GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Tooneelstukjes in onze Jeugd-Vereenigingen.

Tooneelstukjes in onze Jeugd-Vereenigingen.

Een onzer lezeressen vraagt me — wat beschroomd, omdat ze er niet zeker van is, dat het onderwerp in deze rabriek thuis hoort; en tengevolge van dezelfde onzekerheid beantwoord ik haar vraag in ongeveer gelijke stemming — wat we te oordeelen hebben over de toenemende gev/oonte onzer jeugd-vereeni ...

De Reformatie
F.
927 woorden
Geloofsverzekerheid.

Geloofsverzekerheid.

IV. • • ' Ik zeide, dat we een slechten ruil deden, toen we over het gemis van verzekerdheid do or het geloof, ons zochten te troosten met Be verzekerdheid van ons geloof.Wij, Gereformeerdien in Nederland, hebben ons daartoe laten verleidea door het Piëtisme ...

De Reformatie
F.
1002 woorden
Geloofsverzekerdheid.

Geloofsverzekerdheid.

III. Aan het slot van wat ik in het vorige nummer schreef ter beantwoording van de ingekomen vragen over geloofsverzekerdheid, zei ik, dat in de mij toegezonden vragen en haar toelichting een en ander was, dat me aanleiding geeft, het niet te laten blijven bij wat ...

De Reformatie
F.
1204 woorden
Onvrijmoedigheid in de ontsluiting van eigen zieleleven voor onze naastbestaanden.

Onvrijmoedigheid in de ontsluiting van eigen zieleleven voor onze naastbestaanden.

Daarover schrijft me onze lezer v. d. S. te W. Eigen smartelijke ervaring van valsche schaamte ten opzichte van zijn innerlijk leven voor wie hem. het allernaast staan, doet hem vragen, wat toch de oorzaak van dit verschijnsel mag zijn, en wat te doen is om het te boven te komen.Deze vrage ...

De Reformatie
F.
1043 woorden
Kleingeloovigheid of Kinderlijke Onderwerging?

Kleingeloovigheid of Kinderlijke Onderwerging?

Daarop komt, dunkt me, neer wat onze lezer H. te E. mo vraagt.Hot gebed werd hem een zielsbehoefto. Vertrouwend leidden, is hem niet vreemd.Doch in zijn gebedsleven keerde gedurig terug een verschijnsel, dat hij zich niet kan verklaren, en dat hem daarom verontrust.'ils dil, ...

De Reformatie
I''.
948 woorden
Kunnen we met leden van de „Geref. Kerken in nieuw verband” samenwerken in Evangelisatie-arbeid?

Kunnen we met leden van de „Geref. Kerken in nieuw verband” samenwerken in Evangelisatie-arbeid?

Deze vraag van W. te A. had ik reeds in portefeuille, toen ik de vorige week schreef, er geen meer in voorraad te hebben.'k Schreef zoo, omdat ik oordeelde haar beantwoording moeilijk onder den titel „Geestelijke Adviezen" te kunnen thuis brengen.'kDenk er nóg zoo over.Maar u ...

De Reformatie
F.
958 woorden
Is de verheerlijkte Jezus nog vatbaar voor lijden?

Is de verheerlijkte Jezus nog vatbaar voor lijden?

Deze vraag, die me gedaan werd door een moeder, uit naam van haar dochter, en die de eenige is, welke ik nog in voorraad heb, is zeker nog niet bij zoo vele van m'n lezers opgekomen.Toch is het niet zoo vreemd, dat ze opkomt.Als we denken aan Jezus' belofte, dat Hij, ook na Zijn ter ...

De Reformatie
F.
797 woorden
Gemis van „opening" bij voorbede.

Gemis van „opening" bij voorbede.

In verband met een-ervaring, die hier niet behoeft meegedeeld, doch die mij recht geeft, wat hier volgt in deze rubriek op te nemen, vraagt onze lezer T. te B, ., wat we hebben te oordeelen over de af en toe door christenen meegedeelde , , ervaring", dat hun de voorbede voor een of anderen bepaal ...

De Reformatie
F.
1028 woorden
Gehoorzaamlield en bllidscbap des geloofs.

Gehoorzaamlield en bllidscbap des geloofs.

In déze verbinding meen ik het best weer te geven de kern van een vraag, waartoe „een trouw lezer van De Refo-rmatie" te N. zich gedrongen voelde, niet door moeilijkheden waaropi hij in zijh denken stuitte, maar door smartelijke en benauwende ervaringen in den strijd tegen een diepingewortelde zo ...

De Reformatie
F.
1521 woorden
Mag ik ten Avondmaal gaan?

Mag ik ten Avondmaal gaan?

Een onzer lezers — die me verzoekt, zelfs niet doioT initialen zijn incognito in gea'^aar te willen brengen — vraagt m'n hulpi in 't zoeken van een antwooird op bovenstaande vraag.Ze beteekent bij hem wat anders dan in de •meeste gevallen.iGewconlijk komt ze op uit de vrees, dat men ...

De Reformatie
F.
910 woorden
van 11