GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

579 resultaten
Filteren
van 58
KERKELIJK LEVEN.
De Reformatie
De brochure van de vijf predikanten.

De brochure van de vijf predikanten.

H. De vijf predikanten keuren lang niet alles goed, wat Dr Geelkerken heeft gedaan.Zij oordeelen (bl. 9): „Vanuit dit standpunt bezien, komt het ons voor, dat er in dit proces dingen geschied zijn, die niet strooken met den eerbied dien een ieder aan deze „M ...

De Reformatie
HEPP.
4817 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

III. .Praealabele kwesties.Voor wie aan ons kerkelijk spraakgebruik wat gewend is, behoeft de uitdrukking „praealabele kwestie" geen nadere verklaring. Men verstaat daaronder een kwestie, waaromtrent eerst een beslissing moet worden genomen, zal men met de b ...

De Reformatie
HEPP.
1899 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

IV. R o u w d a g.Zooals men weet, overleed Dr de Moor bijna op hetzelfde oogenblik, waarop de Praeses, Ds Fernhout, in zijn dankgebed den Heere smeekte onj het herstel van „onzen geliefden broeder".Vele afgevaardigden waren reeds huiswaarts gegaan en ...

De Reformatie
HEPP.
2467 woorden
Synode-indrukken

Synode-indrukken

VII. Eenparig. Met Donderdag 4 Maart was - een der gewichtigste data voor de Synode aangebroken.De zitting zou openbaar zijn.Talrijk was de opkomst.Men zag onder de „gasten", gelijk de Praeses, Ds Fernhout, de tO ...

De Reformatie
HEPP
773 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

IX. De ontvangst. Ook in de ontvangst VcOi 'Dr Geelkerken gaf de bynode blijk van de uiterste welwillendheid.Toen de bynode-leden voor het eerst in Assen aankwamen, stond noch voor hen noch voor de praeadviseurs een kerkelijke ...

De Reformatie
HEPP
3151 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

X. De geheimzinnige auto. De goede Vreelanders zullen niet geweten hebben, wat zij zagen, toen op een Zondag tusschen de twee diensten een auto voor de pastorie stilhield en vier heeren daaruit stapten.Als zij iets van de nieu ...

De Reformatie
HEPP
3883 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XI. Teleurstellend antwOiOTd.Het telegram aan Dr Geelkerken, door de Synode gezonden, had als termijn voor beantwoording gesteld den yolgenden dag (Donderdag 11 Maart) des namiddags vóór twee uur.Om tien uur zou de Synode samenkomen.Gehoopt wer ...

De Reformatie
w.g. Dr J. G. GEELKERKEN.
HEPP.
5869 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XIU. - - ^^ms^M'hi'^& ^'^t^^'^'^^g \^a-n Dir Geelkerfctsïi? Df": Gé'èlkeïkéh-had het tafellaken tüssché%^' Synode en zichzelf doorgesneden. , •, ..-.!; : Aan de schorsing had hij zich.niet ondérworppOp Zondag 14 Maart w; as hij toch ..opget ...

De Reformatie
HEPP
3183 woorden
Synode-indrnkken.

Synode-indrnkken.

XII. De schorsing. , Waar dan de laatste poging om Dr Geelkerken de verklaring te doen onderteekenen, mislukt was, wees de weg zich verder van zelf aan.Hij was daar, gelijk het onderteekeniiigsformulier het uitdrukt, , ipso fa ...

De Reformatie
HEPP
3980 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XIV. k--^'.-^^^: - De missive van de predikant!^ Ru 11 mann en 'Van der Vliet. Menig schrijven kwam bij de Syno-de in.Het zou geen zin hebben van die alle indrukken te geven.Voor enkele echter moeten wij een uitzondering maken.Daaronder b ...

De Reformatie
HEPP
4828 woorden
van 58