GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1912-05-19
De Heraut
Van de Voleinding

Van de Voleinding

LVII. TWEEDE REEKS. XIX. Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Epheze i : 21.Ni ...

De Heraut
Dr. A. K.
4076 woorden
Leestafel

Leestafel

G. SCHRIJVER. DE LICHTE LAST. Kampen, J. Kok ijii.„Als ze toch 's begrepen wat het was: zijn kruis opnemen, Hem dagelijks navolgende, 't vroolijk dragen... I Goede God, trouwe Va der, wat heb Je me al m'n leven nabij geweest, wat heb Je me 't kruis tot een lichte last gemaakt.'... Als ze ' ...

De Heraut
G.
2380 woorden
„Die door de hemelen doorgegaan is”.

„Die door de hemelen doorgegaan is”.

Dewijl wij dan eenen groeten Hoogepriester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus den Zone Gods, zoo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hebr. 4 : 14. Tnsschen de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van den Heiligen Geest op den Pinksterdag v ...

De Heraut
DR. A. K.
1468 woorden
Onze inzender, die ons over de Gezangenquaestle

Onze inzender, die ons over de Gezangenquaestle

Onze inzender, die ons over de Gezangenquaestle Interrumpeerde, heeft nog een oord op het hart. Ook ditmaal willen e hem gaarne gelegenheid geven, dat woord uit te spreken, maar daarmede breken we dan ook de discussie over dit onderwerp af.Hij schrijft ons: Hoogeerwaarde Hooggeleerd ...

De Heraut
S.
G. G.
1283 woorden
Gelijk we een vorig maal aantoonden,

Gelijk we een vorig maal aantoonden,

Gelijk we een vorig maal aantoonden, is e voorstelling, die Dr. Kromsigt van de ording der Vrge Kerk-Idee gaf, historisch iet juist.De Vrije Kerk-Idee Is niet, gelijk door m em beweerd werd, te danken aan het Inependentisme, maar aan het machtige Re­ z w eil, dat in de eerste helft der voo ...

De Heraut
1119 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

HET GOEDE DEEL. XIII. VOORGEVOEL. Twee dagen later ontving Otto bericht van zijn vader. Deze bevond zich op een naburig kasteel niet ver van Praag, in gezelschap van andere Paltsische heeren die mede h ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
855 woorden
Onze opmerking naar aanleiding

Onze opmerking naar aanleiding

Amsterdam, 17 Mei 1912, Onze opmerking naar aanleiding van de pogingen door den modernen Kerkeraad te Boskoop aangewend, om den orthodox geworden predikant Ds. Tuinstra te bewegen zijn ambt neer te leggen, dat zulk een daad o. I. alleen dan geoorloofd zou zijn, wanneer heel de gemeente too ...

De Heraut
650 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. De „Gemeinschaften" het Koninkrijk Saksen.Den 2ïsten en 23Sten April hielden de „Geeinschaften" der landskerk van het koninkrijk aksen te Chemnitz bij Dresden hare jaarlijkche conferentie. Niet vele kerkelijke samenomsten trekken zulk een groot getal deelemers. Meer dan 3000 m ...

De Heraut
626 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

De kerkeraad der Geref. Kerk te Grams bergen heeft besloten geen collectanten in de gemeente toe te laten, die " niet • drie ' • weken • — te — voren een verzoek bij den kerkeraad hebben ingediend. Namens den kerkeraad, Namens den kerkeraad, J. E. WESTERHUIS, praeses.J. JURJE ...

De Heraut
J. E. WESTERHUIS.
J. JURJENS.
W. L. MILO.
K. J. KAPTEIJN
S. O. LOS
F. C. MEIJSTER.
W. W. MEIJNEN.
594 woorden
Dr. J. J. Esser zond ons het volgende

Dr. J. J. Esser zond ons het volgende

Dr. J. J. Esser zond ons het volgende schrijven, dat we hier gaarne een plaats verkenen: Hooggeachte Redactie, In het laatste nummer van uw blad beijvert uw leïcr H. E. te N. zich, een ongenoemd „Gereformeerd professor te sulveren van eene blaam, in eene leerrede van Ds. G. H. B. te ...

De Heraut
J. J. ESSER.
DR. H. H. K.
588 woorden
van 4