GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
Het Godslasterlijke Beest en Het Overwinnende Lam, door Prof. G Wisse.

Het Godslasterlijke Beest en Het Overwinnende Lam, door Prof. G Wisse.

We hebben in Nederland eenige publicisten, die een soort, ol, wil men, een klasse op zichzelf vormen. Zoo is ook Prof. Wisse niet best in te deelen met zijn werk. Hij is wat zijn wetenschappelijk werk betreft, anders dan anderen en ook wat zijn populaire geschriften betreft, niet zooals de rest. ...

De Reformatie
J. W.
283 woorden
„Het Lam Gods” (Lijdensweek), voor Nederland  bewerkt door Mej. J. H. Kuyper. J. N. Voorhoeve - Den Haag.

„Het Lam Gods” (Lijdensweek), voor Nederland bewerkt door Mej. J. H. Kuyper. J. N. Voorhoeve - Den Haag.

„Het Lam Gods” (Lijdensweek), voor Nederland bewerkt door Mej. J. H. Kuyper. J. N. Voorhoeve - Den Haag.Met veel genoegen zagen wij dit boekje in en gebruikten het aanvankelijk zelf. Het is een samenlezing van de Schriftgedeelten, welke betrekking hebben op het lijden van den Heiland. De s ...

De Reformatie
J. W.
121 woorden
In de leering en vermaning des Heeren.

In de leering en vermaning des Heeren.

Onder dit opschrift vonden we in de „Leeuwarder Kerkbode" een paedagogiseh schetsje, \taarvan we het slot aanhalen: Willen we, dat onze kamerplanten b.v. zich flink zullen ontwikkelen; de bladeren frisch groen zijn, op tijd bloemen te voorschijn komen; van jaar tot jaar in het leven zullen ...

De Reformatie
J. W.
1972 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Misbruikte teksten. In verband met ons artikel van verleden week onder „Kerkelijk Leven", nemen we onderstaand stuk uit de (Amerik.) „Wachter" over: Die teksten zijn 1 Sam.-21:8b: Dewijl de zaak des konings haast had", en Jes. 28 : 16b: Die gelooft, zal niet ...

De Reformatie
J. W.
1436 woorden
„Karaktervorming bij kleuters en kinderen”, door Dr S. O. Los. M. A. N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard”, Amsterdam.

„Karaktervorming bij kleuters en kinderen”, door Dr S. O. Los. M. A. N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard”, Amsterdam.

Dr Los merkt in het voorwoord van zijn boek op: „Er zijn weinige wetenschappen, die zich in de laatste jaren zoo snel ontwikkeld hebben als de Karakterkunde. Een van de gevolgen da.arvan is de splitsing van het onderzoek naar de leeftijden. De pubertairen en de volwassenen moeten anders beschouwd ...

De Reformatie
J. W.
882 woorden
Kerstnummer van „Op den Uitkijk". Gebr. Zomer & Keuning N.V. — Wageningen.

Kerstnummer van „Op den Uitkijk". Gebr. Zomer & Keuning N.V. — Wageningen.

Kerstnummer van „Op den Uitkijk". Gebr. Zomer & Keuning N.V. - Wageningen.Dit „kerstnumm.er" overtreft niet alleen alle dergelijke uitgaven, die wij zagen van christelijke bladen, maar gaat ook 't „kerstnummer" van de „neutrale" of „linksche" bladen in uitvoering ver te boven.He ...

De Reformatie
J. W.
238 woorden
Chr. de Bouter en I. Nauta. Beknopte Kerkgeschiedenis, voor het Voortgezet Chr. Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.

Chr. de Bouter en I. Nauta. Beknopte Kerkgeschiedenis, voor het Voortgezet Chr. Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.

Chr. de Bouter en I. Nauta. Beknopte Kerkgeschiedenis, voor het Voortgezet Chr. Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.Ook dit boekje lijkt me heel goed. Het is vooral in de 19e eeuw objectief gehouden. Dat is verstandig. Maar deze objectiviteit is overal goed, en schaadt niet. He ...

De Reformatie
J. W.
69 woorden
H. v. Dijk en I. Nauta. Gewij de Geschiedenis. (Oude Testament) voor het  Voortgezet Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.

H. v. Dijk en I. Nauta. Gewij de Geschiedenis. (Oude Testament) voor het Voortgezet Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.

H. v. Dijk en I. Nauta. Gewij de Geschiedenis. (Oude Testament) voor het Voortgezet Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.Ik heb den indruk, dat we hier een goed boekje hebben. Vooral het feit, dat uit de Bijb. Oudheidkunde nogal veel wordt meegedeeld, maakt dit boekje tot een ze ...

De Reformatie
J. W.
81 woorden
J. C. Wirtz Czn. Tempel des Heiligen  Geestes. Een woord van waarschuwing aan  ouders, onderwijzers en andere opvoeders.

J. C. Wirtz Czn. Tempel des Heiligen Geestes. Een woord van waarschuwing aan ouders, onderwijzers en andere opvoeders.

N.V. U.-M. J. H. Kok - Kampen.Een boekje, dat waarschuwt tegen het kwaad van de onanie. Er bestaan méér van deze soort van werkjes. Over 't algemeen lijden ze aan 't zelfde euvel: ze zijn te veel geschreven naar het model van elkaar.Er staan in dit boekje goede, héél mooie opmerking ...

De Reformatie
J. W.
307 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Waar gaan we heen? In het laatst verschenen nummer van „De Christelijke Onderwijzer", orgaan van de „Unie van Christelijke Onderwijzers", trof ons de volgende recensie: Kerstvertellingen, door Dien Brinkgreve. Uitg. van Goor en Zn, Den Haag. Mooie verhalen, mooie platen en mooie ver ...

De Reformatie
J.
J. W.
828 woorden
van 32