GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

58 resultaten
Filteren
van 6
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen In den fiübel. I. Wat heeft Jezus bedoeld, toen Hij zeide: „... gij zult mijn getuigen zijn, zoo te Jeruzalemj als ih geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde", Hand. 1:8? De \Taag is belangrijk. Ind ...

13 oktober 1939
De Reformatie
R. S.
2022 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen In den Bijüei. II. Eigenlijk kunnen we het belangrijkste, wat we van liet getuigenbegrip der rabbijnen meedeelden, ook wel uit bet Nieuwe Testament afleiden.In de berichten over het proces van Jezus blijkt, dat voor d ...

20 oktober 1939
De Reformatie
R. S.
2096 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen [in den Bjjbel. III. De vraag naar de beteekenis van getuigen in den Bijbel is eigenlijk een vraag naar den zin deï typische verbinding „getuigen van Jezus Christus". Wat we totnogtoe schreven, maakt de baan vrij voor een be ...

27 oktober 1939
De Reformatie
R. S.
1864 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen in den Bijiiel. IV. En eigenlijk staaf het met de Johanneïsche geischriffcen niet zoo veel anders. Het is dezelMe zaak, dio daar van eeiii andere zijde benadetó wordt. Men zou "Johannes' spreekwijze tei-zake kunnen karakberi ...

3 november 1939
De Reformatie
R. S.
1198 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen in den Bpel. V. Ons rest nog de bespreking van de Openbaring des Heeren aan Johannes.• Uit vergelijking van het voorwooird en het slotwoord van dit boek blijkt, dat het boek op zicli zelf mag heeten: het getuigenis, dat Jezus Christus geeft. ...

10 november 1939
De Reformatie
R. S.
1224 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Vrij.¹) De West-Europeesche mensch koestert van overlang een vrijheidsideaal. Daarbij echter richt zich de eene mensch op een ander dó'el dan de andere. In hoofdzaak valt bij de gekoesterde vrijheidsidealen te onderscheiden tusschen een zich richten op v 1 e e s c ...

22 mei 1936
De Reformatie
R. S.
3225 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recht van den oorlog. I. In zijn verslag van de verriclitingen der Dr A. Kuyperstichting gedurende 1934 merkt Dr N o t e- koora op, dat de voor eenige jaren blijna overstelpende belangstelling voor het oorlogs- en deksievraagstuk ...

5 juni 1936
De Reformatie
R. S.
2291 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het reGM van den oorlog. II. / Laat ons nu de Schrift onderzoeken over het jrlogsvraagstuk.Men kan daartegen het methodisch bez\waar opperen, dat de oplossing van het vraagstuk geen twesüe is van exegese van een stuk of wat tekslen. Men zal dit nog pos ...

12 juni 1936
De Reformatie
R. S.
2365 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recht van den oorlog. III. Niemand betwist, dat in het Oude Testalent de oorlog telkenmale tot een goddelijk recht Weid' wordt, i) Het is de Heere zelf, die er oorlogen voert. Hij is de God der legerscharen, de fiod der slagorden ...

19 juni 1936
De Reformatie
R. S.
2472 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recht van den oorlog. IV. Het onderzoek van het Nieu-i^e Testament in verband , met het vraagstuk, dat ons beizighoudt, is Biet zoo gemakkelijk als dat van het Oude. Dat is aiet een gevolg van een karakteristiek mdersclieid tussc ...

26 juni 1936
De Reformatie
R. S.
2236 woorden
van 6