GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

579 resultaten
Filteren
van 58
KERKELIJK LEVEN.
De Reformatie
Mag met een verbeterde bijbelverklaring langer gedraald ?

Mag met een verbeterde bijbelverklaring langer gedraald ?

I. Niet zonder opzet goten we het opschrift boven deze artikelenreeks in dezen vorm.Er is ons v©el aan gelegen, dat onze bedoeling van het begin af doorzichtig ziji.In de vraag: „mag met oen verbeterde bijbelvertaling langer gedraald? " ligt het ontke ...

De Reformatie
HEPP.
K. S.
7234 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

X. uitgangspunt voor de bespreking vaa deze urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konldusies, welke daar werden aangenomen. De Syaode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzakelgk.• ...

De Reformatie
HEPP.
K.S.
7202 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

II. Een nieuwe Particuliere Synode. Zoo hebben, we er dan een Particuliere Synode bij gekregen.De zicifi noemende Oud-Gereformeerde Kerken in Bentheim en Oost-Friesland werden totnogtoe wel in ons Jaarboek als een soort aaniia ...

De Reformatie
Dr Beets.
HEPP.
WILHELMINA.
6941 woorden
NAAR AMERIKA.

NAAR AMERIKA.

Bij zijn heengaan naar Amerika wenschen we onzen Redacteur eene voorspoedige en goede reis. De Heere beware hem op de groote wateren, en behoede hem in het uitgestrekte land aan den overkant van den Oceaan. Hij sterke hem daar tot zijn velerlei werkzaamheden, en geve hem een goeden ingang. ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
B. HOLWERDA.
6836 woorden
VAN „OORZAKEN EN REDENEN", Slot

VAN „OORZAKEN EN REDENEN", Slot

Na een tweetal conferenties van den voorzitter met prof. VoUenhoven kwamen beiden^ overeen dat prof. VoUenhoven de convocatie voor de volgende vergadering zou opvolgen, waar dan deze zaak tot een beslissing kon komen. De voorzitter zou hem dan, opdat prof. VoUenhoven zich voor eventueel verder aa ...

De Reformatie
K. S.
G. VISÉE.
6709 woorden
HOUDING TEN AANZIEN VAN OVER­HEIDSMAATREGELEN.

HOUDING TEN AANZIEN VAN OVER­HEIDSMAATREGELEN.

De Heer A. N. G. Bruynis te Bodegraven zond aan de redactie van „De Reformatie" het volgende schrijven, dat we, hier en daar in schrijfwijze even gecorrigeerd, om zijn algemeene strekking hier opnemen.„Hooggeachte Redactie, Zooals de hoofdredacteur onlangs in „De Reformatie" terecht ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
B. HOLWERDA.
6688 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

XV (Voorloopig slot). In ons vorig artikel werd aan het slot opgemerkt, dat het Rapport van 1905, gezien zijn tendentieuze weergave van het gevoelen der voormalige gereformeerde theologen, zakelijk reeds een vingerwijzing deed in de richting van het huidige, binden ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
6645 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XVII. (Slo.t).' i? J^ïövf' ÏKM .< (V, '; : : ( Buitenlandsche Kerken.Dei kdrrespojidêntie'lïiet Buitenlandsche Kerken vormde é, én der groote onderwerpien oip het a.g6ndum.De behandeling daarvan nam eén middag en een morgen in beslag.Waar echter schrijver dezes rapi ...

De Reformatie
HEPP
6627 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

III. Hoogeerw. Hooggel. Heer, Het is met eenigen schroom, dat ik kom met het verzoek om plaatsing van enkele regels in „De Reformatie". In de hoop dat aan mijn verzoek kan wprden voldaan, zeg ik U bij voorbaat dank.„De Reformatie" heeft ruimte verleen ...

De Reformatie
H. OUDEKERK.
K. S.
C. V.
C. LETTINGA.
6430 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XIX. ' Sinds de Synode van 1917, waarop de zaak' ter spraice kwam, is er veel veranderd. Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoelc is thans op een rustpunt gekomen. Andere vertalingen dreig ...

De Reformatie
Ds J. A. TAZELAAR
Praeses. A. VAN ROON
. Scriba.
HEPP.J
6408 woorden
van 58