GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Heiligschennis. Te Jersey City werd eenigen tijd geleden eene Godsdienstoefening voor de Christelijke Jongelingsvereeniging gehouden, waarbij bijna alles door een phonograaf werd verricht. De machine gaf het gezang op dat gezongen moest worden en zong daarna voor; verzocht toen een zeker persoon ...

De Heraut
WlNCKEL.
361 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Wij lezen in Tlie Christian: »Een van de onrustbarende feiten, waarmede wij te rekenen hebben wanneer wij den godsdienstigen toestand van Indië nagaan, is de enorme toename van het Moharaedanisme gedureiide de laatite tien jaren. Deze godsdienst heeft met het Christendom gemeen, dat hij tn ...

De Heraut
WlNCKEL.
363 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Nog iets over de siChristian Science^\ Geen gemeenschap heeft zich in de nieuwe wereld in de laatste jarea zoo uitgebreid, als die van de aanhangers van Mevrouw Eddy, de z, g Christian Scientists. In 1890 bedroeg hun aantal 8725, tegenwoordig 80197; dus eene vermeerdering van 900 ten honderd, .Ma ...

De Heraut
WlNCKEL.
435 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Vele bladen bevatten mededeelingen, omtrent de voetwassching nog aan sommige hoven, ook op het Vaticaan op Witte Donderdag gebruikelijk. De Synode van Toledo besloot in 694, om dezulken die zich de voeten niet wilden laten wasschen of die geen voeten wilden wasschen, niet toe te laten tot de comm ...

De Heraut
WlNCKEL.
439 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Ongeveer een jaar geleden, werd bijna algemeen in de bladen verzekerd, dat de kroonprins van Denemarken, die in het huwelijk getreden was met eene prinses van Orleans, beloofd had, de kinderen die hij krijgen mocht, in de Roomsche kerk te laten opvoeden. Nu wordt medegedeeld dat de jong geboren z ...

De Heraut
WlNCKEL.
450 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amerika* Een socialistisch predikant bedankt.Het bestuur van de „Church of the Ascension", wij zouden spreken van den kerkeraad van ds Ascension-kerk te New-York, heeft een tijd lang in den waan verkeerd, dat Christendom en socialisme samen konden gaan. Daarom werd diie jaar geleden de ...

De Heraut
WlNCKEL.
473 woorden
Buitenland

Buitenland

OiaiischSand. Uit Hamburg. De volgende woorden werden op het jongste zendingsfeest te Hermannsburg door een grijsaard van 86 jaren uitgesproken. Zij hangen een eenvoudig tafereel op van de geestelijke ellende in de stad Hamburg.Is Hamburg eene Christelijke s ...

De Heraut
WlNCKEL.
474 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Hoever hetRitualisme gaat.In de Engelsche Episcopaalsche Kerk bestaat eene vereeniging, de English Church Union genaamd, die rechtstreeks op terugkeer tot de kerk van Rome aanstuurt, al wordt dit ook door sommigen ontkend. Dezer dagen hield deze ve ...

De Heraut
WlNCKEL.
507 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Een „vliegende brief" is dezer dagen door den boekhandel der Berlijnsche Stadszending in het licht gezonden. Dit geschrift draagt tot opschrift: «Bidt voor de Boeren." Daarin worden authentieke getuigenissen van de barbaarsche wijze van oorlogvoeren der Engelschen aangehaald en de ellende van de ...

De Heraut
WlNCKEL.
515 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Hoe een herk in Spanje ontstond. De aanvang van een Protestantsche kerk in een Spaanscb dorp wordt door den predikant Tiieodor Fliedner aldus beschreven: i> Een landbouwer werd naar Madrid overgebracht om eece ernstige operatie te ondergaan. Toen hij hersteld was, kwam zijn vrouw hem haien. To ...

De Heraut
WlNCKEL.
515 woorden
van 8