GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Wederom: Een Gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars.

Wederom: Een Gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars.

Wc hebben met opzet, om dr v. d. Vaart Smit niet noodeloos onaangenaam te zijn — het gaat niet om personen, doch om zaken — ons zoo sober mogelijk uitgedrukt over de bekende kwestie, nadat dr v. d. Vaart Smit ons had getracht te overtuigen van zakelijk ongelijk. We gaven letterlijk en zonder komm ...

De Reformatie
K. S.
3009 woorden
Voorstellen inzake den kerkelijken liederenschat. III.  (Slot.)

Voorstellen inzake den kerkelijken liederenschat. III. (Slot.)

Zooals we reeds zeiden, willen we nog ©en enkel woord geven over wat de commissie der synode voorstelt inzake de orde van den eeredienst.Men heeft kunnen zien, dat haar concepten vasthouden-aan de soberheid, die den calvinistischen eeredienst steeds gekenmerkt heeft, en dat niet alleen de ...

De Reformatie
K. S.
2967 woorden
De werkwijze onzer Syuaoes.

De werkwijze onzer Syuaoes.

II. Het staatje over de Synodes van 1905 tot 1927 gehouden toont allereerst, dat de zittingsduur der Synodes met den omvang der Acta verband houdt.Natuurlijk kap men hier geen strenge wiskunstige regels voor opstellen.De Acta van de Synode van 1908 te ...

De Reformatie
HEPP
2852 woorden
Een Woord van twee friesche Predikanten.

Een Woord van twee friesche Predikanten.

Bij aankomst, verleden, week (ik schrgf 1 Dec.) vond ik in het nummer van 29 Nov. het artikel van ds J. Hettinga, op bl. 73/4.Zooeven, waarschijnlijk te laat voor het e.v. nummer, ontving ik van de post een contra-artikel van twee der Priesche predikanten, dr J. Schelhaas Hzn. te Tzummarum ...

De Reformatie
2705 woorden
VAN „OORZAKEN EN REDENEN", II.

VAN „OORZAKEN EN REDENEN", II.

8. Maakte een en ander de samenwerking reeds uitermate moeilijk, nog grooter werd ons bezwaar tegen den gang vaa zaken toen de Commissie welbewust weigerde de dezerzijds begeerde opklaring van de situatie alsmede de vraag, of niet de volgende brochures (reeds aangekondigd) de samenwerking nog mee ...

De Reformatie
w. g. K. SCHILDER.
w. g. SCHILDER.
K. S.
2703 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

VIII (Slot). Thans willen wij in het kort saamvatten wat wij ter verbetering van de werkwijze onzer Synodes in de voorafgaande artikelen hebben voorgesteld.1. Wanneer een Synode met een eenigszins rijk voorzien agendum samen komt, geve zij in de eerste dagen ...

De Reformatie
HEPP
2572 woorden
Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink (VII.)

Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink (VII.)

Afzonderlijke vermelding en bespreking verdient m.i. de meening, die dr Ubbink verdedigt met betrekking tot het getuigenis des Heiligen Geestes.Men weet, wat in dezen onze be1ijdenis zegt. Zij immers spreekt in artikel 5 uit, dat wij „alle deze boeken" (de in artikel 4 opgesomde 66 kanonie ...

De Reformatie
K. S.
2555 woorden
„In u"; het kettersche quasi-stichtelijkheidje.

„In u"; het kettersche quasi-stichtelijkheidje.

Een dezer dagen las ik in den „Cherubinischer Wandersmann" van Angelus Silesius (pseudoniem voor Johann Scheffler). Deze auteur, die ook bekend is door zijn „Heilige Seelenlust", of: „geestelijke herderliedekens van de op haar Jezus verliefde Psyche", publiceerde omstreeks 1657. Hij is bekend om ...

De Reformatie
K. S.
2534 woorden
Persoonlijke indruk.

Persoonlijke indruk.

Opnieuw is een antwoord ingekomen van de deputaten der Generale Synode van de synodocratische kerken" aan de deputaten, destijds door onze synode benoemd. Ik vertrouw, dat dit stuk wel op waardige wijze door onze deputaten beantwoord zal worden. Dit mag m.i. niet verhinderen, dat ook persoonlijke ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
2532 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

1. Vo'Or eenige weken, maakten wij er melding vaa, dat het Rapport inzake het Leerboek voor de catechisatieii verschenen is.Wij deeldea reeds het eea en ander uit den aanvang van liet Rapport mee.Zooals men weet was aan Deputaten opgedragen twen leerb ...

De Reformatie
HEPP
2510 woorden
van 7