GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15.870 resultaten
Filteren
van 1587
De Reformatie
CORRECTIE.

CORRECTIE.

In ons vorig artikel, bl. 184, kolom 3, regel 8 van onderen (te beginnen bij het slot van het artikel) stond:1947. Lees 1944.K. S. eerediploma. Een der eerste ambtsdragers, die krachtens de onrechtvaardige edicten der synode werd gevonnist, was ds W. G ...

De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
J. WEGGEMANS.
C. VEENHOF.
P. JASPERSE.
P. GROEN
W. NUGTEREN
11711 woorden
„Activeering van hel Ambt aller geloovigen...”?

„Activeering van hel Ambt aller geloovigen...”?

door Prof. B. KOLWERDA• Tot voor heel kort had ik het vaste voornemen, geen letter over Oosterbeek te schrijven. Niet, dat ilï het met die beweging eens was. Ik zag heel wat gevaren En ik kon me in den opzet heelemaal niet vinden. Want men zei heel wat over het ambt aller geloovigen, doch ...

De Reformatie
Prof. B. KOLWERDA
11676 woorden
Kuyper - Kerkreformator.

Kuyper - Kerkreformator.

Ter inleiding. In dit nummei' van „D© Reformaide", dat bij het eeuw jaar van Kuypers geboorte dliens levenswerlc lierdenlien wil, belioort ook een bijdirage over hem als iferlcreformator te worden opgenomen. Niet slechts, omdat bij afwezigheid hiervan aan de volled ...

De Reformatie
E. D. KRAAN.
11525 woorden
Generale Synode te Groningen.

Generale Synode te Groningen.

Vervolg tweede zitting. De middagzitting van Donderdag 18 Aug. werd geopend met het zingen van Psalm 25:2.Rev. E. J. Hagan, afge.vaardigde van de United Free Church, Rev. Rober Robertson, afgevaardigde van de Origin Secession Church, Rev. Alexander Dewar en ...

De Reformatie
10308 woorden
Indrukken van de Generale Synode (IV)

Indrukken van de Generale Synode (IV)

„Samensprekings"-perikelen Men weet, hoe het staat met de kwestie der „samenspreking". De desbetreffende commissie 'ontving, met betrekking tot het vraagpunt van eventueel contact, door middel van deputaten, met de synodocratische kerken, ter bestudeeriag, en dit m ...

De Reformatie
K. S.
9822 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GENERALE SYNODE DER GEHEFORISEERDE KERKEN. (Vervolg ziting van Woensdag 20 September 1939.)De werkwijze der Synode.Ds S. I d e m a rapporteerde hierna over de verzoeken in verband met de werkwijze der Synode van de kerkeraden van Arnhem, Haarlemmermee ...

De Reformatie
9614 woorden
DE DOMINEE ZONDER KERK.

DE DOMINEE ZONDER KERK.

Voor enkele weken heeft op den schooldag van het instituut, gevestigd Oudestraat 6 te Kampen, één der sprekers geroemd, dat men de.^crisis te boven was. Doch vrijwel op hetzelfde moment verscheen in „Belijden en Beleven" een brief van een dominee, die nog midden in de crisis zit. Ik heb het oog o ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. S.
W. BOITEN
C. J. BREEN
9476 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

XIII. Een uitvoerige bespreking van het in ons vorig artikel genoemde rapport kan niet worden ondernomen hier; we blijven staan bij enkele hoofdzaken.We zwijgen over de slordige wijze, waarop Calvijn's aan de weerlegging van Servet vastgeknoopt tractaat over ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
H. V.
D. E. C.
K. SCHILDER
9459 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GENERALE SYNODE DER GEREFORMEERDE KERKEN. (Vervolg van de zitting van Dinsdag 26 Sept. 1939.)De TheoL School.Allereerst kwam nu aan de orde hoofdstuk C van het agendum, handelend over de Theologische School te Kampen.Ds F. C. M e y s t e r brac ...

De Reformatie
9457 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond & ods". (VII.)Verleden week bi-achten •we er bezwaar tegen in, dat prof. Aalders, juist op één der „kardinale" punten van zijn betoog, heil zoekt in de these, dat er een zekere tegenstrijdigheid is tusschen „wezen" en „verschijning" van het verbond.Het doet ons geno ...

De Reformatie
K. S.
K. 'S.
G. B.
A. C. D.
9316 woorden
van 1587