GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
Indrukken van den dag.

Indrukken van den dag.

Princeton, 3 April 1930. Vooral om twee redenen werd door de Generale Synode van de Presbyteriaansche kerk aan Princeton de voorkeur gegeven.Allereerst omdat het seminarie zich dan in de nabijheid zou bevinden van het „College" van New Jersey, dat sinds dien ...

25 juli 1930
De Reformatie
HEPP
896 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

Uit het verslag van de (Am.) „Wachter" lichten WO omtrent het verhandelde op de Chr. Geref. Kerk in Amerika nog het volgende: Nederlandsche steua voor Canada.Met dankbaarheid werd kennisgeving ontvangen, dat de Gereformeerde Kerken in Nederland 1500 gulden zonden ten bate van ons ze ...

25 juli 1930
De Reformatie
HEPP
2220 woorden
In het bosch.

In het bosch.

Boschrijke streken zijn bij vakantie-gangers geliefd.Wanneer de zon door het loover speelt en de prachtigste verven op de boomstammen toovert, waimeer het beukenbosch tegen overmatige warmte beschutting biedt of het pijnbosch zijn aroma uitzendt, is liet, alsof jeugd en vrooliikheid in de ...

18 juli 1930
De Reformatie
HEPP
410 woorden
Indrukken van den dag.

Indrukken van den dag.

Briaceton, 1 April 1930.Dat ik het met mijn logies uitstelcead heb getroffen, behoef ik wel niet te verzekeren. Gelijk ik vroeger reeds meedeelde, waren Dr en Mevrouw Zwemer zoo vriendelijk mij onderdak te verleenen. Hun hartelijkheid kan ik niet genoeg roemen. Zij gunnen den gast, die nog ...

18 juli 1930
De Reformatie
HEPP
1961 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

Tragisch ongeval. De aanvangszittingen van de Synode der Ohristelijke Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika kon ik nog bijwonen.Op een andere plaats hoop ik daarvan meer te vertellen.De volgende week zette droevig in.ik had den emeritus-predikant ...

18 juli 1930
De Reformatie
HEPP
3454 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Onbillijke kritiek. Voorzoover we konden nagaan, had het concept-Leerboek het meest onder de kritiek te lijden.Maar we kregen ook den indruk, dat de kritiek niet steeds van dezelfde mate van studie getuigde als er aaa het concept zelf was besteed.En t ...

18 juli 1930
De Reformatie
HEPP
1706 woorden
Indrukken van den dag.

Indrukken van den dag.

Princeton, 31 Maart. Vandaag hield ik mijn eerste Stone-lezing. Over den inhoud zal ik begrijpelijkerwijs schrijven. nietHet zal ongetwijfeld onze lezers interesseeren, waarom deze lezingen zoo worden geheeten. Daarover bestaat nog al misverstand. Niet allee ...

11 juli 1930
De Reformatie
HEPP
544 woorden
In de bergen.

In de bergen.

De bergen sprongen op aJs rammen, de heuvelen als lammeren. Psalm 114:4.Daar is een roep der üergen.Wie in het bergland is geboren, maar in het vlaike land zijn werkkring vond, kan zijn bergen niet vergeten. Leeft in ieder hart een heimwee naar den grond waar hij zijn jeugd' sleet, ...

11 juli 1930
De Reformatie
HEPP
467 woorden
Aan het strand.

Aan het strand.

Velen zoeken in deze vakantie-weken ontspanning eaii herstel van krachten aan het zeestraad.Zij luisteren in een gemakkelijken stoel naar het weinig afwisselend, maar daai-om zoo rustig jaamidoend gezaag der golfjes.Of zij verkoelen zich in het heerlijke water.Of zij slaan me ...

4 juli 1930
De Reformatie
HEPP
473 woorden
KERKLIJKLEVEN

KERKLIJKLEVEN

Weer op mijn post. Na maanden van afwezigheid ben ik dan weer in het vaderland teruggekeerd.En een van mijn eerste daden was natuurlijk' mijn post in „De Reformatie" weer op te zoeken.Had ik mij voorgesteld, beter het kontakt met mijn lezers te kunnen ...

4 juli 1930
De Reformatie
HEPP
250 woorden
van 34