaat er nog steeds van zijn geschriften kracht uit. In dat opzicht zegt het wel wat, dat van de zes doelen er' reeds vier herdrukt zijn. Wanneer men leest hoe er gezwoegd wordt om Hoedemaker's werken uitgegeven te kri ...

De Reformatie
HEPP
1675 woorden
In de Donaulanden.

In de Donaulanden.

XX. Hoe te oordeelen aver hef Calvinisme in Hongarije? VI (Slot.) Typeerend is het voor het Calvinisme, dat het de eere Gods zoekt „op alle terreinen des levens".Men heeft dit in den jongsten tijd weleens een cliché genoemd. ...

De Reformatie
HEPP
1250 woorden
Harry Emerson Fosdick. Christianity and Progress.  New Pocket Edition. London. Nesbit &  Co. Ltd. 1928.

Harry Emerson Fosdick. Christianity and Progress. New Pocket Edition. London. Nesbit & Co. Ltd. 1928.

H. E. Fosdick. Christendom ea vooruitgang. Serie: Geloof en Onderzoek. G. J. A. Ruys' U. M. — Zeist. z.j.Voor mij liggen de laatste Ëngelsche editie en de Nederlandsche vertaling van het boek van Dr Fosdick, wehie beide ongeveer op denzeltden tijd verschenen, de eerste in December 1928, de ...

De Reformatie
HEPP
1360 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

Dwars trekkers.Onderstaande brief, voorkomend in „Die Kerkblad" van de Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika ligt al eenigen tijd op mijn schrijftafel. Hij is wat lang en toch wil ik hem liever niet yerknippen. De levenswijsheid, welke er uit spreekt en met zout besprengd is, wil ik gaarne on ...

De Reformatie
HEPP
2496 woorden
van 34