GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

579 resultaten
Filteren
van 58
KERKELIJK LEVEN.
De Reformatie
Schrift en Schrifbeschouwing.

Schrift en Schrifbeschouwing.

VII. (Slot) Bet is dus zóó gelegen: de Schrift is niet onder zeker voorbehoud —. gelijk men liet van schismatieke zijde wil voorstellen — Cxods Woord, maar zij is ^geheel en al Gods Woord. .^, ., .Zii''j^Ki»»'geschreven Woord Gods.-asfesjpAls - W'öö'f ...

De Reformatie
HEPP
2705 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XVII. P r Oi V i s oi i r.Hoewel wij achter ons laatste artikel in deze reeks het gebruikelijke „Slot" hebbien gepilaatst, kon dit in .yerband met de zaak', welke hierin besproken wordt, niet anders beteek'enen dan een provisoir slot.Of het. werkelijk ...

De Reformatie
HEPP
2395 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XIX. Een stapel bezwaarschriften .Ter Synodetafel lag een StapeM)ezwaaxschriften MïJiet minder dan 21 stuks.En toen later gepubliceerd werd, dat geear missives meer in behandeling konden worden genomen, die na. 4 September wer ...

De Reformatie
HEPP
1888 woorden
Een gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars.

Een gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars.

Verleden week citeerde ik in Piersschouw een artikel, geschreven door dr H. W. v. d. Vaart! Smit; ik hoorde daarin een stem, die mij gevaarlijke dingen scheen te zeggen: gevaarlijk voor de zuivere waardeering en het meeleven met degenen, die terwille van het recht van God, zooals onze gereformeer ...

De Reformatie
K. S.
2348 woorden
Nogmaals: Een Gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars. (L.)

Nogmaals: Een Gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars. (L.)

Toen ik verleden week. Woensdagmorgen, mijn artikel schreef, rekende ik op bedenkingen. Niet echter op het bezwaar van sommigen, die elkaar vertelden, dat ik dr v. d. Vaart Smit in „De Reformatie" een gelijkschakelaar genoemd had. Als ik vertel, dat een reiziger een jaar „onder" de kannibalen ver ...

De Reformatie
K. S.
2880 woorden
Reorganisatie, geen reformatie.

Reorganisatie, geen reformatie.

In deze artikelen wordt besproken het .reorganisatie-rapport, ingediend bij de Synode der Ned. Herv. Kerk.Zij hebben geen polemisch doel, maar dienen ter oriënteering van onze lezers.E n uit den naam van Commissie en Rapport, welke trouwens overeenkomt met de, opdracht, èn uit bet „ ...

De Reformatie
HE0P
3402 woorden
Reorganisatie, geen reformatie.

Reorganisatie, geen reformatie.

III. In deze artikelen wordt besproken het reorganisatie-rapport, ingediend bij de Synode der Ned. Herv. Kerk.Zij hebben geen polemisch doel, maar dienen ter oriënteering van onze lezers.E n uit den naam van Commissie en Rapport, welke trouwens overee ...

De Reformatie
HEPP
4080 woorden
Reorganisatie, geen reformatie.

Reorganisatie, geen reformatie.

IV. In deze artilcelen wordt besproken het reorganisatie-rapport, ingediend btj de Synode der Ned. Herv. Kerk.Zij hebben geen polemisch doe], maar dienen ter oriënteering van onze lezers. E n uit den naam vaii Commissie en Rapport, welke trouwens overeenkomt ...

De Reformatie
HEPP.
3117 woorden
Het Leerhoek.

Het Leerhoek.

V. Het Leerboek heeft cén bepaalde dogmatiek tot leiddraad gekozen.En nu hebben wij geen bezwaar tegen de bedoelde dogmatiek, maar wel daar tegen, dat, kwam^ dit Leerboek bij onze kerken in algemeen gebruik, andere dogmatische arbeid min of meer het stempel ...

De Reformatie
1831 woorden
Het nieuwe Huwelijksformuller.

Het nieuwe Huwelijksformuller.

II. (Slot.) Op dezelfde wijze als het eerste bespreken we ook het tweede deel van het concept-Huwelijksformulier.De Dienaar verzoekt nu de trouwenden op te staan van hunne zitplaatsen, en vraagt hun:1)N. en N. Nadat u aldus is voorgehouden, dat God de ...

De Reformatie
1775 woorden
van 58