GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1908-03-22
Pro Kege.

Pro Kege.

TWEEDE REEKS. XXV. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zuUen. Maar wij weten, dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen; want wij zullen hem zien, ...

De Heraut
3479 woorden
Artikel XXXVI.

Artikel XXXVI.

VIl (Slof). De uiteenzetting, van wat onze vaderen met Artikel XXXVI bedoeld hebben, is hiermede ten einde gebracht.Waarschijnlijk hebben de Gereformeerde Kerk en Hollandia gewacht, totdat we aan het einde onzer bespreking waren, voordat ze ons antwoord gave ...

De Heraut
2080 woorden
„Zichzelven vernietigd”.

„Zichzelven vernietigd”.

Maar heeft zichzelven vernietigd, de gestaltenisae eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den menschen gelijk geworden. Phil, 2: 7. Het lijden-van Jezus klimt hoe meer het einde nadert, In onze geloofsartikelen wordt zelfs geheel zijn optreden ais de Man van ...

De Heraut
1814 woorden
Leestafel.

Leestafel.

I. H. S. S. KuYPER, Een half jaar in Amerika, D, A, DAAMEN, MEJ. KUYPER is een half jaar in Amerika geweest.Zij was daar de gast van MRS, CAROLINE ATWATER, de Amerikaansche schrijfster, die zij, toen deze in 1900 ons land bezocht, behulpzaam is geweest bij het maken van studies voor ...

De Heraut
1390 woorden
Inderdaad kan niet worden ontkend,

Inderdaad kan niet worden ontkend,

Amsterdam, 20 Maart 1908.Het slot van het rapport der Boiswardsche classis luidt aldus: Inderdaad kan niet worden ontkend, dat, indien de inwendige roeping voor de rechte bediening van het Woord noodzakelijk is, de kerk zich, voorzoover dit in haar vormogen heeft te vergewissen, dat ...

De Heraut
1336 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE KLOKKETOREN. III. HOOGGEZETEN. Nu moet ik, eer ik verder laat vertellen, den vrienden even verhalen hoe de zaken in Europa toen stonden. Anders begrijpen ze misschien niet wat verder volgt.Ge ...

De Heraut
HOOGENBIRS.
1176 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Gesticht voor Melaatschen. Wij lezen in De Wachter: In The A. R. Presbyterian" deelt Mej M Alexander mede, van haar bezoek dat zij bracht aan het gesticht voor melaatschen te Bawa Lukham, twaalf mijlen van Sialkot, waaraan wij het volgende ontleenen: In dit gesticht worden thans 30 ...

De Heraut
WINCKEL.
939 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ook onder de modernen wordt toch gevoeld, hoe in de vermenging van kunst en religie een zeer gevaarlijk element schuilt. £en ingezonden stuk in de Hervorming protesteert daarom tegen de kunstvoordraeht van gewijde poëzie, door Mevr. Holtrop van Gelder gegeven: De godsdienstige bewustheid d ...

De Heraut
916 woorden
Buitenland

Buitenland

Frankrijk. Uit Madagascar.Het schijnt dat er betere tijden voor de Zending op Madagascar zullen aanbreken. Althans een poging om op Madagascar zelf een demonstratie te doen plaats hebben ten gunste \an de politiek, die door den gouverneur Augagneur gevolgd wordt, is jammerlijk mislukt. Het ...

De Heraut
872 woorden
Dereenigingsleden.

Dereenigingsleden.

ONZE JONGELINGEN. VIII. Hoe geheel anders dan wat we in ons vorig artikel aanhaalden uit de verslagen van Groningen en Overijsel, klinkt wat uien uit Friesland meedeelt: Ons ledental ging ook dit jaar flink vooruit: het steeg ...

De Heraut
632 woorden
van 4