GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
R. v. R.
De verzetsstrijd van De Reformatie ¹)

De verzetsstrijd van De Reformatie ¹)

Wij willen iets zeggen van de positie van De Reformatie in den bezettingstijd, zooals wij die van zeer nabij hebben meegemaakt.Toen, na de eerste duitsche terreur van de nachtzwarte Meidagen 1940 De Reformatie weer uitkwam, sprak haar hoofdredacteur het eenig juiste woord voor de geheele n ...

De Reformatie
R. v. R.
1567 woorden
BIOGRAFIE EN BIBLIOGRAFIE

BIOGRAFIE EN BIBLIOGRAFIE

In de nacht van Zaterdag op Zondag 23 Maart j.l. is plotseling van ons heengegaan Prof. Dr K. Schilder, Hoogleraar in de Dogmatiek, Ethiek, Encyclopaedie en Geschiedenis der Wijsbegeerte aan de Theologische Hogeschool te Kampen.De overledene, Klaas Schilder, werd op 19 December 1890 gebore ...

De Reformatie
R. v. R.
1297 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Van Lennep, De „VoorzicliüQe". Mr J. van Lennep, de bekende romanschrijver, heeft in enkele dilcke bundels brieven en verzen gepubliceerd afkomstig uit zijn familie-archief, van zijn vader Mr C. van Lennep en van zijn grootvader. Mr D. G. van Leimep.Prachtig ...

De Reformatie
R. v. R.
1678 woorden
„Het Oever” en „De verte roept”,

„Het Oever” en „De verte roept”,

LITERATUUR EN KUNSTtwee romans door Annie Oosterbeek— Dutschun. Een uitgave van Van Holkema & Warendorf, N.V. te Amsterdam^ (Het Oever, tweede druk).Wij hebben in deze beide boeken te doen met een opmerkelijk debuut. Deze schrijfster, die, naar wij vernemen, een engelse van gebo ...

De Reformatie
R. v. R.
1204 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Van der Palm, het troetelkind. Een der meest karakteristieke figuren van het Fransche tijdvak in ons land was Prof. Johannes Hendricus van der Palm, de grootvader van Nic. Beets.Hij studeerde te gelijk met Bilderdijk aan de universiteit te Leiden en het sche ...

De Reformatie
R. v. R.
1560 woorden
De duivel onder ons

De duivel onder ons

I LITERATUUR EN KUNSTDr H. Bavinck schreef in zijn „De overwinning der ziel", deze onder ons bekend geworden woorden: „Na de oppermachtige heerschappij van het materialisme in de vorige eeuw heeft allerwege het bevi'ijdingswoord weerklonken, dat Dr Van Ginneken in zijn Handboek der Nederla ...

De Reformatie
R. v. R.
2147 woorden
Op de keper beschouwd

Op de keper beschouwd

LITERATUUR EN KUNSTDr W. J. C. Buitendijk, professor aan de Vrije Universiteit, gaf, bij de Uitgeefster J. H. Kok, N.V. te Kampen, onlangs een verzameling studiën en critieken uit onder bovenstaande titel.Op het stofomslag kondigt de Uitgeefster dit werk aan met de volgende woorden: ...

De Reformatie
R. v. R.
1610 woorden
Ook Professor HOLWERDA van ons afgenomen

Ook Professor HOLWERDA van ons afgenomen

Juist voor het afdrukken van dit nummer bereikte ons het verpletterend bericht, dat ook Professor B. HOLWERDA plotseling is overleden, op Woensdagavond acht uur, in de ouderdom van 42 jaar.De hoogleraar was tot half zeven in het schoolgebouw, waar hij een candidaatsexamen afnam, werkzaam g ...

De Reformatie
R. v. R.
329 woorden
CULTUUR-NEGATIVISME OORZAAK VAN AFVAL?

CULTUUR-NEGATIVISME OORZAAK VAN AFVAL?

LITERATUUR EN KUNSTDr Buitendijk brengt in zijn boek: „Op de keper beschouwd" een felle critiek uit op , , bepaalde christelijke kringen" (bladz. 41), die wèl de eis stellen: een christelijke politiek, een christelijke wetenSchapsgedachte, een christelijke sociale organisatie enz., maar di ...

De Reformatie
R. v. R.
1605 woorden
’t Is mijn broeder

’t Is mijn broeder

LITERATUUR EN KUNSTdoor Argye M. Eriggs. Uit het Amerikaans vertaald door Nel Bergmans. Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen.We zijn heel erg blij met dit boek, want het is een goed boek en goede boeken zijn schaars tegenwoordig.Het is het verhaal van jQSh Kenyon.Zijn vade ...

De Reformatie
R. v. R.
1009 woorden
van 3