GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

58 resultaten
Filteren
van 6
Over de dogmatische artikelen van 1837.

Over de dogmatische artikelen van 1837.

Prof. Dr F. W. Grosheide gaf verleden week op den tweeden dag der Afscheidings-herdenking een boeiend referaat over de Afscheiding en de theologie. Daarin kwam o.m. ter sprake de synode der Chr. Afgescheiden Kerk van 1837. Deze synode nam verschUlende besluiten, betreffende wat wij tegenwoordig n ...

19 oktober 1934
De Reformatie
R. S.
2142 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

PaasGlifeest. Paschen is die dag in de heilsgeschiedenis, waarop het Hoofd der Kerli de Eersteling van dte vernieuwde Schepping wordt. In die historie is Cliristns Hoofd van de Kerli ook op den dag der vleeschwording des Woords. Doch in deze qualileit is Hij dan me ...

19 april 1935
De Reformatie
R. S.
2093 woorden
POPULAIR-WETEN SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN SCHAPPELIJKE SCHETSEN

Economie in liet Rük van den Geest. Er is bij velen, ©en wat haar bewijsbaarbeid en haar noodzaak om bewezen te - worden betreft, bijna tot axioma verheven voorstelling van een communistische gemeenschap van goederen in de oudst© gemeente van Jeruzalem. Bij di© zon ...

7 juni 1935
De Reformatie
R. S.
2114 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

De Verkiezing van Matthias. Heel het eerste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen grijpt terug naar „al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leeren, tot op den dag, in welken Hij opgenomen is". Zoo is het één doorloopend betoog tegen de stelling, d ...

5 juli 1935
De Reformatie
R. S.
2216 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Christus en de nood van bet natuurlijk leven. Er is bruiloft te Kana; blijkbaar in den kring der kennissen van Maria van Nazareth en haar zoon Jezus. Tenminste, Maria is daar en viert het feest mee. En Jezus is ook genoodigd en Hij komt. Zijn zes nieuwe discipelen ...

6 september 1935
De Reformatie
R. S.
1093 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De tyd des welbebagens. Er is nood der wereld en van ons menschen; zonde en zondeleed; onvolmaaktheid en boosheid; zwakheid en verwonding en dood. ~ Aan den anderen kant is daar God. Hij heeft, wat wij niet hebben; kan, wat wij niet kunnen; wil, wat wij niet willen ...

13 september 1935
De Reformatie
R. S.
738 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

TDE> 5CHRirTliJ De Heilige Gods in de synagoge.In de synagoge van Kapernaüm is de Christus door een mensch met een onreinen geest ontdekt als de Heilige Gods.Ge moet er niet overheen lezen, dat dit i n d e synagoge voorviel. In de synagoge is de kwestie van de heiliging tastbaar ...

20 september 1935
De Reformatie
R. S.
866 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Se Naam van Jezus in de betooverde wereld. De verkondiging door Filippus van het koninkrijk Gods en van den Naam van Jezus heeft bij de Samaritanen den geweldigen invloed gebroken, dien Simon de toovenaar op de geesten bezat.De toovenaar is in.die wereld en ...

27 september 1935
De Reformatie
R. S.
801 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Moest de Messias lijden? En sterven? I. Het bevestigend antwoord op de vraag: „Moest de Messias, de Christus, lijden? " was bezwaarlijk te geven door hen, die de messiaansche verwachtingen der Joden koesterden, ten tijde dat Jezus onder ons woonde.Simeon wis ...

28 februari 1936
De Reformatie
R. S.
1929 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Moest de Messias lijden? En sterven? II. Uit den profetentargoem van Jonathan bleek ontstellend duidelijk, hoe ver men in het rabbijnsche Jodendom de gedachte van zich afzette, dat de Messias lijden en sterven zou.Het dogma knechtte de exegese. De gei ...

6 maart 1936
De Reformatie
R. S.
1924 woorden
van 6