GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

58 resultaten
Filteren
van 6
CORRECTIE.

CORRECTIE.

Het art. „Parafrase van den Bijbel" in het vorig nummer, sprak op blz. 94, kolom 1, regel 49 v.o. abusievelijk van parafrase op rijm. Vanzelfsprekend — het verband wijst het uit — was bedoeld, parafrase ia dichtmaat. Zoo beduidt ook berijming, enkele regels verder, dichterlijke omwerking. ...

30 december 1938
De Reformatie
R. S.
46 woorden
Het pensioen naar Art. 13 onzer Kerkenordening.

Het pensioen naar Art. 13 onzer Kerkenordening.

IV. De historie. — De evenredigheid aan het tractement. — Het loondienstmotief. —• De weezen.Na onze eerste stelling, die den wensch uitsprak, dat cmeriteering alleen geschieden zou bij gebleken onbekwaamheid, poneerden we als een tweede, dat gelijke pensioe ...

24 maart 1939
De Reformatie
R. S.
1587 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Eisch van Gods Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. K. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. (I.)Onlangs is van de hand van den Utrechtschen hoogleeraar Dr A. M. Brouwer een boekje verschenen, dat bij het reorganisatie-debat en - werk in de Nederlandsch Hervormd ...

19 maart 1937
De Reformatie
R. S.
1555 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Eisch van Gods Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. Hl. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. (II.) In een besprelüng van Prof. B' r O' u w e r s geschrift over de kerkorganisatie dter eerste eeuw heeft Dl- Wi. H. v. d'. Pol in het „Alg. ...

26 maart 1937
De Reformatie
R. S.
2072 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Elsch van GrOds Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. JU. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. III, We hebben Dr Brouwer hooren zeggen, dat de voorstelling van de presbyteriaal-synodale kerkorde als „eisch van Gods Woord" alleen o ...

2 april 1937
De Reformatie
R. S.
1865 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Eisch van Gods Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. M. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. IV. Een van de groote verscliillen tusschen E: r o u- wer en de Gereformeerden, misschien wel het grootste, is, dat hij een radicale schei ...

9 april 1937
De Reformatie
R. S.
1628 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Parafrase van den Bijbel. Paraphrase Heilige Schrift. Paraphrase van den brief aan de Romeinen, door C. Vonk. — T. Wever, N. V., Franeker.De parafrase is een oud bedrijf.Bij de Grieken werd ze, als rh et o rise he parafrase, beoefend tn de rhetorensch ...

23 december 1938
De Reformatie
R. S.
2192 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Een hrochure over het Verbond. We behoeven hel ons eigenlijk niel eens te laten verzekeren door mensclien die het weten kunnen, dat in den kring onzer kerken vele, en lang niet altijd elkaar harmonisch aanvullende beschouwingen over het verbond leven. Onze synode e ...

20 november 1936
De Reformatie
R. S.
2014 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Pinksterfeest — Oogstfeest. Het is niet toevallig on onverschillig, op wat dag liet was, dat de kerk van Christus, vervuld werd met den Heiligen Geest.. Het was de dag van het joodsche, het oudtestamentische pinksterfeest.Dat was een oogstfeest. Men diende d ...

3 juni 1938
De Reformatie
R. S.
806 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Moest de Messias lijden? En sterven? I. Het bevestigend antwoord op de vraag: „Moest de Messias, de Christus, lijden? " was bezwaarlijk te geven door hen, die de messiaansche verwachtingen der Joden koesterden, ten tijde dat Jezus onder ons woonde.Simeon wis ...

28 februari 1936
De Reformatie
R. S.
1929 woorden
van 6