GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Missionsinspector Lic. Warnacfc hield in October een rede te Dusseldorf over het onderwerp: ïHet animisme in de geschiedenis der religies. Hij sprak daarbij oa. het volgende: Het door velen aangenomen gevoelen, dat het religieuEe leven zich van trap tot trap, van lager tot hooger heeft ...

De Heraut
WlNCKEL.
297 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Gemengd Nieuws. Men wil te Eisenach in Thuringen voorstellingen geven van het lijden van Christus; echter niet op de manier waarop dit in Oberammergau om de tien jaar geschiedt. Daar geven de dorpelingen om de tien jaar tooneelvoorstellicgen die het lijden en sterv ...

De Heraut
WlNCKEL.
310 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Prof. Kaki herkozen. Bij de jongste vergadering van de Pruisische Algemeene Synode der Evangelische Kerk wekte de verkiezing van Prof. Kahl tot lid van het »Spruchcollegium" veel opzien, omdat deze hoogleeraar in de zaak van den predikant Jatho, die wegens duidelijk gebleken onrechtzinnigheid wer ...

De Heraut
WlNCKEL.
329 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Wij deelden voor eenigen tijd in ons blad iets mede omtrent den toestand waarin zich het huis bevindt, dat eenmaal door Calvijn bewoond werd.Dit bericht dient gerectificeerd, omdat de «Se maine religieusé'' ons nauwkeurige mededeelingen omtrent dit gebouw gegeven heeft. Het is een feit, da ...

De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Het vierde Sionietencongres werd van 13 — 16 Augustus te Londen gehouden In dit congres komen de Joden samen, die verlangen dat Palestina weder door de Joden bevolkt zal worden. De vorige congressen zijn te Basel gehouden, maar het schijnt dat de leiders vreesden dat het congres weinig bezoekers ...

De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In De Wackier la-en wij het volgende omtrent de Zondagsviering in N.-Amerika: Eenigen tijd geleden schreef iemand uit Parijs, de hoofdstad van Frankrijk: sDe Sabbath is in Parijs niet een rustdag, maar een dag van werkzaamheid en bedrijvigheid. Van Amerikanen heb ik gehoord, dat zij deze w ...

De Heraut
WlNCKEL.
336 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Brief van ee? i Duitsch sergeant. ... .sik verblijd mij altijd, als ik moeders handschrift zie. Maar lieve moeder, gij moogt de dingen niet verkeerd verstaan. Het is zeker waar dat liem die God in het hart heeft, niets kan deren, maar dit is naar de ziel bedoeld. Een kogel kan ons altijd treffen, ...

De Heraut
WlNCKEL.
338 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Volgens de religie behoort 69.3 pCt. der Russische bevolking tot de Grieksch-Ofthodoxe Staatskerk, 1.8 pCt. behoort tot de Oud Geloovigen, 9 2 pCt. zijn Roomsch-Katholiek, 3 pCt. kan men tot de Protestanten rekenen, 0.9 pCt. vormen de A-rmenische Gregorianen, ii.i pCt. leveren de Mahomedanen, ter ...

De Heraut
WlNCKEL.
348 woorden
Gemengo Nieuws.

Gemengo Nieuws.

Het Christendom op Nias. Er is op Niai een groote beweging naar het Christendom. Men vindt daar 23, 000 Christenen en 20, 000 menschen die den Chr. doop begeeren. De Zendingsconsul baron van Boetselaer, die op uitnoodiging van de Rijniche zending een rondreis door het Zendingsgebied van Sumatra e ...

De Heraut
WlNCKEL.
356 woorden
Buitenland

Buitenland

GEMENGD NIEUWS. Wedtiwen-verbrariding. Het gerechtshof in Allahabad in Engelsch Indië had in November een geval van weduwen-verbranding te berechten. Vijf verwanten van een gestorven Hindoeprins in Mainpoeri stonden terecht onder beschuldiging, dat zij de weduwe ha ...

De Heraut
WlNCKEL.
358 woorden
van 8