GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„Ontvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria”. IV. C. De leer der Heilige Schrift. Behalve de bezwaren, die aan de geboorte-geschiedenis zelf ontleend zijn, meent men ook bezwaren te k ...

16 augustus 1940
De Reformatie
K. M.
1554 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

.Ontvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria". III. C. De leer der Heilige ScWrift Wanneer wij ons gaan bezighouden met het getuigenis van de Heilige Schrift, dan komt de vraag naar boven, of dat getuigenis iDe ...

9 augustus 1940
De Reformatie
K. M.
1875 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„Ontvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria". II. B. De R OiO m s ch-Ka th o liek e uitwerking van dit leerstuk.Wanneer wij ons wenden naar de Marialeer, zooals deze zicli heeft .ontwikkeld in de R.-Kath. Ker ...

2 augustus 1940
De Reformatie
K. M.
1687 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„Ontvangen van den Heiligen Geest, gehoren uit de maagd Maria”.¹) Inleiding. Bovengenoemd artikel van de Apostoüsche Geloofsbelijdenis is wel zeer in 't midden van de theologische belangstelling gekomen. Eenerziijds is het voorwerp g ...

26 juli 1940
De Reformatie
K. M.
2227 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHEISEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHEISEN

Elia's eerste optreden. De geschiedenis van Elia begint in d'e Heilige Schrift bijzonder abrupt, i) Hij Icomt te voorschijn „einem Blitz aus heiterem Himmel gleich". ^) Men zou verwachten, dat er eerst sprake was van een Woord' des Heeren, dat tot hem Iswam. Maar d ...

9 september 1938
De Reformatie
K. M.
1554 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPEIJKE SCHEISEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPEIJKE SCHEISEN

Het isolement van Juda in den Rlchtertijd.Juda is de stam in Israël, waaruit de Koning zal geboren worden.Duidelijk had Jacob op zijn sterfbed' er op gewezen (Gen. 49:8—12), dat Juda de erfgenaam van de belofte was. Hem zouden zijn broeders loven. De scepter zou van Juda niet wijken ...

19 augustus 1938
De Reformatie
K. M.
1013 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELUKE SCHEISEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELUKE SCHEISEN

Jonathan en David. Opzettelijk spreken wij van Jonathan en David, niet van David en Jonathan. Want in hun geschiedenis is niet David, maar Jonathan de domineerende figimr. Niet David is het, die met Jonathan een verbond sluit, maar Jonatlian met David, i)Zoo ...

12 augustus 1938
De Reformatie
K. M.
1503 woorden