GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
K. VAN HUIZEN.
Chr. onderwijs geen overeenstemming, zoodat

Chr. onderwijs geen overeenstemming, zoodat

Chr. onderwijs geen overeenstemming, zoodat „de zuil" in haar geheel het voorstel niet voor principieel verklaart, dan komt het voorstel in behandeling. Is men blind voor dat gevaar? Ik hoop, dat bij het Referendum zal blijken, dat het meeren< Jeel der Chr. onderwijzers de dreigende gevaren zi ...

20 juli 1946
De Reformatie
K. VAN HUIZEN.
173 woorden
IK koop, dat dit

IK koop, dat dit

Ik Iioöp, dat dit eeue voorbeeld voldoende mag zijn om te laten zien, dat genoemde vakken op een andere wijze worden gegeven dan men op de Openbare school pleegt te doen. • .Een Geschiedenis- ol 'AardrijEskunde-les, die ook had kunnen worden gegeven op de Openbare school, is daarmee, in 't ...

13 juli 1946
De Reformatie
K. VAN HUIZEN.
122 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

VRIJE SCHOOL OF CHRISTELIJKE STAATSSCHOOL? Het geroep om onderwijsvernieuwing is niet van de lucht. Daarbij gaat het maar niet om min of meer belangrijice didactische kwesties. Neen, het geheele onderwijs moet op de helling. Ook de wettelijke regelingen wil men herzien, teneinde te komen t ...

22 juni 1946
De Reformatie
K. VAN HUIZEN.
1066 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„DE HANDSCHOEN OPGENOMEN". Onder bovenstaanden titel werd voor de Unie „Een school met den bijbel" een brochure uitgegeven door Dr G. P. van Itterzon, Voorzitter van den Schoolraad voor de scholen met den Bijbel, H. W. Tilanus, Voorz. van de Vereeniging voor ...

25 mei 1946
De Reformatie
K. VAN HUIZEN.
1015 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

GEVAREN, DIE ONZE CHR. SCHOLEN BEDREIGEN. (II.) Gevaren van binnen.Eigenlijk heb ik in het vorig artikel al een begin gemaakt met het teekenen van de gevaren, die onze scholen van binnen uit bedreigen. Het schijnt, dat de weerstand bij ons minder wordt. Waar ...

27 april 1946
De Reformatie
K. VAN HUIZEN.
1050 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

GEVAREN, DIE ONZE CHR. BEDREIGEN. SCHOLEN A. Gevaren van buiten. De gevaren, die de Chr. scholen in onzen tijd bedreigen, zijn volgens mijn meening van tweeërlei aard, n.l. gevaren van buiten en gevaren van binnen.Wat de eerst ...

20 april 1946
De Reformatie
K. VAN HUIZEN.
1160 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

DE KONINKLIJKE TAAK. Richt zich de profetische taak tot het verstand en tracht de priesterlijke functie het gevoelsleven te verzorgen, het koninklijk ambt spreekt den wil aan. Efen koning moet regeeren en 't gezag handhaven. Welnu, dat is ook de taak van den huisva ...

30 maart 1946
De Reformatie
K. VAN HUIZEN.
665 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

HET PRIESTERLIJK AMBT. Tot de taak van een priester behoorde het offeren en het bidden, teneinde verzoening tusschen God en Israël tot stand te brengen, zoodat het volk zich meer en meer als een heilig Bondsvolk zou openbaren. De tempel was de werkplaats van den pr ...

23 maart 1946
De Reformatie
K. VAN HUIZEN.
640 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

WAT MOETEN WE DOEN, OM DE ZEDELIJKE VERWILDERING ONZER JEUGD TE BESTRIJDEN? A. De Profetische Taak.Zoo zijn we dan genaderd tot de vraag: , , Welke middelen staan ons ten dienst; e om onze jeugd te vrijwaren tegen den geest der eeuw, die ook ons en onze kinderen bemette? Ik b ...

9 maart 1946
De Reformatie
K. VAN HUIZEN.
708 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

OM DEN BIJBEL. We zijn nog een vervolg schuldig op de bespreking van eenige détails uit het referaat van Dr G. C. van Niftrik; zie onze desbetreffende vorige nummers.Dr van Niftrik spreekt zich daarin ook over den b ij b e 1 uit. Met den bijbel heeft de Kerk ...

2 maart 1946
De Reformatie
K. S.
K. VAN HUIZEN.
2284 woorden
van 2