GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(1) Rede, gehouden bij de opening der lessen aan de Theol.. Hoogesehool op 1 Oct. 1948.I. Toen, nu 90 j^ar geleden, Helenius de Cock, het Rectoraat der Theologische School overdroeg aan zijn opvolger, hield hij vooraf een rede oyer oorsprong en doel der Afsc ...

De Reformatie
P. D.
2254 woorden
„Hereniging” met de gebonden kerken?

„Hereniging” met de gebonden kerken?

KERKELIJK LEVENOp de in Augustus te houden synode der gebonden kerken te Rotterdam zal weer gehandeld worden over de „hereniging" — verschillende voorstellen zijn al gepubliceerd of rechtstreeks aan de synode gericht.Eén daarvan, het Zutfense, beoogt de synode te brengen tot de uits ...

De Reformatie
P. D.
2180 woorden
GOEDE ORDE?

GOEDE ORDE?

HOOFDARTIKEI.Korte Verklaring van de Kerkorde der Geref. Kerken, door Ds Joh. Jansen, 3e vermeerderde druk. J. H. Kok N.V., Kampen 1952.Dit populaire handboek, door de Uitgever voorbeeldig verzorgd, bevat ontegenzeggelijk veel goeds. Toen ik het echter doorlas, werd ik onwillekeurig ...

De Reformatie
P. D.
2169 woorden
Schrosingsgronden Ds. W. G. F. van Herwijnen.

Schrosingsgronden Ds. W. G. F. van Herwijnen.

Schorsingsgronden Ds W. G. F. van Herwijnen.Het schorsingsbesluit luidt aldus: Rilland-Bath, 15 April 1944.De kerkeradeu van de Gereformeerde Kerken van Rilland-Bath, Bergen op Zoom en Krabbendijke, in vergadering bijeen den 15den April 1944 te Rilland-Bath, overwegende, dat ...

De Reformatie
P. D.
K. S.
Th.
K. SCHILDER.
2154 woorden
Caricatuur ?

Caricatuur ?

Dr F. L. Bos schrijft in „De Roeper" van 5 Maart j.l. onder het opschrift: „Discussie onmogelijk", dat ik, evenals Prof. Dr K. Schilder, een caricatuur-voorstelling gegeven heb van wat in de tien stellingen letterlijk gezegd werd. Ik zou n.l. Dr Bos in de schoenen geschoven hebben èn in De Reform ...

De Reformatie
P. D.
2146 woorden
De allereerst geschorste ouderling voor een puzzle gesteld

De allereerst geschorste ouderling voor een puzzle gesteld

KERKELIJK LEVENEerst maar de nuchtere feiten.24 April 1944 werd ouderling J. D. Feenstra door de Raden van de gereformeerde kerken te Rijswijk i(Z.-H.) en 's-Gravenhage-Z. in zijn ambtelijke bediening geschorst, de eerste van de honderden ouderlingen, die volgen zouden. Zijn misdaad ...

De Reformatie
(w. g.) VAN DER PUT
(w. g.) P. D. FEENSTRA.
P. D.
2140 woorden
Waarding geacht, Smaadheid te lijden

Waarding geacht, Smaadheid te lijden

GENADE-GAVE GODS. Eens schreef iemand deze onvergetelijke woorden: Wanneer wij om de gerechtigheid vervolging lijden, ligt daarin een bizondere vertroosting en een groote eer, die de Heere ons waardig keurt, dat Hij ons zoo siert met het bizondere kenmerk van Zijn ...

De Reformatie
P. D.
2114 woorden
Prof. Holwerda als profeet gederailleerd?

Prof. Holwerda als profeet gederailleerd?

Dat is de ontstellende conclusie, die de Heer E. van Ruller, Hoofdredacteur van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant trekt, als hij bij de baar van Prof. Holwerda diens levensgang overziet en van dit zijn overzicht rekenschap geeft in zijn „Weekend" van Zaterdag 13 Mei 1952. Een ontstellende c ...

De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr.
P. D.
2038 woorden
Gehaat, apart gezet, gesmaad, uitgeworpen

Gehaat, apart gezet, gesmaad, uitgeworpen

DE KOSTEN BEREKEND. Gelukzalig zijt ge, zoo spreekt de Heiland in Lucas 6 : 22, wanneer de menschen u haten, apart zetten en smaden, en uw naam als boos uitwerpen ter oorzake van den Zoon des menschen.Christus voorziet en voorzegt hier, wat Zijn discipelen o ...

De Reformatie
P. D.
1999 woorden
Het „concrete voorstel tot hereeniging van Ds B. A. Bos III

Het „concrete voorstel tot hereeniging van Ds B. A. Bos III

Feiten, zeggen terecht onze overzeesche buren, zijn hardnekkige dingen, ze geven niet mee. Je kunt er aan trekken, maar ze gaan niet van hun plaats. Je kunt ze negeeren, er omheen loopen, probeeren door omsluiering ze onzichtbaar te maken, te verdonkeremanen, je kunt ze zelfs het tegendeel willen ...

De Reformatie
P. D.
1912 woorden
van 11