GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-12-27
„Het edel drietal,

„Het edel drietal,

„Het edel drietal, dat uit 's lands raadzaal Vorst en Volk in Kerk en Staat terugriep naar het Woord des Heeren", Jbr. Mr. J. P. Elont van Soeterwonde, Mr. 6. Groen van PrinstererenJE. Baron Mackay.De Portretten van dit door elk antirevolutionair zoo geliefde dr ...

De Heraut
62 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Het opwekkend woord, dat tot dekking van et te kort van het Studiefonds geschreven erd, is niet ongemerkt voorbijgegaan. Die ons egen zijn, hebben er profijt van trachten te rekken, om ons te schaden. Maar God, die ns goed is, heeft de tegenstanders beschaamd n ons gehol ...

De Heraut
321 woorden
Onder redactie van Prof. Doedes van

Onder redactie van Prof. Doedes van

Onder redactie van Prof. Doedes van Utrecht wordt sinds jaren eene bibliotheek van vertaalde werken over godgeleerde onderwerpen uitgegeven, en het is vooral door deze bibliotheek, dat de Duitsche „Vermittelungstheologie" hier geïmporteerd is.Daar de meeste werken van deze bibliotheek uit ...

De Heraut
490 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Schoon is wat het Oosten als proeve mededeelt uit een eerlang verschijnend geschrift: Geen ander boek werd ooit saamgesteld of saam gebracht onder omstandigheden, zoo nadeelig voor harmonische zedelijke getuigenis en leering. Hier hebt ge een zes-enzestigtal afzonderlijke documenten, door ...

De Heraut
KUYPER.
1528 woorden
„Gij hebt mij het lichaam toebereid.”

„Gij hebt mij het lichaam toebereid.”

[KERSTFEEST.] Daarom, komende in de wereld zegt hij: lachtofter en offerande hebt Gij niet gewild maar Gij hebt mij het lichaam toebereid. Hebr. lo : 5.Ook nu weer roept ons Kerstfeest ons naar het Kindeke in de kribbe van Bethlehem.Niet als riep de k ...

De Heraut
KUYPER.
3244 woorden
Voor Kootwijk.

Voor Kootwijk.

Door Dr. A. KUYPER ontvangen: door den heer J. A. Wormser 20 blauwe postzegels, ƒ1.Door Ds. J. H. HOUTZAGERS te Kootwijk ontvangen : van den heer A. Lefevre, correspondent van de Unie te Aardenburg, een coupon, ƒ 1-481/2; van L. de Jong te Zwijndrecht, uit-en inwendige Zending, ƒ5; van B. ...

De Heraut
57 woorden
De ook nu weer verschenen Unie-Almanak doet alle eer aan de uitgevers,

De ook nu weer verschenen Unie-Almanak doet alle eer aan de uitgevers,

De ook nu weer verschenen Unie-Almanak doet alle eer aan de uitgevers, de heeren Koebrugge en De Zeeuw te Dorr drecht.Ook het kaartje van Nederland is keurig uitgevoerd en wijst zeer duidelijk aan, in welke gemeenten scholen met den Bijbel nu reeds gevestigd zijn; maar ook in welke deelen ...

De Heraut
KUYPER.
626 woorden
De martelaren.

De martelaren.

LXXIX. GERARD KOOPMAN. Hoe donker en droevig de kerker voor de martelaren was, vonden zij daar toch ook hunne vertroostingen in de gemeenschap met hunnen Heere, met hunne medegevangenen, met de gemeente en het gezin buiten de gevange ...

De Heraut
DR GAAY FORTMAN.
879 woorden
Zending.

Zending.

HLT VOORUITZICHT. {Slot: )Wenden wij van Afrika den blik naar Axië, dan treft ons daar hetzelfde T^nch^nsel. Juist de meest verwilderden zijn de meest ontvankelijken gebleken voor het Evangelie.De IL. ..., ; i in Birma bewijzen dat. Onder dit nog niet ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1150 woorden
Nog altijd gevoelen velen zich door de

Nog altijd gevoelen velen zich door de

Amsterdam, 25 Deo. 1891.Nog altijd gevoelen velen zich door de vrees beklemd, dat elk breken met de kerkelijke inrichting, waarin ze opgroeiden, in zijn diepsten zin een verscheuren van de eenheid der keik, en aïzoo zonde voor God is.Dit is dan ook het hoofdbezwaar, en het eigenlijk ...

De Heraut
1250 woorden
van 4