GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1904-02-14
BREEBAART’S

BREEBAART’S

BREEBAART'SOrgelhandel, DAflB& E 22, b/h, Centraalstation.Best adres voor Ofgcls. Groote Sorteering van af/50.—. Mea kome zien. ...

De Heraut
17 woorden
Art. XIII D. K. O.

Art. XIII D. K. O.

De deputaten door de jongste Generale Synode benoemd, om aan de volgende Generale Synode een betere regeling voor te stellen in zake de verzorging der emeritipredikanten en der predikants-weduwen en weezen, hebben de volgende circulaire tot de kerken gericht: Circulaire in zake eene nieuwe ...

De Heraut
J. H
DONNER.
W. B. RENKEMA
775 woorden
KOOTWIJK’s SCHOLEN

KOOTWIJK’s SCHOLEN

Bede oni iiiilp.Op onze beide scholen mogen i8o kinderen onderwezen worden naar den eisch van Gods Woord, maar ook heeft het Bestunr voor de salarissen van twee hoofd- en twee hulponderwijzers te zorgen.Voor de instandhouding van onze scholen is / 3500 In het jaar noodig. Na aftrek ...

De Heraut
165 woorden
Amerika

Amerika

Het is een verblijdend teeken, dat ook in Amerika de liefde voor het Calvinisme weer ontwaakt.Amerika heeft aan het Calvinisme zijn geboorte en zijn vrijheid te danken. De „pelgrimvaders, " die om hun stoere Calvinistische belijdenis in Engeland niet geduld werden, zijn de grondleggers gew ...

De Heraut
783 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

OA]> J[ïl.^K 00 en 13./k]^ 1, ^-1^.Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemc'e COUPONS. Wisselen Goudea e Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATION en BELEE MINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
37 woorden
HET ONGELOOF

HET ONGELOOF

. Is verschenen en dus weer verkrijgbaar, hetsteeds gewilde en beroemde boek: deBET ONGELOOF.grootste krankheid van onzen tijd, baar Oorsprong ea Genezing, doorDA VIDNELSON.Met een voorwoord van Ds. W. H. GISPEN, te Amsterdam. Zevende druk. 268 bla ...

De Heraut
42 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds. Dijkstra geeft in zijn brieven naar de Zendingskerk van Antiochië weer wat onze naburen noemen een rondblik over het zendingsterrein : Gel.! — Het is 1904. Een jaar is weer verdwe nen in den oceaan der eeuwen. Een jaar dat veel zorgen gaf; zeker wel aan alle onze lezers; maar ik denk h ...

De Heraut
1455 woorden
Eet NU Kaas.

Eet NU Kaas.

Eet NU Kaas.Malsch en vet, 3 si. EDAMMERS samen 10 Pond, fr. hs. / 2.25 na postw. of Remb.B. DE BUNIE--DITMB, Leeuwarden. ...

De Heraut
20 woorden
Gereformeerd Gymnasium,

Gereformeerd Gymnasium,

te.A.msterd.arn, Sedert de vorige opgave ontving de Vereeniging voor Voorbereidend Universitair Onderwijs de volgende giften.Kampen: H. J. V. /i; E.S./i; F. S./o.so; J. C. F. /o.so; D. d. J. 70.50; F. R. ƒ0.50 Zwolle: E. R. /1; H. J. v. L. ƒ2.50; G. M./Ï; J- J- /i; J. ...

De Heraut
946 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OOST EN WEST. IX. EEN BLIK IN 'T ROND. Eer we verder gaan zal het noodig zijn, tot recht verstand van hetgeen volgen moet, eens te zien, hoe het er destijds in het westen van Europa uitzag.In on ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1127 woorden
van 4