GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
v. d. B.
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Eschatologie en prediking. II. De hoofdgedachte van' het voorgaande artikel was: alle dagen van deze wereld zijn eschatologisch. Wij mogen derhalve ons leven en on; s werk niet abstraheeren van het werk Gods in deze Wiereld. In Chris ...

De Reformatie
v. d. B.
1807 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

PASCHEN. Wij gaan Paasclifeest vieren in het jaar onzes Heer en 1938. En wij liunnen dat maar op één wijze doen, door namelijli geloovig uit de Schriften het Paaschfeit te kennen en te verstaan. Op het Paaschfeest zijn Gods safobathsrechten op den mensch erkend, en ...

De Reformatie
v. d. B.
1560 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over de methode der prediking. II. Den vorigen keer bleek ons, dat Paulus te Corinthe (en overal) afstand gedaan heeft van menschelijke overtuigingskracht, waarmede men in deze wereld menschenharten tracht te veroveren, en waarv ...

De Reformatie
v. d. B.
1773 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over de methode der prediking. J.Het kan zijn nut hebben weer eens de gedachte naar voren te schuiven, welice niemand onder ons wil betwisten, en waaraan wij toch zoo moeilijli getrouw blijven, namelijk deze gedachte, dat het evangelie van Jezus Christu ...

De Reformatie
v. d. B.
1695 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over de methode der prediking. III. (Slot.) Wanneer wij nog eens rustig overwegen, wat de apostel in 1 Cor. 2:1—5 heeft afgewezen bij zijn verkondiging, bij zijn kerygma, dan is dit toch wel duidelijk, dat hij afgewez, en heeft ...

De Reformatie
v. d. B.
1739 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Naar de Kerlt. In de wereld, waarin Paulus het evangelie predikt van den HEER Jezus, werd ieder, die krachten 'doen kon, zooals duivel-verbannen, ziekten genezen, ook HEER genoemd. Het was hun eerènaam onder de menschen, als bemiddelaars tusschen goden en menschen. ...

De Reformatie
v. d. B.
798 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Paschen. Wij mogen weer Paaschfeest vieren. Maar wij zullen dit niet doen bij wijze van h e r ii a 1 i n g. Bij herhaling vieren wij lente of zomer< de verjaardagen van het koninlclijk huis, belangrijke historisclie data. Bij herhaling hadden de heidenen Imn vas ...

De Reformatie
v. d. B.
1345 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De betere Simson. fcimson, tusschen de pilaren staande van Dagons tempel', wil sterven. En van dit - willen-sterven is veel schoons te zeggen: Hij wil in zijn dood den Filistijnen nog eenmaal d© vraag voorleggen wie meer te vreezen is: God-Jahwe of Diagon, hun afgo ...

De Reformatie
v. d. B.
813 woorden
Christus' werkmethode

Christus' werkmethode

De gelijkenis van het onkruid in den akker is ons wel bekend. Wij lezen in vers 24: „Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mensch, die goed zaad zaaide in zijn akker. En bij gelijkenissen moeten wij geduldig vragen naar het derde d ...

De Reformatie
v. d. B.
1098 woorden
PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (I)

PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (I)

HOOPDARTIKEI, In het maandblad van Juni 1952 van het Gereformeerd Mannenblad heeft de heer I. S(tap) te Amersfoort een artikel geschreven, waarin hij zich bezig houdt met mijn preek, welke werd opgenomen in de Utrechtse kerkbode van 10 Mei 1.1., gehouden en gepubliceerd in verband met het ...

De Reformatie
v. d. B.
2297 woorden
van 5