GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
v. d. B.
PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (III.slot)

PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (III.slot)

HOOFDARTIKEI, Voor wie nog wel geloof hecht aan de officiële notulen van onze kerkeraad, betreffende de vraag hoe wij tenslotte Vrijdagavond 6 Juli 1945 uit elkaar zijn gegaan, laat ik ze hier volgen.„Ds Popma, die inmiddels ter vergadering gekomen Is, neemt het presidium over. Deze ...

De Reformatie
v. d. B.
2141 woorden
PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (II)

PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (II)

HOOFD ARTÏKELMaar is er nu geen mogelijkheid om te bewijzen, dat ik de feiten niet anders heb gesteld dan ze ziin, zó, da.t ook de Heer Stap overtuigd wordt? Als ik zou komen met de notulen, welke reeds 11 Aug. 1945 in de kerkbode werden gepubliceerd over het onderhavige geval, wie nu eige ...

De Reformatie
v. d. B.
2361 woorden
PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (I)

PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (I)

HOOPDARTIKEI, In het maandblad van Juni 1952 van het Gereformeerd Mannenblad heeft de heer I. S(tap) te Amersfoort een artikel geschreven, waarin hij zich bezig houdt met mijn preek, welke werd opgenomen in de Utrechtse kerkbode van 10 Mei 1.1., gehouden en gepubliceerd in verband met het ...

De Reformatie
v. d. B.
2297 woorden
DOMINÉ HOLWERDA

DOMINÉ HOLWERDA

„De Reformatie" moet wederom verschijnen met een „rouwnummer", een uitgave met een zwarte rand als teken, dat wij niet maar treuren in kleine kring, maar in de gehele familiekring-naar-de-geest, om het verlies van één onzer, die voor deze ganse familie van grote betekenis was, en er een grote pla ...

De Reformatie
v. d. B.
4295 woorden
Het werk was toch af!

Het werk was toch af!

Terar dum prosimAls medewerker van „De Reformatie" wil ik een stukje schrijven in het nummer, waarvan Prof. Schilder niet meer de" eind-redacteur zal zijn. Wie het nummer van 22 Maart leest vindt daar zijn laatste twee zinnetjes: „Geen plaats meer. Volgende week de rest". Maar deze „r e s ...

De Reformatie
v. d. B.
1395 woorden
„De Reformatie" en de vrijmaking

„De Reformatie" en de vrijmaking

Voor ik iets over „De Reformatie" schrijf wil ik hel eerst hebben over de Vrijmaking. Want ik meen, dat de beteekenis-van „De Reformatie" pas recht gezien wordt in liet licht der Vrijmaking. Nu kunnen wij over deze laatste op tweeërlei wijze spreken en schrijven. Wij kunnen het hebben over de , , ...

De Reformatie
v. d. B.
4220 woorden
Israël's verwondering bij het vestigen van Gods Koningsheerschappij

Israël's verwondering bij het vestigen van Gods Koningsheerschappij

Wij kennen psahn 118 als een paaschlied bij uitnemendheid. De kerk des Heeren heeft nu al eeuwen gezongen: „de steen, die door de tempelbouwers veracht'üjk Was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd". Dat begon al op den Paaschmorgen. Dat werd het ...

De Reformatie
v. d. B.
1778 woorden
Geen eigen antwerp, maar gods gemaakt bestek

Geen eigen antwerp, maar gods gemaakt bestek

Gij weet, wat er gebeurd is. Op den berg Sinaï is de Heere met Mozes, den middelaar der wet. Hier gaat de Heere Zijn volk ondertrouwen in gerechtigheid. De verbondswet wordt afgekondigd. Het is het uur van den Hemelschen Bruidegom, Die Zichzelf een bruid formeert. Maar in dit uur der aanneming to ...

De Reformatie
v. d. B.
1260 woorden
De wg terug in gegus christus en dien gekruisisgd

De wg terug in gegus christus en dien gekruisisgd

Meestal ziet men in het uitdrijven van den mensch uit het paradijs alleen een strafgericht over den mensch. Zoo zegt men: e mensch heeft gegeten van den boom der kennis van goed en kwaad, en is daarmee aan den dood onderworpen, dies is ook vanzelf uitgesloten, dat hij zou eten van den boom des le ...

De Reformatie
v. d. B.
1543 woorden
Christus' werkmethode

Christus' werkmethode

De gelijkenis van het onkruid in den akker is ons wel bekend. Wij lezen in vers 24: „Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mensch, die goed zaad zaaide in zijn akker. En bij gelijkenissen moeten wij geduldig vragen naar het derde d ...

De Reformatie
v. d. B.
1098 woorden
van 5