GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
v. d. B.
DOMINÉ HOLWERDA

DOMINÉ HOLWERDA

„De Reformatie" moet wederom verschijnen met een „rouwnummer", een uitgave met een zwarte rand als teken, dat wij niet maar treuren in kleine kring, maar in de gehele familiekring-naar-de-geest, om het verlies van één onzer, die voor deze ganse familie van grote betekenis was, en er een grote pla ...

De Reformatie
v. d. B.
4295 woorden
„De Reformatie" en de vrijmaking

„De Reformatie" en de vrijmaking

Voor ik iets over „De Reformatie" schrijf wil ik hel eerst hebben over de Vrijmaking. Want ik meen, dat de beteekenis-van „De Reformatie" pas recht gezien wordt in liet licht der Vrijmaking. Nu kunnen wij over deze laatste op tweeërlei wijze spreken en schrijven. Wij kunnen het hebben over de , , ...

De Reformatie
v. d. B.
4220 woorden
PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (II)

PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (II)

HOOFD ARTÏKELMaar is er nu geen mogelijkheid om te bewijzen, dat ik de feiten niet anders heb gesteld dan ze ziin, zó, da.t ook de Heer Stap overtuigd wordt? Als ik zou komen met de notulen, welke reeds 11 Aug. 1945 in de kerkbode werden gepubliceerd over het onderhavige geval, wie nu eige ...

De Reformatie
v. d. B.
2361 woorden
PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (I)

PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (I)

HOOPDARTIKEI, In het maandblad van Juni 1952 van het Gereformeerd Mannenblad heeft de heer I. S(tap) te Amersfoort een artikel geschreven, waarin hij zich bezig houdt met mijn preek, welke werd opgenomen in de Utrechtse kerkbode van 10 Mei 1.1., gehouden en gepubliceerd in verband met het ...

De Reformatie
v. d. B.
2297 woorden
PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (III.slot)

PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (III.slot)

HOOFDARTIKEI, Voor wie nog wel geloof hecht aan de officiële notulen van onze kerkeraad, betreffende de vraag hoe wij tenslotte Vrijdagavond 6 Juli 1945 uit elkaar zijn gegaan, laat ik ze hier volgen.„Ds Popma, die inmiddels ter vergadering gekomen Is, neemt het presidium over. Deze ...

De Reformatie
v. d. B.
2141 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Eschatologie en prediking. II. De hoofdgedachte van' het voorgaande artikel was: alle dagen van deze wereld zijn eschatologisch. Wij mogen derhalve ons leven en on; s werk niet abstraheeren van het werk Gods in deze Wiereld. In Chris ...

De Reformatie
v. d. B.
1807 woorden
Israël's verwondering bij het vestigen van Gods Koningsheerschappij

Israël's verwondering bij het vestigen van Gods Koningsheerschappij

Wij kennen psahn 118 als een paaschlied bij uitnemendheid. De kerk des Heeren heeft nu al eeuwen gezongen: „de steen, die door de tempelbouwers veracht'üjk Was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd". Dat begon al op den Paaschmorgen. Dat werd het ...

De Reformatie
v. d. B.
1778 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over de methode der prediking. II. Den vorigen keer bleek ons, dat Paulus te Corinthe (en overal) afstand gedaan heeft van menschelijke overtuigingskracht, waarmede men in deze wereld menschenharten tracht te veroveren, en waarv ...

De Reformatie
v. d. B.
1773 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over de methode der prediking. III. (Slot.) Wanneer wij nog eens rustig overwegen, wat de apostel in 1 Cor. 2:1—5 heeft afgewezen bij zijn verkondiging, bij zijn kerygma, dan is dit toch wel duidelijk, dat hij afgewez, en heeft ...

De Reformatie
v. d. B.
1739 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over de methode der prediking. J.Het kan zijn nut hebben weer eens de gedachte naar voren te schuiven, welice niemand onder ons wil betwisten, en waaraan wij toch zoo moeilijli getrouw blijven, namelijk deze gedachte, dat het evangelie van Jezus Christu ...

De Reformatie
v. d. B.
1695 woorden
van 5